DANH SÁCH BÀI BÁO KHOA HỌC TRONG NƯỚC

STT Tên bài báo khoa học  Tên tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Số Năm công bố
1 Ảnh hưởng của khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh được lên men từ thân cây bắp sau thu hoạch đến lượng thức ăn thu nhận, năng suất, chất lượng sữa và chi phí thức ăn của bò lai HF
Effect of fermented total mixes ration by using post – havest stem maize on intake, milk yield, milk quality and feed cost of Holstein – Friesian cross
Nguyễn Thị Thủy, Đoàn Đức Vũ, Ngô Hồng Phượng Tạp chí Khoa học công nghệ và Chăn nuôi 76/2017,
ISSN: 1859 – 0802
2017
2 Đánh giá khả năng sinh sản và nghiên cứu ứng dụng giải pháp hormone để khắc phục bệnh chậm sinh ở bò Brahman thuần nhập nội
Evaluating reproductive parameters of exotic purebred Brahmans and the use of hormone for enhancing their reproductive performance
Nguyễn Ngọc Hải, Chế Minh Tùng, Nguyễn Kiên Cường, Phí Như liễu Tạp chí Khoa học công nghệ và Chăn nuôi 76/2017,
ISSN: 1859 – 0802
2017
3 Xoắn thùy gam trên chó con: chuẩn đoán và điều trị
Hepatic lobe torsion in a Golden Retriever puppy: Diagnosis and intervention
Bùi Phương Anh, Lê Quang Thông, Arthur House Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 04/2017,
ISSN: 1859 – 4751
2017
4 Bệnh da trên chó và hiệu quả hỗ trợ của vitamine A, D3, E trong điều trị bệnh do Demodex và nấm da
Skin diseases and the effect of using vitamine A, D3,E in supporting treatment of skin diseases caused by Demodex and fungus in dogs
Đặng Quỳnh Như, Võ Tấn Đại, Trần Thị Dân Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 04/2017,
ISSN: 1859 – 4751
2017
5 Ve kí sinh trên chó tại khu vực Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh và hiệu quả điều trị ve của Fipronil có trong 2 chế phẩm thương mại
Ticks infection in dogs at Thu Duc, Ho Chi Minh city and the tick treatment effect of fipronil presenting in two domestic commercial products
Võ Tấn Đại, Nguyễn Phước Thành Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 04/2017,
ISSN: 1859 – 4751
2017
6 Đánh giá hiệu quả của Si-rô Diệp Hạ Châu Đắng (Phyllanthus amarus) trong phòng, trị sỏi niệu ở chó
The efficacy of Phyllanthus amarus syrup in prevention and treatment of canine urolithiasis
Trần Thị Mỹ Phúc, Vũ Kim Chiến, Lê Thanh Hiền, Võ Thị Trà An Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 04/2017,
ISSN: 1859 – 4751
2017
7 Thiết lập cơ sở dữ liệu về các thông số điện tâm đồ của chó bình thường
Establishment of database on electrocardiographic parameters of healthy dogs
Phan Vĩnh Tỷ Phượng, Nguyễn Văn Phát, Nguyễn Văn Nghĩa Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 04/2017,
ISSN: 1859 – 4751
2017
8 Đề kháng kháng sinh từ năm 2000 đến nay và cách thức sử dụng kháng sinh của người chăn nuôi gà Ngô Đức Vũ, Hà Thanh Dương, Đặng Thị Xuân Thiệp và Lê Thanh Hiền Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y tháng 03/2017 tại ĐH Cần Thơ ISBN: 978-604-60-2492-7 2017
9 So sánh tương đồng gen giữa các chủng PRRSV độc lực cao thu thập thực địa với các chủng vacxin thương mại
Comparison of genomic homology among the highly virulent field HP-PRRSV strains isolated from 2009 to 2014 and the PRRSV trains of commercial vaccine
Đỗ Tiến Duy, Nguyễn Tất Toàn Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 03/2016,
ISSN: 1859 – 4751
2016
10 Contributions to surveiliance of porcine reproductive and respiratory syndrome virus Le Thanh Hien, Zvonimir Poljak Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 03/2016,
ISSN: 1859 – 1523
2016
11 Usage of probiotics in milk replacer on calf growing from newborn to 120 days of age Duong Nguyen Khang Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 03/2016,
ISSN: 1859 – 1523
2016
12 Prevalence and pathological features of Riemerella Anatipestifer, Aspergillus Spp infections in duck flocks in some provinces of southern, Viet Nam Vu Ba Lan, Bui Huu Dung, Do Tien Duy, Nguyen Tat Toan, Nguyen Thi Thu Nam, Nguyen Thi Phuoc Ninh Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 03/2016,
ISSN: 1859 – 1523
2016
13 Khả năng của Bacillus Subtilis làm giảm độc tính Aflatoxin trên gan và thận vịt con
Capacity of Bacillus subtilis in reduction of Aflatoxin toxicity on duck’s liver and kidney
Lê Ngọc Ánh, Nguyễn Ngọc Hải Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 04/2016,
ISSN: 1859 – 1523
2016
14 A preliminary study: Protective effect of Lonicera japonica Thunb.Crude extract against liver toxicity induced by CCL4 in mice Le Thi Ngoc Nga, Duong Thi My Linh, Ngo Ba Duy, Tran Thanh Tien, Vo Thi Tra An Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 06/2016,
ISSN: 1859 – 1523
2016
15 Xác định sự hiện diện Duck circovirus và Riemerella anatipestifer  từ các ca bệnh bại huyết trên vịt bằng kỹ thuật PCR
Determination of Duck circovirus (DuCV) and Riemerella anatipestifer (RA) in several cases of septicemia disease from duck flocks by PCR technique
Bùi Hữu Dũng, Đỗ Tiến Duy, Nguyễn Tất Toàn, Nguyễn Thị Thu Năm, Lê Thanh Hiền, Nguyễn Thị Phước Ninh Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 06/2016,
ISSN: 1859 – 4751
2016
16 Năng suất, chất lượng thịt và hiệu quả kinh tế ở các thời điểm giết mổ của gà ta vàng nuôi thả vườn
Effects of diferent slaughter age on carcass performance, meat quality and economic eficency of scavenging Ta Vang chicken
Mai Thị Xoan,
Trần Văn Chính và Trần Quang Hạnh
Tạp chí Khoa học công nghệ và Chăn nuôi 59/2016,
ISSN: 1859 – 0802
2016
17 Đáp ứng miễn dịch của một số giống gà thả vườn đối với vắc xin cúm H5N1 chủng Re-5 tại trại gà Ba Hoàng quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
Studies on immunological response of some backyard chickens against avian influenza H5N1 Re-5 strain in Ba Hoang chicken farm, Binh Thuy district, Can Tho city
Nguyễn Văn Khanh, Trần Ngọc Bích, Trần Thị Hồng Liễu, Dương Tiểu Mai Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 01/2016,
ISSN: 1859 – 1523
2016
18 Isolation of high virulent Newcastle disease virus from recent outbreak and evaluation of efficacy of three commercial live vaccines against this virus in chickens Tran Nhat Minh, Quach Vo Ngon, Bui Anh Thi, Nguyen Thi Phuoc Ninh, Nguyen Van Dung, Do Tien Duy, Nguyen Tat Toan, Tran Xuan Hanh Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 03/2016,
ISSN: 1859 – 1523
2016
19 The presence and antibiotic susceptibility of main Baterial agents in cases of sick chikens submitted to NLU Veterinary hospital Nguyen Quoc Trung, Do Tien Duy, Nguyen Thi Thu Nam, Nguyen Thi Phuoc Ninh, Nguyen Tat Toan Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 03/2016,
ISSN: 1859 – 1523
2016
20 Hiệu lực của vacxin JXAI-R nhược độc phòng bệnh PRRS trên heo từ cai sữa đến xuất chuồng trong điều kiện thực địa
Efficacy of live duck plague vaccine efficacy based on PD50 and correlation between TCID50 and PD50
Lê Thị Bích Thủy, Huỳnh Tấn Phát, Lê Thanh Hiền, Nguyễn Tất Toàn Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 05/2016,
ISSN: 1859 – 4751
2016
21 Thăm dò sự hiện diện của virus Torque teno sus trên heo
Detection of Torque teno sus (TTSuV) in pigs
Đường Chi Mai, Nguyễn Vạn Tín, Nguyễn Thị Phương Bình, Lê Thành Hiền Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 07/2016,
ISSN: 1859 – 4751
2016
22 Ảnh hưởng của cây mai dương (mimosa pigra) đến tiêu hóa và sinh khí mê tan của dê giai đoạn sinh trưởng được ăn khẩu phần cở sở cỏ lông tây
Effect of Mimosa pigra foliage on digestibility and methane production of growing goats fed based diets of para grass
Nguyễn Thị Thu Hồng, Chu Mạnh Thắng và Dương Nguyên Khang Tạp chí Khoa học công nghệ và Chăn nuôi 59/2016,
ISSN: 1859 – 0802
2016
23 Ảnh hưởng của bổ sung Calcium Nitrate, dầu dừa và Tanin đến
sinh khí mê tan và một số chỉ tiêu dịch dạ cỏ trong điều kiện in vitro
Effects of supplementation of diferent levels of calcium nitrate, coconut oil and tannin on in vitro methane production and ruminal parameters
Dương Nguyên Khang,
Nguyễn Hoàng Thịnh và Chu Mạnh Thắng
Tạp chí Khoa học công nghệ và Chăn nuôi 60/2016,
ISSN: 1859 – 0802
2016
24 Khảo sát kiến thức cảu nông dân tại Long An và Tây Ninh về khả năng phân biệt bệnh lở mồm long móng với các bệnh khác ở trâu bò thịt bằng phương pháp dịch tễ học có sự tham gia
Farmer knowledge in Long An and Tay Ninh provinces on differential diagnosis of Foot and Mouth Disease and other diseases in buffalo, beef cattle using the participatory epidemiology method
Phan Đặng Quế Phương,
