ThS. Bùi Thị Kim Phụng

Ngày tháng năm sinh: 1980
Học hàm: Thạc sĩ
Học vị:
Nơi công tác: Khoa Chăn nuôi Thú y
Chức vụ: Giảng viên
Email: phung.buithikim@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Chăn nuôi gia cầm, Chăn nuôi đại cương, Chăn nuôi gia cầm đại cương

Quá trình đào tạo

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Nông Lâm, Tp.HCM

Ngành học:   Chăn nuôi

Nước đào tạo:         Việt Nam                          Năm tốt nghiệp: 2003

Bằng đại học 2:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Tp.HCM

Ngành học:   Ngữ văn Anh

Nước đào tạo:         Việt Nam                          Năm tốt nghiệp: 2012

  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành: Chăn nuôi                                    Năm cấp bằng: 2010

Nơi đào tạo: Đại học Nông Lâm TP.HCM

3. Ngoại ngữ: 1. Cử nhân Tiếng Anh

 

Mức độ sử dụng: giao tiếp thông thường

 

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Quy trình chăn nuôi gia cầm
  • Dinh dưỡng trong chăn nuôi gia cầm
  • Chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học: gà sinh sản bố mẹ, gà đẻ, gả thịt, vịt thịt, ngan thịt và ấp nở nhân tạo.
  • Thực hiện các nghiên cứu sản phẩm tự nhiên: tỏi nghệ gừng, VISTART,…

Công trình nghiên cứu

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Ảnh hưởng của giới tính và thời gian cho ăn sau nở đến đáp ứng miễn dịch và năng suất của gà Lương Phượng. 2016 – 2018 Cấp trường Chủ nhiệm đề tài
  1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Ảnh hưởng chế phẩm Asi-Hepasol đến năng suất và chất lượng trứng gà Isa Brown 2014 Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp, số 4:17 – 22.
2 Ảnh hưởng của thức ăn thành phẩm đến khả năng tăng trưởng, thành phần thân thịt và màu sắc da của gà thịt Lương Phượng 2015 Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp, số 1:13 – 21.
3 Ảnh hưởng của việc bổ sung dịch ép tỏi và nghệ trong nước uống đến khả năng tăng trưởng của gà Lương Phượng 2015 Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi – Thú y, 291-295.
4 Ảnh hưởng của giới tính đến năng suất, phẩm chất quầy thịt và tỷ lệ nuôi sống của gà lương phượng 2018 Tạp chí khoa học kỹ thuật chăn nuôi Việt Nam, số 239 trang 48-53.

 

5 Ảnh hưởng của thời gian cho ăn và giới tính đến năng suất, độ đồng đều, tỷ lệ nuôi sống của gà lương phượng

 

2019 Tạp chí khoa học kỹ thuật chăn nuôi Việt Nam, số 241

 

Thông tin khác

Đóng menu