ThS. Bùi Thị Kim Phụng

Ngày tháng năm sinh: 22/10/1980
Học hàm:
Học vị: Thạc Sĩ
Nơi công tác: Bộ môn Chăn nuôi Chuyên khoa, Khoa CNTY, Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
Chức vụ: Giảng viên
Email: phung.buithikim@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Chăn nuôi gia cầm

Quá trình đào tạo

1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Nông Lâm, Tp.HCM
Ngành học: Chăn nuôi
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2003
Bằng đại học 2:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Tp.HCM
Ngành học: Ngữ văn Anh
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2012
2. Sau đại học
– Thạc sĩ chuyên ngành: Chăn nuôi Năm cấp bằng: 2010
Nơi đào tạo: Đại học Nông Lâm TP.HCM

Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình nghiên cứu

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Ảnh hưởng của giới tính và thời gian cho ăn sau nở đến đáp ứng miễn dịch và năng suất của gà Lương Phượng. 2016 – 2018 Cấp trường Chủ nhiệm đề tài
  1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Ảnh hưởng chế phẩm Asi-Hepasol đến năng suất và chất lượng trứng gà Isa Brown 2014 Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp, số 4:17 – 22.
2 Ảnh hưởng của thức ăn thành phẩm đến khả năng tăng trưởng, thành phần thân thịt và màu sắc da của gà thịt Lương Phượng 2015 Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp, số 1:13 – 21.
3 Ảnh hưởng của việc bổ sung dịch ép tỏi và nghệ trong nước uống đến khả năng tăng trưởng của gà Lương Phượng 2015 Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi – Thú y, 291-295.

 

Thông tin khác

Đóng menu