Trương Đình Bảo và Nguyễn Ngọc Hải
Tạp chí Khoa học công nghệ và Chăn nuôi 66/2016,
ISSN: 1859 – 0802
2016
25 Ảnh hưởng của mức năng lương ăn vào đến tăng trọng và phát thải mê tan trên bò lai sind trong giai đoạn tăng trưởng
Effect of energy intake levels on methane production and growth rate of growingLai Sind cattle
Lâm Minh Khánh,
Hồ Quảng Đồ, Dương Nguyên Khang và Chu Mạnh Thắng
Tạp chí Khoa học công nghệ và Chăn nuôi 67/2016,
ISSN: 1859 – 0802
2016
26 Phát thải mê tan của bò sữa ăn khẩu phần phổ biến hiện tại ở Miền nam, Việt Nam
Enteric methane emission of dairy cows fed on current feeding regime in southern part of Vietnam
Dương Nguyên Khang,
Trương Thanh Cảnh, Ngô Đình Tân, Lê Văn Thực và Chu Mạnh Thắng
Tạp chí Khoa học công nghệ và Chăn nuôi 67/2016,
ISSN: 1859 – 0802
2016
27 Ảnh hưởng của mức thức ăn tinh trong khẩu phần đến tăng khối lượng và sinh khí mê tan trên bò lai Sind giai đoạn tăng trưởng
Effect of concentrate levels in rations on methane production and growth rate of growing lai Sind cattle
Dương Duy Cường,
Dương Nguyên Khang và Chu Mạnh Thắng
Tạp chí Khoa học công nghệ và Chăn nuôi 68/2016,
ISSN: 1859 – 0802
2016
28 Ảnh hưởng của bột lá khoai mì đến sinh khí Methane và tăng trọng của bò thịt
Effect of cassava leaf meal in diets to reduce methane emissions from beef cattle
Phạm Ngọc Duy, Võ Thị Trà An, Preston T.R, Dương Nguyên Khang Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 01/2016,
ISSN: 1859 – 1523
2016
29 Status methane emissions from beef cattle at some farms in nothern Viet Nam Tran Hiep, Nguyen Ngoc Bang, Duong Nguyen Khang, Nguyen Huu Cuong, Chu Manh Thang Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 06/2016,
ISSN: 1859 – 1523
2016
30 Co cơ tử cung và một số chỉ tiêu huyết học liên quan đến tình trạng sinh đẻ của chó mẹ và sức sống chó sơ sinh
Uterine tocodynamometry and some hematological indexes ralating to parturition condition of bitch and neonatal puppy viability
Nguyễn Vũ Thụy Hồng Loan, Trần Thị Dân, Võ Tấn Đại, Lê Thanh Hiền Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 08/2016,
ISSN: 1859 – 4751
2016
31 So sánh hiệu quả chẩn đoán bệnh Carê trên chó bằng phương pháp xét nghiệm nhanh và kỹ thuật RT-PCR, phân tích một đoạn gene Hemaglutinin của virus gây bệnh
Comparison of diagnostic efficacy of Canine distemper between  quick test and RT-PCR method, analysis of a hemagglutinin gene segment of field viruses
Võ Tấn Đại, Dương Tấn Đạt Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 08/2016,
ISSN: 1859 – 4751
2016
32 So sánh  hiệu quả gây mê bay hơi bằng isoflurane và gây mê tĩnh mạch bằng Zoletil trong phẫu thuật lâm sàng trên chó
Comparison of the effect of isoflurane inghalation and Zoleti infussion anesthesia in clinical surgery in dog
Võ Tấn Đại, Nguyễn Thiên Trang Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 08/2016,
ISSN: 1859 – 4751
2016
33 Dermoid sisnus in Phu Quoc ridgeback and surgical treatment Bui Phuong Anh, Luu Tinh Nhat, Nguyen Hoai Thuong, Huynh The Vinh, Le Quang Thong Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 03/2016,
ISSN: 1859 – 1523
2016
34 Presence of b-lactam resistant bacteria and resistance genes in raw bulk milk from dairy household farms Le Huu Ngoc, Trieu Thu Nghiem, Tran Hoang My, Chu Hoang Tu, and Ho Thi Kim Hoa Proceedings of the 19th Federation of Asian Veterinary Associations Congress, Sept 6-9 2016, Ho Chi Minh City, Vietnam. 2016
35 Đánh giá mức độ an toàn sinh học tại một số trang trại chăn nuôi heo ở vùng Đông Nam Bộ Trần Quốc Vĩ, Lê Thanh Hiền, và Hồ Thị Kim Hoa Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi 210/2016 2016
36 Sự hiện diện một số gene đề kháng beta-lactam trong sữa bò tươi ở Tp Hồ Chí Minh Lê Hữu Ngọc, Đỗ Thanh Thảo, Trần Hoàng My, và Hồ Thị Kim Hoa Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 02/2016,
ISSN: 1859 – 4751
2016
37 Identification of Clostridium perfringens in broiler chickens in southern Vietnam Tran T. Q. Lan, Ngo T. Uyen  Phuong and Dang T. Tuyet Proceedings of the 19th Federation of Asian Veterinary Associations Congress. Ho Chi Minh city-Vietnam, 2016 2016
38 Detection of some virulent genes in Salmonella isolated from fresh meat samples in Ho Chi Minh city causing diseases in animal and human Tran Thi Quynh Lan, Nguyen Thanh Long and Tran Song Uyên Phương Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 02/2016,
ISSN: 1859 – 4751
2016
39 Prevalence and risk factors of postpartum anestrus in Holstein x Lai Sind crossbred dairy cows in small farmers of Ho Chi Minh city, Vietnam Nguyen Kien Cuong and Christian Hanzen Proceeding of 19th Federation of Asian Veterinary Associations (FAVA) Congress, 2016 2016
40 Between bovine milk production and reproduction: the challenge Christian Hanzen and Nguyen Kien Cuong Proceeding of 19th Federation of Asian Veterinary Associations (FAVA) Congress, 2016 2016
41 Ảnh hưởng của cây mai dương (mimosa pigra) đến tiêu hóa và sinh khí mê tan của dê giai đoạn sinh trưởng được ăn khẩu phần cở sở rau muống
Effect of Mimosa pigra foliage on digestibility and methane production of growing goats fed based diet of Water spinach (Ipomoea aquatica)
Nguyễn Thị Thu Hồng,
Chu Mạnh Thắng và Dương Nguyên Khang
Tạp chí Khoa học công nghệ và Chăn nuôi 59/2016,
ISSN: 1859 – 0802
2016
42  So sánh hiệu quả gây mê của sự phối hợp ketamin và acepromazine với Zoletil
Anesthetic effectiveness of a combination between ketamine and acepromazine in comparison with Zoletil
Cao Nam An, Trần Vân Anh, Võ Thị Trà An Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 08/2015,
ISSN: 1859 – 4751
2015
43 Chẩn đoán Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) và xác định týp 1, 2, 5, 8 bằng kỹ thuật PCR
Diagnosing Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) and identifying serotypes 1, 2, 5, 8 by PCR technique
Nguyễn Đình Quát, Lê Thị Tuyết Toan, Phạm Ngọc Như Ý, Nguyễn Thị Thu Năm, Nguyễn Thị Phước Ninh Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 03/2015,
ISSN: 1859 – 1523
2015
44 Đánh giá hoạt lực kháng khuẩn của một số kháng sinh khi kết hợp với dịch chiết tỏi trên vi khuẩn Staphylococcus aureus và Escherichia coli trong điều kiện in vitro
Evaluation in vitro of antibacterial effect of some antibiotics combined with crude garlic extract against Staphylococcus aureus and Escherichia coli
Nguyễn Ngọc Hải, Lê Ngọc Anh Thư, Nguyễn Ngọc Thanh Xuân Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 03/2015,
ISSN: 1859 – 1523
2015
45 Antimicrobial resistance profile of campylobacter jejuni isolated from conventional broiler farm in Thailand Nguyen Thanh Van, Ho Thi Kim Hoa, Taradon Luangtongkum Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 04/2015,
ISSN: 1859 – 1523
2015
46 Evaluation of effectiveness treatment by antibiotics florphenicol combined with alphachymotrypsin against field strains of virulent E. coli in one-day-old chicken Tran Ngoc Bich Khue, Ho Thi Kim Cuc, Cun Chac Chien, Nguyen Pham Huynh, Nguyen Thi Phuoc Ninh, Nguyen Tat Toan, Nguyen Thi Thu Nam, Le Thanh Hien, Do Tien Duy, Ngo Tan Sam Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 04/2015,
ISSN: 1859 – 1523
2015
47 Screening lactic acid bacteria of swine origin for Probiotic use Huynh Thi Thanh Hoa, Ho Thi Kim Hoa, Truong Thi Bich Nguyen, Le Thanh Hien Van Thi Yen Khang Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 04/2015,
ISSN: 1859 – 1523
2015
48 Descriptive statistics for approved veterinary drugs in Vietnam Lam My Ngan, Le Thanh Hien Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 04/2015,
ISSN: 1859 – 1523
2015
49 Phân lập và giám định virus viêm gan vịt type I tại một số tỉnh phía Nam
Isolation and identification of DHV – 1 from infected ducking in some Southern provinces, Viet Nam
Nguyễn Văn Dung, Trần Xuân Hạnh, ĐẶng Minh Hải, Bùi Anh Thy và Nguyễn Ngọc Hải Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 03/2015,
ISSN: 1859 – 4751
2015
50 Ứng dụng sản phẩm Probiotic trên gà thương phẩm lấy trứng Evaluation the benefits of Probiotic supplementation in diets of laying hens Trần Phi Phụng, Trương Hùng Dũng, Nguyễn Ngọc Sương, Nguyễn Quang Thiệu Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 03/2015,
ISSN: 1859 – 1523
2015
51 Phân tích sự đa dạng di truyền trên vùng gen mã hóa protein NSP2 của virus gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp trên heo (PRRSV)
Phylogenetic analyses of gene NSP2 of PRRSV
