NCS. Bùi Thị Kim Phụng

Ngày tháng năm sinh: 22/10/1980
Học hàm:
Học vị: Nghiên cứu sinh
Nơi công tác: Bộ môn Chăn nuôi Chuyên khoa, Khoa CNTY, Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
Chức vụ: Giảng viên
Email: phung.buithikim@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Chăn nuôi gia cầm

Quá trình đào tạo

1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Nông Lâm, Tp.HCM
Ngành học: Chăn nuôi
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2003
Bằng đại học 2:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Tp.HCM
Ngành học: Ngữ văn Anh
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2012
2. Sau đại học
– Thạc sĩ chuyên ngành: Chăn nuôi Năm cấp bằng: 2010
Nơi đào tạo: Đại học Nông Lâm TP.HCM

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TTTên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thànhĐề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1Ảnh hưởng của giới tính và thời gian cho ăn sau nở đến đáp ứng miễn dịch và năng suất của gà Lương Phượng.2016 – 2018Cấp trườngChủ nhiệm đề tài
2“Ảnh hưởng của thời điểm cho ăn sau khi nở và thức ăn khởi đầu đến sinh trưởng, sự phát triển đường ruột và vi sinh vật trong ruột của gà thịt thương phẩm lông màu.”2019-2020Cấp trườngChủ nhiệm đề tài
  1. Các công trình khoa học đã công bố:
TTTên công trìnhNăm công bốTên tạp chí
1Ảnh hưởng chế phẩm Asi-Hepasol đến năng suất và chất lượng trứng gà Isa Brown2014Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp, số 4:17 – 22.
2Ảnh hưởng của thức ăn thành phẩm đến khả năng tăng trưởng, thành phần thân thịt và màu sắc da của gà thịt Lương Phượng2015Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp, số 1:13 – 21.
3Ảnh hưởng của việc bổ sung dịch ép tỏi và nghệ trong nước uống đến khả năng tăng trưởng của gà Lương Phượng2015Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi – Thú y, 291-295.

 

4Ảnh hưởng của giới tính đến năng suất, phẩm chất quầy thịt và tỷ lệ nuôi sống của gà lương phượng2018Tạp chí khoa học kỹ thuật chăn nuôi Việt Nam, số 239 trang 48-53.

 

5

 

Ảnh hưởng của thời gian cho ăn và giới tính đến năng suất, độ đồng đều, tỷ lệ nuôi sống của gà lương phượng2019Tạp chí khoa học kỹ thuật chăn nuôi Việt Nam, số 241
6Ảnh hưởng của bổ sung bột thảo dược gừng, tỏi và nghệ  vào thức ăn lên năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ thương phẩm.

 

2019Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi – Thú y, 362-368

 

 

Thông tin khác

Chưa có thông tin