Nguyễn Ngọc Hải, Vương Thị Hồng Vi, Võ Tấn Hùng Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 05/2015,
ISSN: 1859 – 4751
2015
52 Mô hình toán về sự truyền lây virus gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp trong đàn heo nuôi công nghiệp và hiệu quả một số phương pháp kiểm soát
Mathematical modeling of porcine reproductive and respiratory syndrome virus infection for a medium-scale pig farm and efficacy of control strategies
Võ Chấn Hưng, Đường Chi Mai, Lê Thanh Hiền Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 05/2015,
ISSN: 1859 – 4751
2015
53 Phát triển quy trình multiplex PCR phát hiện mầm bệnh vi khuẩn và virus gây rối loạn hô hấp trên heo
Development of a Multiplex PCR (m-PCR) protocol fprr simultaneous detection of four major pathogens causing respiratory disorders in pigs
Đỗ Tiến Duy, Võ Thị Kim Chi, Nguyễn Tất Toàn, Lê Thị Hạnh Dung, Nguyễn Thị Phước Ninh Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 07/2015,
ISSN: 1859 – 4751
2015
54 Nghiên cứu tỷ lệ, cường độ nhiễm và biến đổi mô học ruột do Balantidium coli trên heo cai sữa tại một số trại ở các tỉnh phía Nam
Study on prevalence, infection intensity and entero-histopathological change due to Balantidium coli in post-weaning piglet at several farms in Southern provinces
Dương Tiểu Mai, Đỗ Tiến Duy và Nguyễn Tất Toàn Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 01/2015,
ISSN: 1859 – 4751
2015
55 Effects of substrate supplementation in silage on methane reducetion of rumen fluid using in vitro method Duong Nguyen Khang, Nguyen Huu Cuong, Pham Cong Thieu, Chu Manh Thang Tạp chí Khoa học công nghệ và Chăn nuôi 58/2015,
ISSN: 1859 – 0802
2015
56 Nhận dạng, phân lập và xác định mức độ mẫn cảm kháng sinh của vi khuẩn Ornithobacterium Rhinotracheale ở gà
Identification, isolation and antibiotic súceptibility determination of Ornithobacterium rhinotracheale in chicken
Trần Thị Bích Ngọc
Trần Châu Minh
Vũ Kim Chiến
Lê Quang Thông
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 04/2015,
ISSN: 1859 – 4751
2015
57 Đánh giá sức sống của chó sơ sinh dựa vào chỉ số APGAR
Neonatal viability evaluation by Apgar score in puppies
Nguyễn Vũ Thụy Hồng Loan
Trần Thị Dân
Võ Tấn Đại
Lê Thanh Hiền
Hồ Thị Sang
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 04/2015,
ISSN: 1859 – 4751
2015
58 Phát hiện Parvovirus type 2b và 2c trên chó tại một số tỉnh thành phía Nam bằng kỹ thuật PCR
Detection of Canine Parvovirus types 2b và 2c at some provinces in Southeast of Vietnam by PCR technique
Nguyễn Hương Quỳnh
Võ Tấn Đại
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 04/2015,
ISSN: 1859 – 4751
2015
59 Ứng dụng điều trị bằng phẩu thuật bệnh u nang biểu bì (Dermoid sinus) trên chó Phú Quốc
Surgical application for the treament of Dermoid sinus in Phu Quoc ridgeback dog
Bùi Phương Anh, Lưu Tinh Nhật, Nguyễn Hoài Thương, Huỳnh Thế Vinh, Lê Quang Thông Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 08/2015,
ISSN: 1859 – 4751
2015
60  Ứng dụng kỹ thuật PCR để phát hiện virus Carré trên chó
Application of RT-PCR technique to detect canine distemper virus in dog
 Võ Tấn Đại, Dương Tấn Đạt Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 08/2015,
ISSN: 1859 – 4751
2015
61 Gãy xương và một số bệnh lý về khớp trên chó: khảo sát trên 281 ca bệnh
Bone fractures and joint disease in dog: a retrospective study of 281 cases
Lê Quang Thông, Bùi Ngọc Hà Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 01/2015,
ISSN: 1859 – 1523
2015
62 Tình hình bò sữa bị tích nước tiểu âm đạo tại các hộ chăn nuôi huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Kiên Cường Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa CNTY – ĐHNL, 2015 2015
63 Một số đặc điểm sỏi niệu trên chó và đánh giá mối liên hệ giữa loại sỏi và vi khuẩn phân lập từ sỏi và nước tiểu
Some characteristics of urolithiasis in dogs and assessment of the relationship between types of stone and bacteria isolated from urine and uroliths
Trần Thị Bích Ngọc, Trần Châu Minh, Vũ Kim Chiến, Lê Quang Thông Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 04/2015,
ISSN: 1859 – 4751
2015
64 Đề kháng kháng sinh của Staphylococcus aureus phân lập từ sữa bò Đặng Thị Xuân Thiệp, Nguyễn Quốc Thắng,Võ Thị Trà An Kỷ yếu hội nghị khoa học Khoa Chăn nuôi Thú y năm 2015 2015
65 Đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Escherichia Coli phân lập từ người và heo
Antibiotic resistance of Escherichia Coli isolated from human and pig
Võ Thị Trà An
Nguyễn Thanh Tùng
Văn Bích
Nguyễn Sử Minh Tuyết
Nguyễn Ngọc Tuân
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 02/2014,
ISSN: 1859 – 4751
2014
66 Đánh giá hoạt lực một số enzyme sử dụng trong thức ăn chăn nuôi
Evaluating the activity of some enzymes used in animal feed
Dương Duy Đồng Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 01/2014,
ISSN: 1859 – 1523
2014
67 Đánh giá hiệu quả của một số dung dịch dùng để xét nghiệm phân tìm trứng của các loài giun sán thường gặp trên heo, bò, gà
Assessing the efficiency of some liquids used in analyzing common parasite eggs in swine, cattle and poultry
Dương Tiểu Mai, Lê Hữu Khương, Lâm Thị thu Hương Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 01/2014,
ISSN: 1859 – 1523
2014
68 Thử nghiệm một số phương thức nuôi vịt thịt
Trial on methods of raising the growing duck
Nguyễn Văn Hiệp Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 01/2014,
ISSN: 1859 – 1523
2014
69 Khuyến cáo xây dựng hai mô hình chuồng nuôi Nhông cát Leiolepis guttata (cuvier, 1829) phù hợp với điều kiện nuôi và vốn đầu tư tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Recommendations for the building of two types of enclosures for rearing of the spotted butterfly lizard, Leiolepis guttata (cuvier, 1829), suitable with the environmental conditions and the investing capital in bac binh district, binh thuan province
Trần Tình, Trần Ngọc Nguyễn Kim Diệu, Võ Kim Thông, Trần Văn Chính, François
Malaisse, Eric Haubruge, Anne-Julie Rochette,
Abigail de Martynoff, André Théwis
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 01/2014,
ISSN: 1859 – 1523
2014
70 Effects of water supplementation with Asi-Hepasol on performance and egg quality in laying hens Che Minh Tung, Bui Thi Kim Phung, Thai Huy Phong Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 04/2014,
ISSN: 1859 – 1523
2014
71 Detection Ornithobacterium rhinotracheala in chickens by PCR method Nguyen Thi Bich Lien, Vo Thi Tra An, Tran Thi Ngoc Han, Ho Hoang Dung and Niwat Chansiripornchai Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 04/2014,
ISSN: 1859 – 1523
2014
72 Evaluation of the morgan pocket technique for the replacement of canine nictitans gland prolapse Vu Ngoc Yen, Nguyen Thuy Trang, Cao Nam An and Le Quang Thong Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 04/2014,
ISSN: 1859 – 1523
2014
73 So sánh hiệu quả phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm của 3 quy trình tiêm chủng vacxin trên gà
Comparison of the efficacy of 3 vaccination procedures in prevention of Avian infectious bronchitis for broilwe
Võ Thị Trà An
Nguyễn Thị Kim Yến
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 05/2014,
ISSN: 1859 – 4751
2014
74 Nhận dạng, phân lập và xác định mức độ mẫn cảm kháng sinh của vi khuẩn Ornithobacterium Rhinotracheale ở gà
Identification, isolation and antibiotic súceptibility determination of Ornithobacterium rhinotracheale in chicken
Nguyễn Thị Bích Liên
Võ Thị Trà An
Trần Thị Ngọc Hân
Hồ Hoàng Dũng
Niwat Chániripornchai
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 06/2014,
ISSN: 1859 – 4751
2014
75 Xác định tỷ lệ threonine/lysine trong thức ăn gà thịt có nhiều DDGS và cám gạo
Determination of threonine/lysine ratio in broiler feed with high DDGS and rice bran
Dương Duy Đồng, Nguyễn Văn Hiệp Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 01/2014,
ISSN: 1859 – 1523
2014
76 Ảnh hưởng của một sản phẩm  Symbiotics liên hệ vi khuẩn trong phân và năng suất gà thịt
Effects of a commercial symbiotic product on broiler fecal bacteria and growth performance
Hồ Thị Kim Hoa, Lê Thanh Vũ, Lâm Minh Thuận, Trần Thị Dân Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 01/2014,
ISSN: 1859 – 1523
2014
77 Tối ưu hóa phản ứng PCR phát hiện Haemophilus parasuis trên heo con có dấu hiệu rối loạn hô hấp
Optimisation of PCR-protocol to detect Haemophilus parasuis in piglets with respiratory disease
Đỗ Tiến Duy
Lê Thị Hạnh Dung
Lê Thanh Hiền
Nguyễn Tất Toàn
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 06/2014,
ISSN: 1859 – 4751
2014
78 Xác định tỷ lệ tiêu hóa và giá trị năng lượng của phụ phẩm từ nhà máy sản xuất acid amin đối với heo tăng trưởng
Determining the digestibility and energy value of by-product originated from amino acid manufactures as tested in growing pigs
Dương Duy Đồng, Nguyễn Văn Hiệp Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 01/2014,
ISSN: 1859 – 1523
2014
79 Ảnh hưởng của Diformate trong khẩu phần liên hệ vi khuẩn đường ruột và năng xuất của heo nái và heo con theo mẹ đến 60 ngày tuổi
The effects of diet diformate on enteric bacteria counts and performance of sows and theirs nursery-to-60-day-old piglets
Hồ Thị Kim Hoa, Lê Thành Hưng, Trần Thị Dân Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 01/2014,
ISSN: 1859 – 1523
2014
80 Phân lập và xác định một số tính chất có lợi của vi khuẩn Lactobacilli từ phân heo con sau cai sữa
Innitial screening and characterization of benefial Lactobacilli isolated from post-weaning piggets
Trần Thanh Tiến, Vũ Kim Ngọc Khánh, Trần Thị Dân, Hồ Thị Kim Hoa Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 01/2014,
ISSN: 1859 – 1523
2014
81 Ảnh hưởng của axit benzoic và khả năng trung hòa axit của khẩu phần đến tăng trưởng và sức khỏe của heo con sau cai sữa
Effects of benzoic acid and dietary acid binding capacity on growth performance and health of weaned pigs
Phan Ngọc Quí, Đồng Đức Toàn, Nguyễn Ngọc Hải, Chế Minh Tùng Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 01/2014,
ISSN: 1859 – 1523
2014
82 Xác định khả năng trung hòa axit của thực liệu và khẩu phần thức ăn heo con sau cai sữa
Determination of the acid binding capacity of feed ingredients and nursery pig diets
Phan Ngọc Quí, Phạm Chúc Trinh Bạch, Tô Thị Mỹ Phương, Hồ Thị Nga, Chế Minh Tùng Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 03/2014,
ISSN: 1859 – 1523
2014
83 Effects of dietary supplementation of OceanfeedTM swine on growth performance, pig mortality, and antibiotic treatment of pigs from growing to finishing Chế Minh Tùng, San Chau Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 04/2014,
ISSN: 1859 – 1523
2014
84 Một số yếu tố liên quan tình trạng bảo hộ đối với virus lở mồm long móng, type O trên trâu bò sau tiêm phòng tại 2 huyện của tỉnh Tây Ninh
Factors associating with the protection situation for FMD virus, serotype O in cattle and buffalo after vaccination in two districts of Tay Ninh province
Nguyễn Thị Thương
Trần Thị Dân
Lê Thanh Hiền
Nguyễn Thành Thúc
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 02/2014,
ISSN: 1859 – 4751
2014
85 Tình hình bệnh đau chân trên bò sữa ở các hộ chăn nuôi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
Assessment of lame prevalence in dairy cow at the small farmers in Cu Chi district, HCM city
Nguyễn Kiên Cường
Nguyễn Văn Tiến
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 03/2014,
ISSN: 1859 – 4751
2014
86 Đẻ khó trên chó: yếu tố nguy cơ, nguyên nhân, triệu chứng và hiệu quả điều trị bằng phẩu thuật
Canine dystocia: Risk factors cause, clinical symptoms and the effect of cesarean section
Lê Quang Thông
Trần Lê Bích Tuyền
Huỳnh Thị Tuyết Mơ
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 04/2014,
ISSN: 1859 – 4751
2014
87 Ứng dụng kỹ thuật Nested PCR để phát hiện Parvovirus ở chó
Application of nested PCR technique to detect canine Parvovirus
Nguyễn Hương Quỳnh
Võ Tấn Đại
Lê Thị Hạnh Dung
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 04/2014,
ISSN: 1859 – 4751
2014
88 Đặc điểm mô bệnh học trên hai ca bệnh ung thư vú và buồng trứng ở chó
Histopathological characteristics of canine mammary carcinoma and ovarian adenocarrcinoma
Đỗ Tiến Duy Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 04/2014,
ISSN: 1859 – 4751
2014
89 Một số hiểu biết về chẩn đoán bệnh học u bướu trên chó mèo
Some knowledge on diagnosis of tumor pathology in dog and cat
Đỗ Tiến Duy Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 04/2014,
ISSN: 1859 – 4751
2014
90 So sánh hiệu quả điều trị bệnh sa tuyến mí mắt thứ ba trên chó bằng hai phương pháp may túi morgan và cắt bỏ phần tuyến bị sa
Comparison of treatment of canine nictitans gland prolapse (cherry eye) with the Morgan pocket technique and the gland excision technique
Vũ Ngọc Yến
Nguyễn Thùy Trang
Cao Nam An
Lê Quang Thông
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 07/2014,
ISSN: 1859 – 4751
2014
91 Các yếu tố giống, tuổi, lứa đẻ, hàm lượng progesterone/calcium và biểu hiện lâm sàng ở chó đẻ khó
Effect of breed, age, parity, litter size, progesterone and calcium concentration on canine dystocia
Nguyễn Hồ Thúy Nga
Lê Quang Thông
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 07/2014,
ISSN: 1859 – 4751
2014
92 Giun sán ký sinh trên mèo ở thị xã Tây Ninh và Thủ dầu Một
Parasitic helminths on cats in Tay Ninh and thu Dau Mot towns
Lê Hữu Khương, Dương Tiểu Mai Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 01/2014,
ISSN: 1859 – 1523
2014
93 Phẫu thuật bắt con trên chó đẻ khó
Dystocia and the effect of cesarean section in female dogs
Lê Quang Thông, Trần Lê Bích Tuyền, Vũ Kim Chiến Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 02/2014,
ISSN: 1859 – 1523
2014
94 Các yếu tố giống, tuổi, lứa đẻ, hàm lượng progesterone/calcium và biểu hiện lâm sàng ở chó đẻ khó
Effects of breed, ages, parity, litter size, progesterone and calcium concentration in canine dystocia
Nguyen HTN, LeQuang T Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 08/2014,
ISSN: 1859 – 4751
2014
95 Phát hiện sự hiện diện một số gen nhóm Beta-Lactamase phổ rộng  (ESBLS) ở vi khuẩn trong nước thải chăn nuôi
Detection of some Beta-Lactam resistant genes and bacterial strains resistant to extended-spectrum beta-lactam antibiotics in animal waste
Hồ Thị Kim Hoa
Huỳnh Thị Xuân Thắm
Cao Nhật Dung
Lê Hữu Ngọc
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 03/2013,
ISSN: 1859 – 4751
2013
96  Khảo sát sự hiện diện các nhóm và typ huyết thanh Salmonella phân lập từ phân heo và gà
Survey on the prevalence of Salmonella group and serotype isolated from pig and poultry feces
Trần Thị Quỳnh Lan
Nguyễn Thị Mỹ Nhân
Nguyễn Thị Huyền
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 03/2013,
ISSN: 1859 – 4751
2013
97 Sử dụng kỹ thuật m-PCR để phát hiện Salmonella Enterica, Vibrio Cholerae và vibrio parahaemolyticus trên tôm sú, nghêu và sò huyết
Using in PCR technique to detect Salmonella enterica, Vibrio cholereae and Vibrio parahemolyticus in shrimp, clam and blood clam cockle
Lê Ngọc Mẫn
Lê Thanh Hiền
Nguyễn Ngọc Tuân
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 06/2013,
ISSN: 1859 – 4751
2013
98 Xây dựng cơ sở dữ liệu về thành phần acid amin của bột cá thường, bột cá tra, khô dầu đậu nành, và bột thịt xương để ứng dụng cho máy phân tích nhanh (NIRS)
The establishment of amino acids database of common fish meal, tra fish meal, soybean meal, and meat and bone meal for application in quick analysis (NIRS)
Dương Duy Đồng Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 01/2013,
ISSN: 1859 – 1523
2013
99 Xác định khả năng kháng khuẩn của cao thô cây Diệp Hạ Châu Đắng (phyllanthus amarus) trên một số chủng vi khuẩn gram âm và gram dương
Antibacterial activity of Phyllanthus amarus crude extract on some gram negative and gram positive bacteria isolates
Nguyễn Tất Toàn, Ngô Bá Duy, Võ Thị Trà An Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 01/2013,
ISSN: 1859 – 1523
2013
100 The efficiency of two-dose vaccine compared to one-dose vaccine against PCV2 in Vietnam Tran Thi Dan, Nguyen Tat Toan, Nguyen Thi Hoang Diem, Vo Khanh Hung, Van Ngoc Dung, Ngo Ba Duy, Do Tien Duy, Nguyen Thi Thu Nam, Nguyen Thi Phuoc Ninh, Le Huu Ngoc Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 04/2013,
ISSN: 1859 – 1523
2013
101 Use of NSP enzyme to enhance broiler growth performance Duong Duy Dong Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 04/2013,
ISSN: 1859 – 1523
2013
102 Agreement between PCR and conventional culture method for the detection of salmonella on pork Nguyen Thanh Tam, Vo Thi Tra An, Le Thanh Hien, Nguyen Vy Van Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 04/2013,
ISSN: 1859 – 1523
2013
103 PRRS in Vietnam and its diagnostic interpretation Nguyen Ngoc Hai, Vuong T.H.V., Hung V.T. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 04/2013,
ISSN: 1859 – 1523
2013
104 Descriptive epidemiology of an outbreak of porcine high fever disease in a small area of Vietnam Le Thanh Hien Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 04/2013,
ISSN: 1859 – 1523
2013
105 Prevalence and histopathologic changes of Balantidium coli infection in diarrheic pigs at some farms in the south east region of Vietnam Lam Thi Thu Huong, Duong Chi Mai, Le Nguyen Phuong Khanh Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 04/2013,
ISSN: 1859 – 1523
2013
106 Sử dụng chế phẩm thảo dược trong thức ăn gà thịt có hoặc không có kháng sinh hỗ trợ tăng trưởng
The use of herbalproducts in broiler diet with or without antibiotics growth promotant
Dương Duy Đồng Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 01/2013,
ISSN: 1859 – 1523
2013
107 Phân tích di truyền virut gây hội chứng còi cọc trên heo cai sữa tại tỉnh Đồng nai và TP Hồ Chí Minh
Genetic analysis of porcine circovirus type 2 (PCV2) in post – weaning piglets in Dong Nai province and Ho Chi Minh city
Nguyễn Ngọc Hải, Võ Khánh Hưng , Nguyễn Thị Kim Hằng Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 01/2013,
ISSN: 1859 – 4751
2013
108 Tần số gen độc lực của Escherichia Coli phân lập từ phân heo con theo mẹ và sau cai sữa khỏe mạnh và tiêu chảy
Prevalence of the virulent genes of Escherichia coli isolating from the healthy and diarrheic nursing piglets and post-weaning piglets
Trần Thanh Phong
Trần Thị Mỹ Phúc
Nguyễn Ngọc Tuân
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 06/2013,
ISSN: 1859 – 4751
2013
109 Hiệu quả của Primos 25 đối với năng suất nuôi heo thịt giai đoạn từ 70 ngày tuổi đến khi xuất chuồng
Efficacy of Primos 25 to swine performance from 70 days old to the slaughter time
Võ Thị Trà An
Võ Minh Tân
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 07/2013,
ISSN: 1859- 4751
2013
110  Phân tích di truyền virut gây hội chứng còi cọc trên heo sau cai sữa tại các tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh
Genetic analysis of porcine cirovirus type 2 (PCV2) in post weaning piglets in Dong Nai province and Ho Chi Minh city
 Nguyễn Ngọc Hải
Võ Khánh Hưng
Nguyễn Thị Kim Hằng
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 01/2013,
ISSN: 1859- 4751
2013
111 Khảo sát biểu hiện lâm sàng, bệnh lý mô học phổi viêm và căn nguyên gây bệnh trên heo sau cai sữa có trệu chứng hô hấp tại một số trại chăn nuôi khu vực phía nam
Survey  on clinical signs, histopathology of pneumonic lung and causative agent in the post – weaning pig with respiratory diseases in some pig-farms in the Southern provinces
Đỗ Tiến Duy
Nguyễn Tất Toàn
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 07 – 2013,
ISSN: 1859- 4751
2013
112 Thử nghiệm enzyme trong thức ăn heo tăng trưởng
Experimental application of enzyme in growing pig diets
Dương Duy Đồng Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 01/2013,
ISSN: 1859 – 1523
2013
113 Xác định một số căn nguyên chính từ phổi viêm của heo sau cai sữa có triệu chứng hô hấp tại một số trại chăn nuôi khu vực phía Nam
Identification of some main pathogens in pigs with respiratory symptoms in several farms in Southeastern provinces
Đỗ Tiến Duy, Nguyễn Tất Toàn Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 01/2013,
ISSN: 1859 – 1523
2013
114 Sự đa dạng về kiểu gien của vi-rút PED gây bệnh tiêu chảy cấp trên heo ở Việt Nam từ năm 2009-2013
The diversity of genomic PEDVS causing acute diarrhea in pigs in VietNam during the years of 2009 to 2013
Nguyễn Tất Toàn, Đỗ Tiến Duy Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 01/2013,
ISSN: 1859 – 1523
2013
115 Hiệu quả bổ sung kháng thể lòng đỏ trứng IgY dòng sản phẩm AA NutriTM Focus SW trên số lượng một số vi sinh vật trong phân heo sơ sinh đến xuất chuồng
The efficiency of supplement egg yolk IgY antibodies of AA NutriTM Focus SW products in total number of some bacterial species in pig feces from newborn to finishing
Nguyễn Tất Toàn, Diệp Thị Nguyên Hiền, Nguyễn Thị Phước Ninh, Đỗ Thụy Kim Hoàng Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 02/2013,
ISSN: 1859 – 1523
2013
116 Hiệu quả sử dụng kháng thể IgY dòng sản phẩm AA NutriTM Focus SW trong phòng bệnh tiêu chảy và tăng trọng của heo sơ sinh đến xuất chuồng
The efficiency of supplement egg yolk IgY antibodies of AA NutriTM Focus SW products in prevention of diarrhea and in weight gain of pigs from newborn to finishing
Nguyễn Tất Toàn, Diệp Thị Nguyên Hiền, Nguyễn Thị Phước Ninh, Đỗ Thụy Kim Hoàng Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 02/2013,
ISSN: 1859 – 1523
2013
117 Tần số gen độc lực và yếu tố bám của Escherichia coli phân lập từ phân heo con và quày thịt heo
Prevalence of the virulence and adherent factor genes of Escherichia coli isolates from fecal piglets and postweaning pigs, and pig carcasses
Trần Thanh Phong, Trần Thị Ngọc Luyến, Nguyễn Ngọc Tuân Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 02/2013,
ISSN: 1859 – 1523
2013
118 Use of phytogenics (Sangrovit) in diets to enhance the performance and immune response of growing pigs Duong Duy Dong , Nguyen Quang Thieu Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 04/2013,
ISSN: 1859 – 1523
2013
119 Glutathione concentration during oocytes maturation period and its relation to the potency of male-pronuclear formation and preimplantation development after intracytoplasmic sperm injection (ICSI) in pigs Nguyen Thanh Binh Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 04/2013,
ISSN: 1859 – 1523
2013
120 Epidemiology of porcine circovirus type 2 and associated diseases in the swine sector of Vietnam Do Tien Duy, Lam Thi Thu Huong, Nguyen Van Long, Duong Chi Mai,  Juliet E Bryant Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 04/2013,
ISSN: 1859 – 1523
2013
121 Clinical efficacy of alplucine pig premix in preventing swine respiratory diseases Linh L.T.A.,Vo Thi Tra An,Thanh V.Q., Uyen T.N. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 04/2013,
ISSN: 1859 – 1523
2013
122 Effect of garlic (Allium sativum) and turmeric (Curcuma longa) on disease resistance of 30-90 days old pigs Nguyen Thi Kim Loan, Tran Thi Dan Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 04/2013,
ISSN: 1859 – 1523
2013
123 Antimicrobial resistance of Staphylococcus Aureus isolated from pork Dang Thi Xuan Thiep, Hoang Thi Kim Ngan, Vo Thi Tra An Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 04/2013,
ISSN: 1859 – 1523
2013
124 Đặc điểm sinh học của Trypanosoma Evansi và một số đặc điểm bệnh lý do ký sinh trùng gây ra trên đàn trâu ở một số tỉnh miền núi phía bắc
Biological charateristics of Trypanosoma evansi and some pathological charateristics caused by parasites in buffalo in some northern highland province
Phạm Ngọc Thạch
Nguyễn Văn Thọ
Đàm Văn Phải
Phạm Thị Lan Hương
Nguyễn Văn Minh
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 01/2013,
ISSN 1859- 4751
2013
125  Khảo sát các bệnh da do Demodex, Sarcoptes, Nấm và do thiểu năng tuyết giáp trên chó
Investigation of canine dermal diseases caused by Demodex, Sarcoptes, fungi and hypothyroidism
 Lê Quang Thông
Lê Thị Thu Sương
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 08/2013,
ISSN: 1859 – 4751
2013
126 Khảo sát hiệu quả điều trị các trường hợp gãy xương chân ở chó
Long bone fracture and efficacy of fixation in dog
Lê Quang Thông, Trần Thị Trúc, Huỳnh Phi Vũ Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 04/2013,
ISSN: 1859 – 4751
2013
127 Khảo sát các trường hợp sỏi niệu trên chó và hiệu quả điều trị
Survey on urinary stone diseases in dogs and result of treatment
Vũ Ngọc Yến, Nguyễn Thị Ngọc Hà, Lê Quang Thông Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 04/2013,
ISSN: 1859 – 4751
2013
128 Các yếu tố liên quan chó đẻ khó
Factors relating to canine dystocia
Nguyễn Vũ Thụy Hồng Loan, Trần Thị Dân, Võ Tấn Đại Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 04/2013,
ISSN: 1859 – 4751
2013
129 Bệnh mắt trên chó, phân loại và hiệu quả điều trị
Eye diseases in dogs: Classification amd Result ò treatment
Lê Quang Thông
Vũ Ngọc Yến
Phan Ngọc Quỳnh
Phan Thị Hằng
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 08/2013,
ISSN: 1859 – 4751
2013
130 Ứng dụng kỹ thuật chụp X-quang với thuốc cản quang để chẩn đoán bệnh trên hệ tiết niệu của chó tại bệnh xá thú y trường đại học Cần Thơ
Application of X-ray technique with contrast drugs for diagnosis of urinary system diseases in dogs
Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Văn Biện, Trương Phúc Vinh, Dương Tiểu Mai Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 01/2013,
ISSN: 1859 – 1523
2013
131 Khảo sát tình hình nhiễm Parvovirus trên chó tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Prevalence of parvovirus infection in dogs in Cao Lanh city, Dong Thap province
Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Văn Biện, Lê Thị Thu Thủy, Dương Tiểu Mai Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 01/2013,
ISSN: 1859 – 1523
2013
132 Distribution of virulence genes in Salmonella serotypes isolated from pigs in Southern Vietnam Tran T. Q. Lan, Nguyen T. M. Nhan, Le T. Hien Proceedings of the 6th Asian Pig Veterinary Society Congress.  HCM City – VN 2013
133 Xác định một số vi-rút trong mẫu dịch xoang miệng và mô của heo có biểu hiện rối loạn hô hấp Nguyễn Tất Toàn, Đỗ Tiến Duy Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 05/2013,
ISSN: 1859 – 4751
2013
134 Một số yếu tố liên quan và đặc điểm bệnh học của dịch tiêu chảy cấp trên heo con theo mẹ tại một số tỉnh Phía Nam Nguyễn Tất Toàn, Đỗ Tiến Duy Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 02/2013,
ISSN: 1859 – 4751
2013
135 Ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng phát triển phôi sau khi thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) trên chuột nhắt (MUS MUSCULUS)
Effects if some factors on developmental ability of embryos after in vitro fertilization in mice
Nguyễn Thanh Bình
Trần Thị Cẩm Tú
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 04/2012,
ISSN: 1859 – 4751
2012
136 Khảo sát giá trị đệm của một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
Study on buffer value of feed ingredients
Dương Duy Đồng, Nguyễn Quang Thiệu Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 02/2012,
ISSN: 1859 – 1523
2012
137 Phân lập và xác định một số đặc tính sinh hóa của Mycoplasma Hyopneumoniae trên phổi viêm của heo thịt giết mổ
Isolation and identification of some biochemical features of mycoplasma hyopneumoniae from pneumonia lungs of slaughtered pigs
Nguyễn Thị Phước Ninh, Lâm Thị Thú Anh, Đỗ Tiến Duy, Nguyễn Ngọc Tuân, Trần Thị Dân, Nguyễn Tất Toàn, Nguyễn Đình Quát Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 02/2012,
ISSN: 1859 – 1523
2012
138 The effect of IFNγ DNA vaccine on a murine model of atopic dermatitis Nguyen Tat Toan, Bong Joo Lee Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 04/2012,
ISSN: 1859 – 1523
2012
139 Tần số xuất hiện Vibrio cholerae trên tôm và nhuyễn thể- xác định serogroup O1, O139 và biotype của V.cholerae bằng kỹ thuật m-PCR
Prevalence of Vibrio cholerae in seafood animals and their serogoups (O1 and O139) and biotypes by m-PCR
Nguyễn Thị Xuân Trang và Nguyễn Ngọc Tuân Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 03/2012,
ISSN: 1859 – 4751
2012
140 Hiệu quả của vacxin F VAX-MG phòng ngừa bệnh hô hấp mạn tính trên đàn gà thương phẩm
Efficacy of F Vax-MG vaccine in prevention of CRD on the commercial layers
Huỳnh Thúy Huyền, Võ Ngọc Bảo và Võ Thị Trà An Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 01/2012,
ISSN: 0868 – 2933
2012
141 Phân lập, xác định serotype virut viêm phế quản truyền nhiễm từ gà thịt
Isolation and serotyping the IB virus from broiler
Võ Thị Trà An, Nguyễn Thị Kim Yến và Hồ Hoàng Dũng Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 03/2012,
ISSN: 1859 – 4751
2012
142 Xác định hiệu lực của vacxin dịch tả heo đối với virut dịch tả heo thực địa thuộc phân nhóm 2.1
Efficacy of Classical Swine Fever vaccine to the CSF virus of the 2.1 genotype
Nguyễn Thị Thu Hồng , Lê Thị Thu Phương, Đặng Hùng, Bùi Anh ThyKim Văn Phúc, Trần Xuân Hạnh, Nguyễn Ngọc Hải  và Chris J. Morrissy Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 01/2012,
ISSN: 0868 – 2933
2012
143 Tính đa dạng của kiểu gen virut PRRS nhiễm trên một số đàn heo nuôi
Complexity of genotypes of PRRSV from some pig herds
Nguyễn Ngọc Hải và Võ Khánh Hưng Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 01/2012,
ISSN: 0868 – 2933
2012
144 Xác định quy trình Real time RT-PCR với chất nhuộm Evagreen định lượng và định chủng virut gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp trên heo
Quatifying and genotyping of PRRSV by Real-time RT-PCR using EvaGreen
Võ Khánh Hưng, Nguyễn Văn Chí, Lê Nguyễn Ngọc Hạnh, Trần Thị Dân, Trần Thị Bích Liên và Nguyễn Đình Quát Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 01/2012,
ISSN: 0868 – 2933
2012
145 Kết quả điều trị bằng phẫu thuật heo bị thoát vị ruột ở vùng bẹn và rốn
Evaluation the umbilical and inguinal/scrotal hernia and results of surgical correction in pigs
Lê Quang Thông, Nguyễn Quang Hoàng và Lê Văn Thọ Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 01/2012,
ISSN: 0868 – 2933
2012
146 Bệnh tích và tỉ lệ nhiễm một số vi khuẩn cộng nhiễm trên heo mắc hội chứng gầy còm sau cai sữa
Pathological findings and prevalence of some coinfected bacteria in pigs affected by the postweaning multisystemic wasting syndrome
Lâm Thị Thu Hương Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 03/2012,
ISSN: 1859 – 4751
2012
147 Phát hiện virut gây bệnh tiêu chảy cấp (PEDV)  trên heo ở các tỉnh miền đông nam bộ
Detection and identification of Porcinec Epidemic Diarrhea Virus (PEDV) isolates from Southern – Eastern provinces of Vietnam
Nguyễn Tất Toàn
Nguyễn Đình Quát
Trịnh Thị Thanh Huyền
Đỗ Tiến Duy
Trần Thị Dân
Nguyễn Thị Phước Ninh
Nguyễn Thị Thu Năm
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 05/2012,
ISSN: 1859 – 4751
2012
148 Ứng dụng phương pháp RT-PCR/RFLP để phân biệt virut gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp heo (PRRSV) chủng vacxin với chủng phân lập từ heo
Application of RT-PCR/RELP technique for differentiating the PRRS vaccine virus strain and virus strain isolated from pig
Nguyễn Ngọc Hải
Đặng Ngọc Thùy Dương
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 07/2012,
ISSN: 1859 – 4751
2012
149 Đặc trưng kiểu gene của virut gây bệnh tiêu chảy cấp (PEDV) trên heo ở một số tỉnh miền đông nam bộ
Genetic characterization of PEDV isolated from piglets in Vietnam
Nguyễn Tất Toàn
Đỗ Tiến Duy
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 07/2012,
ISSN: 1859 – 4751
2012
150 Bệnh tích và tỷ lệ xuất hiện một số loại vi khuẩn trên heo mắc hội chứng gầy còm sau cai sữa
Pathological findings and prevalence of some coexisting bacteria in the pigs affected with postweaning multisystemic wasting syndrome
Lâm Thị Thu Hương, Phan Thanh Đoàn, Lê Nguyễn Phương Khanh, Dương Tiểu Mai, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 01/2012,
ISSN: 1859 – 1523
2012
151 Tối ưu hóa quy trình chẩn đoán Coronavirus gây bệnh tiêu chảy cấp trên heo bằng kỹ thuật nested RT-PCR
Optimization the diagnostic protocol of coronavirus caused acute diarrhea in pigs using nested RT- PCR technique
Nguyễn Tất Toàn, Trịnh Thị Thanh Huyền, Nguyễn Đình Quát Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 01/2012,
ISSN: 1859 – 1523
2012
152 Đẻ khó trên chó và điều trị
Canine dystocia and treatment
Nguyễn Thùy Thanh Thanh
Trần Thị Dân
Nguyễn Văn Nghĩa
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 04/2012,
ISSN: 1859 – 4751
2012
153 Phát hiện mới về sán lá gan trên mèo tại một số tỉnh phía nam
New findings on the cat liver flukes in some southern provinces of Vietnam
Lê Hữu Khương Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 04/2012,
ISSN 1859 – 4751
2012
154  Thời gian thụ tinh cho trứng chó được nuôi thành thục bằng phương pháp nuôi cấy hai bước
Optimal time for the in – vitro fertilization of dog oocyte cultured by the two-step method of in-vitro maturation
Ngô Thị Mai Hương
Trần Thanh Tiếng
Phan Kim Ngọc
Nguyễn Thanh Bình
Trần Thị Dân
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 04/2012,
ISSN: 1859 – 4751
2012
155 Ứng dụng hai kỹ thuật cố định xương gãy bằng đinh xuyên tủy và bằng nẹp vít  trên chó thí nghiệm
Application intramedullary pín and plate-screw fixation techniques for fractures management of experimental dogs
Lê Quang Thông, Nguyễn Ngọc Thanh Thái, Vũ Ngọc Yến và Lê Văn Thọ Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 08/2012,
ISSN: 1859 – 4751
2012
156 Bào chế và thử nghiệm viên ném Fenbendazone và Praziquatel trị giun sán cho chó
Preparation and trial of Fenbedazone and Praziquantel as anthelmitic in dog
Nguyễn Thị Lan Hương, Võ Thị Trà An và Lê Minh Trí Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 08/2012,
ISSN: 1859 – 4751
2012
157 Bào chế si rô diệp hạ châu điều trị viêm gan, vàng da trên chó
Preparation of the syrup from Phyllanthus amarus extract and application on treatment of cannine hepatitis
Hồ Phước Thành, Võ Thị Trà An và Lê Minh Trí Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 08/2012,
ISSN: 1859 – 4751
2012
158 Hiệu quả điều trị viêm gan trên chó của cao diệp hạ châu đắng (Phylanthus amarus)
Efficacy of phyllanthus amarus extract against CCL4 – induced hepatotoxicity in dogs
Ngô Bá Duy, Trần Thụy Nhã Thi, Nguyễn Tất Toàn và Võ Thị Trà An Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y 08/2012,
ISSN: 1859 – 4751
2012

DANH SÁCH BÀI BÁO KHOA HỌC NGOÀI NƯỚC

STT Tên bài báo khoa học  Tên tác giả Tên tạp chí, kỷ yếu Năm công bố
2 Country report: Swine production and diseases in Vietnam Duong Duy Dong, Vo Thi Tra An Proceedings of APVS congress (8th), Wuhan, China, 12-15 May 2017 2017
3 Accurate diagnosis is a key factor for antibiotic proper use in swine farm Vo Thi Tra An, Ha Huong Giang, Nguyen Van Khanh and Tran Ngoc Uyen Proceedings of APVS congress (8th), Wuhan, China, 12-15 May 2017 2017
10 Study on reproductive performance of Holstein x Lai Sind crossbred dairy
heifers and cows at smallholding in Ho
Chi Minh city, Vietnam
Nguyen Kien Cuong, Nguyen
Van Khanh and
Christian Hanzen
Tropical Animal Health and Production, 2017, 49 2017
15 A low concentration (4% in diet dry matter) of brewers’ grains improves the growth rate and reduces thiocyanate excretion of cattle fed cassava pulp-urea and “bitter” cassava foliage Phuong Le Thuy Binh, T R Preston, Khang Nguyen Duong and R A Leng Livestock Research for Rural Development, Volume 29, Number 5 2017
16 Improving the buffering capacity of biodigesters charged with cassava waste-water Nguyen Minh Triet, Duong Nguyen Khang and T R Preston Livestock Research for Rural Development, Volume 29, Number 2 2017
31 Hepatic lobe torsion in a golden retriever puppy: diagnosis and intervention LeQuang T, Bui PA, House A The 33rd World Veterinary Congress (WVC2017). 27-31/8/2017. Incheon, KOREA 2017
32 Tibial plateau leveling osteotomy method in dog Huynh TV, LeQuang T, Bui PA, House A The 33rd World Veterinary Congress (WVC2017). 27-31/8/2017. Incheon, KOREA 2017
33 Hemilaminectomy technique, solution for intervertebral disc disease LeQuang T, Huynh TV, House A The 33rd World Veterinary Congress (WVC2017). 27-31/8/2017. Incheon, KOREA 2017
4 Phenotypic and genotypic antimicrobial resistance and virulence genes of Salmonella enterica isolated from pet dogs and cats Songsak Srisanga, Sunpetch Angkititrakul, Patcharee Sringam, Phuong T. Le Ho, An T. T Vo and Rungtip Chuanchuen Journal of Veterinary Science 2016
5 Antimicrobial resistance of Staphylococcus aureus isolated from pork Dang Thị Xuan Thiep, Vo Thi Tra An Proceeding of SEA -AMR Links 2016 in Bangkok, Thailand 2016
7 Presence of b-lactam resistant bacteria and resistance genes in raw bulk milk from dairy household farms Le Huu Ngoc, Trieu Thu Nghiem, Tran Hoang My, Chu Hoang Tu, and Ho Thi Kim Hoa Proceedings of the 19th Federation of Asian Veterinary Associations Congress, Sept 6-9 2016, Ho Chi Minh City, Vietnam. 2016
11 Risk factors of postpartum  genital diseases in Holstein x Lai Sind crossbred cows in smallholdings, Ho Chi Minh city, Vietnam Nguyen Kien Cương and Christian Hanzen Revue d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux,
2016, 69(4)
2016
17 Effect of replacing Elephant grass (Pennisetum purpureum) with cassava (Manihot esculenta Cranz) pulp on methane production in an in vitro rumen fermentation Nguyen Thanh Duy, Duong Nguyen Khang and T R Preston Livestock Research for Rural Development, Volume 28, Number 11 2016
18 Effect of coconut (Cocos nucifera) meal on growth and rumen methane production of Sindhi cattle fed cassava (Manihot esculenta, Crantz) pulp and Elephant grass (Pennisetum pupureum) Nguyen Thanh Duy and Duong Nguyen Khang Livestock Research for Rural Development, Volume 28, Number 11 2016
19 Effect of the air-flow on the production of syngas, tar and biochar using rice husk and sawdust as feedstock in an updraft gasifier stove Nguyen Van Lanh, Nguyen Huy Bich, Bui Ngoc Hung, Duong Nguyen Khang and T R Preston Livestock Research for Rural Development, Volume 28, Number 5 2016
20 Methane production from in vitro biodigesters was greater in a “plug-flow” than in a “dome” configuration Nguyen Minh Triet, Duong Nguyen Khang and T R Preston Livestock Research for Rural Development, Volume 28, Number 3 2016
39 Nucleotide sequence analysis of Vietnamese highly pathogenic porcine reproductive and respiratory syndrome virus from 2013 to 2014 based on the NSP2 and ORF5 coding regions Duy Tien Do, Changhoon Park, Kyuhyung Choi, Jiwoon Jeong, Toan Tat Nguyen, Dung Thi Hanh Le, Khoa Minh Vo, Chanhee Chae Arch Virol, DOI 10.1007/s00705-015-2699-1 2016
1 The effect of Lactobacillus acidophilus fermentation product as an antibiotic alternative on fecal bacteria and performance of weaned pigs An Vo TT, Nhat Truong H, Han Tran TN, Bao Tran T, Chayomchai Ampol The 7th Asian Pig Veterinary Society Congress,
25 – 27/10/2015
2015
21 Methane production was reduced when cassava root (Manihot esculenta, Crant) was ensiled rather than dried, and when cassava leaves replaced water spinach (Ipomoea aquatic) as the protein source, in an in vitro rumen fermentation Sangkhom Inthapanya, T R Preston and Duong Nguyen Khang Livestock Research for Rural Development, Volume 27, Number 9 2015
22 Methane production in an in vitro fermentation of cassava pulp with urea was reduced by supplementation with leaves from bitter, as opposed to sweet, varieties of cassava L T B Phuong, D N Khang and T R Preston Livestock Research for Rural Development, Volume 27, Number 8 2015
34 Surgical Application for Dermoid Sinus Treatment in Phu Quoc Ridgeback Bui PA, Luu TN, Nguyen HT, Huynh TV, LeQuang T The 40th International Conference on Veterinary Science (ICVS2015). 11-13/11/2015. Bangkok, THAILAND (oral presentation) 2015
35 Radiological evaluation of the intramedullary pins and the plate-screw fixation for femoral fracture treatment in dogs LeQuang T, Nguyen NTT, Vu NY The 17th International Veterinary Radiology Association Meeting (IVRA2015). 16-21/08/2015. Perth, AUSTRALIA (oral presentation) 2015
40 Comparison of two genetically distant type
2 porcine reproductive
and respiratory syndrome virus (PRRSV) modified live
vaccines against Vietnamese highly pathogenic PRRSV
Duy  Tien
Do, Changhoon
Parka,
Kyuhyung
Choia,
Jiwoon Jeonga,
Toan Tat Nguyen,
Khang Duong
Nguyen,
Dai Tan Vo,
Chanhee
VETERINARY MICROBIOLOGY, JUNE 2015. DOI: 0.1016/j.vetmic.2015.06.013 2015
42 Spray-dried plasma attenuates inflammation and improves pregnancy rate of mated female mice Song, M., Y. Liu, J. J. Lee, T. M. Che, J. A. Soares-Almeida, J. L. Chun, J. M. Campbell, J. Polo, J. D. Crenshaw, S. W. Seo, and J. E. Pettigrew American Society of Animal Science. J. Anim. Sci. 2015. 93:298-305. doi:10.2527/jas2014-7259 2015
50 Comparison of pathogenicity of highly pathogenic porcine
reproductive and respiratory syndrome virus between wild
and domestic pigs
T. D. Do & C. Park & K. Choi & J. Jeong & M. K. Vo &
T. T. Nguyen & C. Chae
Veterinary Research Communications. Vet Res Commun (2015) 39:79-85. DOI 10.1007/s11259-015-9628-3 2015
51 Comparison of Experimental Infection with Northern and Southern Vietnamese Strains
of Highly Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus
T. D. Do, C. Park, K. Choi, J. Jeong, T. T. Nguyen, D. Q. Nguyen,
T. H. Le and C. Chae
J. Comp. Path. 2015, Vol. 152 2015
53 Immunological, virological, and pathological evaluation of a single dose versus two doses of a one-dose porcine circovirus type 2 subunit vaccine under experimental conditions Hwi Won Seo, Do Tien Duy, Changhoon Park, Ikjae Kang, Su-Jin Park, Moon Sik Nam, Yoon Hyeon Kim, Sung-Hoon Kim, Chanhee Chae Journal of Swine Health and Production 07/2015; 23(4) 2015
54 High levels of contamination and antimicrobial-resistant non-typhoidal Salmonella serovars on pig and poultry farms in the Mekong Delta of Vietnam L T P Tu, N V M Hoang, N V Cuong, J Campbell, J E Bryant, N T Hoa, B T Kiet, C Thompson, D T Duy, V V Phat, V B Hien, G Thwaites, S Baker, J J Carrique-Mas Epidemiology and Infection 03/2015;  DOI: 10.1017/S0950268815000102 2015
55 REVIEW ARTICLES: PORCINE CIRCOVIRUS TYPE 2 IN VIETNAM: RUMINATIONS ON A
PUZZLING SWINE VIRUS
Do Tien Duy, Lam Thi Thu Huong and Juliet E Bryant English National Journal of Preventive Medicine. Volume XXV, Issue 2(162): 2015 2015
8 Effects of Salmonella Enteritidis bacterins vaccination on layers’protection and immune response Tran T Quynh Lan, Sylvain Quessy, Ann Letellier, Annie Desrosiers and Martine Boulianne 18th Federation of Asian, Veterinary Associations Congress. 28-30 Novembre 2014, Singapore 2014
9 Investigation of the circulation of Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium isolated from poultry Tran T Quỳnh Lan 18th Federation of Asian, Veterinary Associations Congress. 28-30 Novembre 2014, Singapore 2014
13 Poster: A post-mortem study of physiopathological characteristics of genital tracts of culled dairy cows in South Vietnam Nguyen Kien Cuong, M.W.M. Okouyi, Ch. Hanzen Hội nghị quốc tế lần thứ 9 về sinh sản thú nhai lại, từ ngày 25 – 29/08/2014, TP. Obihiro, Nhật Bản 2014
14 Poster: Effects of the dose of equine Chorionic Gonadotropin (eCG) on estrus and follicular growth parameters in african bovine breed N’Dama M.W.M. Okouyi, Nguyen Kien Cuong,  Ch. Hanzen Hội nghị quốc tế lần thứ 9 về sinh sản thú nhai lại, từ ngày 25 – 29/08/2014, TP. Obihiro, Nhật Bản 2014
23 Vegetable waste supplemented with human or animal excreta as substrate for biogas production Phan Thi Thu Hien, T R Preston, Vo Lam and Duong Nguyen Khang Livestock Research for Rural Development, Volume 26, Number 10 2014
30 Comparison of the Morgan pocket technique and the gland excision technique for the treatment of canine nictitans gland prolapse Vu NY, Nguyen TT, Cao NA, LeQuang T 18th Federation of Asian, Veterinary Associations Congress. 28-30 November 2014, Singapore 2014
36 A survey of bone fractures and joint diseases in dogs in Vietnam LeQuang T, Bui NH, Vu NY The 18th Federation of Asian Veterinary Associations (FAVA2014) Congress. 28-30/11/2014. SINGAPORE 2014
37 Goniometric evaluation of the forelimbs and hind limbs of adult local dogs by goniometer LeQuang T, Vo TKT. Nguyen QT, Vu NY The 18th Federation of Asian Veterinary Associations (FAVA2014) Congress. 28-30/11/2014. SINGAPORE 2014
41 The prevalence and genetic diversity of group A rotaviruses on pig farms in the Mekong Delta region of Vietnam Pham Hong Anh, Juan J, Carrique-Masa, Nguyen Van Cuong, Ngo Thi Hoa, Nguyet Lam Anh, Do Tien Duy, Vo Be Hien, Phan Vu Tra My, Maia A.Rabaa, Jeremy Farrara, Stephen Bakera, Juliet E. Bryanta VETERINARY MICROBIOLOGY 03/2014; 170(3-4), DOI: 10.1016/j.vetmic.2014.02.030 2014
43 Effects of capsicum oleoresin, garlic botanical, and tumeric oleoresin on gene expression profile of ileal mucosa in weaned pigs Liu, Y., M. Song,  T. M. Che, D. Bravo, C. W. Maddox, and J. E. Pettigrew American Society of Animal Science. J. Anim. Sci. 2014. 92:3426-3440. doi:10.2527/jas2013-6496 2014
44 Dietary plant extracts modulate gene expression profiles in ileal mucosa of weaned pigs after an Escherichia coli infection Liu, Y., M. Song,  T. M. Che, J. J. Lee, D. Bravo, C. W. Maddox, and J. E. Pettigrew American Society of Animal Science. J. Anim. Sci. 2014. 92:2050-2062. doi:10.2527/jas2013-6422 2014
12 Antemortem and postmortem examination of the genital tract of dairy cows in South Vietnam Nguyen Kien Cuong and Christian Hanzen Revue d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux,
2013, 66(3)
2013
24 Nitrate replacing urea as a fermentable N source decreases enteric methane production and increases the efficiency of feed utilization in Yellow cattle Cheat Sophal, Duong Nguyen Khang, T R Preston and R A Leng Livestock Research for Rural Development, Volume 25, Number 7 2013
45 Dietary plant extracts alleviate diarrhea and alter immune responses of weaned pigs experimentally infected with a pathogenic Escherichia coli Liu, Y., M. Song,  T. M. Che, J. A. S. Almeida, J. J. Lee, D. Bravo, C. W. Maddox, and J. E. Pettigrew American Society of Animal Science. J. Anim. Sci. 2013. 91:5294-5306. doi:10.2527/jas2012-6194 2013
46 Dietary plant extracts improve immune responses and growth efficiency of pigs experimentally infected with porcine reproductive and respiratory syndrome virus Liu, Y., T. M. Che, M. Song, J. J. Lee, J.A. S. Almeida, D. Bravo, W. G. Van Alstine, and J. E. Pettigrew American Society of Animal Science. J. Anim. Sci. 2013. 91:5668-5679. doi:10.2527/jas2013-6495 2013
52 An epidemiological investigation of Campylobacter in pig and poultry farms in the Mekong delta of Vietnam J. J. CARRIQUE-MAS, J. E. BRYANT, N.V. CUONG, N. V. M. HOANG, J. CAMPBELL, N.V. HOANG, T. T.N. DUNG, D.T. DUY, N. T. HOA, C. THOMPSON, V.V. HIEN, V.V. PHAT, J. FARRAR AND S. BAKER EPIDEMIOLOGY AND INFECTION, SEPTEMBER 2013. Epidemiol. Infect. (2014), 142, 1425–1436. DOI: 10.1017/S0950268813002410 2013
6 Antimicrobial resistance in Escherichia coli isolated from human and pork in Ho Chi Minh City, Vietnam An T.T. Vo, Tung T. Nguyen, Bich Van, Tuyet S.M. Nguyen, Tuan N. Nguyen Proceedings of IPVS, Jeju, Korea, 10-13 June 2012 2012
25 Effects of biochar from gasifier stove and effluent from biodigester on growth of maize in acid and fertile soils Pham Thi Luyen, Duong Nguyen Khang and T R Preston Livestock Research for Rural Development, Volume 24, Number 5 2012
26 Effect of NPN source, level of added sulphur and source of cassava leaves on growth performance and methane emissions in cattle fed a basal diet of molasses Le Thuy Binh Phuong, Duong Nguyen Khang and T R Preston Livestock Research for Rural Development, Volume 24, Number 4 2012
27 Effect of potassium nitrate and urea as fermentable nitrogen sources on growth performance and methane emissions in local “Yellow” cattle fed lime (Ca(OH)2) treated rice straw supplemented with fresh cassava foliage Sangkhom Inthapanya, T R Preston, Duong Nguyen Khang and R A Leng Livestock Research for Rural Development, Volume 24, Number 2 2012
28 Mitigating methane emissions from ruminants; comparison of three nitrate salts as sources of NPN (and sinks for hydrogen) in an in vitro system using molasses and cassava leaf meal as substrates Le Thuy Binh Phuong, Duong Nguyen Khang, T R Preston and R A Leng Livestock Research for Rural Development, Volume 24, Number 1 2012
29 Mitigating methane production from ruminants; effect of supplementary sulphate and nitrate on methane production in an in vitro incubation using molasses and cassava leaf meal as substrate Le Thuy Binh Phuong, Duong Nguyen Khang, T R Preston and R A Leng Livestock Research for Rural Development, Volume 24, Number 1 2012
38 Gestion non chirurgicale d’une ankylose du grasset chez un chien Colin A, Sawaya S, Carozzo C, LeQuang T, Viguier E Annual congress scientific of small animal veterinary association of France (AFVAC). 30/11-2/12/2012. Paris, FRANCE 2012
47 Effect of rice and other cereals on growth performance, pig removal and antibiotic treatment of weaned pigs under commercial conditions Che, T. M., V. G. Perez, M. Song, and J. E. Pettigrew American Society of Animal Science. J. Anim. Sci. 2012.  90:4916-4924. doi:10.2527/jas2011-4916 2012
48 Effect of dietary acids on growth performance of nursery pigs: A cooperative study Che, T. M., O. Adeola, M. J. Azain, S. D. Carter, G. L. Cromwell, G. M. Hill, D. C. Mahan, P. S. Miller, and J. E. Pettigrew American Society of Animal Science. J. Anim. Sci. 2012. 90:4408-4413. doi:10.2527/jas2012-5110 2012
49 Mannan oligosaccharide increases serum concentrations of antibodies and inflammatory mediators in weanling pigs experimentally infected with porcine reproductive and respiratory syndrome virus Che, T. M., M. Song, Y. Liu, R. W. Johnson, K. W. Kelley, W. G. Van Alstine, K. A. Dawson, and J. E. Pettigrew American Society of Animal Science. J. Anim. Sci. 2012. 90:2784-2793. doi:10.2527/jas2011-4518 2012
56 Effects of dietary spray-dried egg on growth erformance and health of weaned pigs M. Song, T. M. Che, Y. Liu, J. A. Soares, B. G. Harmon, and J. E. Pettigrew American Society of Animal Science. J. Anim. 2012. Sci. 90:3080–3087. doi:10.2527/jas2011-4305 2012
57 Anti-inflammatory effects of several plant extracts on porcine alveolar macrophages in vitro Y. Liu, M. Song, T. M. Che, D. Bravo, and J. E. Pettigrew American Society of Animal Science. J. Anim. 2012. Sci 90:2774–2783. doi:10.2527/jas2011-4304 2012
58 Dietary clays alleviate diarrhea of weaned pigs M. Song, Y. Liu, J. A. Soares, T. M. Che, O. Osuna, C. W. Maddox,
and J. E. Pettigrew
American Society of Animal Science. J. Anim. 2012. Sci. 90:345–360. doi:10.2527/jas.2010-3662 2012
Đóng menu