PGS. TS. Chế Minh Tùng

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm: Phó Giáo Sư
Học vị: Tiến Sĩ
Nơi công tác: Bộ môn Chăn nuôi Chuyên khoa, Khoa CN-TY, Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
Chức vụ: Trưởng Bộ môn Chăn Nuôi Chuyên Khoa, Phó tổng biên tập TC Nông Nghiệp và Phát triển
Email: tung.cheminh@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Chăn nuôi gia cầm, Anh văn chuyên ngành, PP NCKH, Sinh trưởng và phát triển vật nuôi, Molecular basis of life

Quá trình đào tạo

Tiến sỹĐại học Illinois (UIUC), MỹChăn nuôi/Dinh dưỡng miễn dịch2010
Thạc sỹĐH Putra (UPM), MalaysiaChăn nuôi/Dinh dưỡng động vật2001
Kỹ sưĐH Nông Lâm (NLU), Việt NamChăn nuôi1998

 

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Dinh dưỡng miễn dịch
  • Dinh dưỡng trên thú non

Công trình nghiên cứu

Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ khoa học công nghệ khác đã và đang thực hiện

STTTên đề tài/dự án/hoạt động khoa học công nghệCơ quan tài trợ
kinh phí
Thời gian
Thực hiện
Vai trò
(Chủ nhiệm/Tham gia)
1Effects of dietary supplementation of β-Mannanase (Hemicell) on performance and egg quality of laying hensElanco, Mỹ2015-2016Chủ nhiệm
2Ảnh hưởng của một số thức ăn thành phẩm đến khả năng tăng trưởng và thành phần thân thịt của gà thịt Lương PhượngĐH Nông Lâm TP.HCM2014-2015Chủ nhiệm
3Khả năng tăng trưởng của heo con sau cai sữa được tiêm vắc-xin phòng bệnh do circovirus týp 2 (PCV2)ĐH Nông Lâm TP.HCM2013-2014Chủ nhiệm
4Hiệu quả của tảo biển trong thức ăn của heo nuôi thịtOcean Harvest Technology, Ai Len2013-2014Chủ nhiệm
5Mode of action of actigenAlltech, Mỹ2011-2012Đồng chủ nhiệm
6Effects of Actigen on immune response and growth performance in pigs experimentally infected with PRRSVAlltech, Mỹ2010-2011Đồng chủ nhiệm
7Effects of mannan oligosaccharide on immune function and disease resistance in pigsAlltech, Mỹ2007-2009Đồng chủ nhiệm

Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký

TTên tác giảNăm
công bố
Tên công trìnhTên tạp chí
NXB/Số,
Tập, Trang
công trình
ISSN/ISBNĐính kèm
minh chứng
(Có/Không)
Ghi
chú
1Bài báo ISI
1.1Song, M., Y. Liu, J. J. Lee, T. M. Che, J. A. Soares-Almeida, J. L. Chun, J. M. Campbell, J. Polo, J. D. Crenshaw, S. W. Seo, and J. E. Pettigrew.2015Spray-dried plasma attenuates inflammation and improves pregnancy rate of mated female miceJ. Anim. Sci. 93:298-3050021-8812https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/93/1/298?search-result=1
1.2Liu, Y., M. Song, T. M. Che, D. Bravo, C. W. Maddox, and J. E. Pettigrew2014Effects of capsicum oleoresin, garlic botanical, and tumeric oleoresin on gene expression profile of ileal mucosa in weaned pigsJ. Anim. Sci. 92:3426-34400021-8812https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/92/8/3426
1.3Liu, Y., M. Song, T. M. Che, J. J. Lee, D. Bravo, C. W. Maddox, and J. E. Pettigrew2014Dietary plant extracts modulate gene expression profiles in ileal mucosa of weaned pigs after an Escherichia coli infectionJ. Anim. Sci. 92:2050-20620021-8812https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/92/5/2050
1.4Liu, Y., T. M. Che, M. Song, J. J. Lee, J.A. S. Almeida, D. Bravo, W. G. Van Alstine, and J. E. Pettigrew2013Dietary plant extracts improve immune responses and growth efficiency of pigs experimentally infected with porcine reproductive and respiratory syndrome virusJ. Anim. Sci. 91:5668-56790021-8812https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/91/12/5668
1.5Liu, Y., M. Song, T. M. Che, J. A. S. Almeida, J. J. Lee, D. Bravo, C. W. Maddox, and J. E. Pettigrew2013Dietary plant extracts alleviate diarrhea and alter immune responses of weaned pigs experimentally infected with a pathogenic Escherichia coliJ. Anim. Sci. 91:5294-53060021-8812https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/91/11/5294
1.6Che, T. M., O. Adeola, M. J. Azain, S. D. Carter, G. L. Cromwell, G. M. Hill, D. C. Mahan, P. S. Miller, and J. E. Pettigrew2012Effect of dietary acids on growth performance of nursery pigs: A cooperative studyJ. Anim. Sci. 90:4408-44130021-8812https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/90/12/4408
1.7Che, T. M., V. G. Perez, M. Song, and J. E. Pettigrew2012Effect of rice and other cereals on growth performance, pig removal and antibiotic treatment of weaned pigs under commercial conditionsJ. Anim. Sci. 90:4916-49240021-8812https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/90/13/4916
1.8Song, M., T. M. Che, Y. Liu, J. A. Soares, B. G. Harmon, and J. E. Pettigrew2012Effects of dietary spray-dried egg on growth performance and health of weaned pigsJ. Anim. Sci. 90:3083-30870021-8812https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/90/9/3080
1.9Che, T. M., M. Song, Y. Liu, R. W. Johnson, K. W. Kelley, W. G. Van Alstine, K. A. Dawson, and J. E. Pettigrew2012Mannan oligosaccharide increases serum concentrations of antibodies and inflammatory mediators in weanling pigs experimentally infected with porcine reproductive and respiratory syndrome virusJ. Anim. Sci. 90:2784-27930021-8812https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/90/8/2784
1.10Liu, Y., M. Song, T. M. Che, D. Bravo, and J. E. Pettigrew2012Anti-inflammatory effects of several plant extracts on porcine alveolar macrophages in vitroJ. Anim. Sci. 90:2774-27830021-8812https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/90/8/2774
1.11Che, T. M., R. W. Johnson, K. W. Kelley, W. G. Van Alstine, K. A. Dawson, C. A. Moran, and J. E. Pettigrew2012Effects of mannan oligosaccharide on cytokine secretions by porcine alveolar macrophages and serum cytokine concentrations in nursery pigsJ. Anim. Sci. 90:657-6680021-8812https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/90/2/657
1.12Song, M., Y. Liu, J. A. Soares, T. M. Che, O. Osuna, C. W. Maddox, and J. E. Pettigrew2012Dietary clays alleviate diarrhea of weaned pigsJ. Anim. Sci. 90:345-3600021-8812https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/90/1/345
1.13Che, T. M., R. W. Johnson, K. W. Kelley, W. G. Van Alstine, K. A. Dawson, C. A. Moran, and J. E. Pettigrew2011Mannan oligosaccharide modulates gene expression profile in pigs experimentally infected with porcine reproductive and respiratory syndrome virusJ. Anim. Sci. 89:3016-30290021-8812https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/89/10/3016
1.14Che, T. M., R. W. Johnson, K. W. Kelley, W. G. Van Alstine, K. A. Dawson, C. A. Moran, and J. E. Pettigrew2011Mannan oligosaccharide improves immune responses and growth efficiency of nursery pigs experimentally infected with porcine reproductive and respiratory syndrome virusJ. Anim. Sci. 89:2592-26020021-8812https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/89/8/2592
1.15Tung, C. M., J. B. Liang, S. L. Tan, H. K. Ong and Z. A. Jelan2001Fodder productivity and growth persistency of three local cassava varietiesAsian-Australas. J. Anim. Sci. 14:1253-1259.1011-2367https://www.ajas.info/upload/pdf/14-185.pdf
2Bài báo quốc tế khác
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia
3.1Nguyễn Văn Tiến, Chế Minh Tùng, Phí Như Liễu, Hoàng Thị Ngân và Đỗ Văn Quang2016Ảnh hưởng của thức ăn hỗn hợp trong khẩu phần rơm và cỏ sả đến khả năng tăng trưởng và tỷ lệ tiêu hóa thức ăn ở bò thịt Brahman x LaisindTạp chí KHCN Chăn nuôi 68:50-571859-0802http://vcn.vnn.vn/uploads/files/Tap%20chi/Nam%202016/So%2068/5_%E1%BA%A2NH%20H%C6%AF%E1%BB%9ENG%20C%E1%BB%A6A%20M%E1%BB%A8C%20TH%E1%BB%A8C%20%C4%82N%20TINH.pdf
3.2Chế Minh Tùng, Bùi Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Mỹ Nhân và Ngô Chí Hùng2015Ảnh hưởng của thức ăn thành phẩm đến khả năng tăng trưởng, thành phần thân thịt và màu sắc da của gà thịt Lương PhượngTạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp 1:13-211859-1523http://journal.hcmuaf.edu.vn/upload/XBTC/BanTinDinhKy/17/So%201%20-%20Nam%202015%20(Tieng%20Viet).pdf
3.3Che Minh Tung, Bui Thi Kim Phung and Thai Huy Phong2014Effects of water supplementation with Asi-Hepasol on performance and egg quality in laying hensTạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp 4:18-221859-1523http://journal.hcmuaf.edu.vn/upload/XBTC/BanTinDinhKy/31/So%204%20-%20Nam%202014%20(tieng%20Anh).pdf
3.4Che Minh Tung and San Chau2014Effects of dietary supplementation of OceanFeedTMSwine on growth performance, pig mortality and antibiotic treatment of pigs from growing to finishingTạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp 4:13-171859-1523http://journal.hcmuaf.edu.vn/upload/XBTC/BanTinDinhKy/31/So%204%20-%20Nam%202014%20(tieng%20Anh).pdf
3.5Phan Ngọc Quí, Phạm Chúc Trinh Bạch, Tô Thị Mỹ Phương, Hồ Thị Nga và Chế Minh Tùng2014Xác định khả năng trung hòa axit của thực liệu và khẩu phần thức ăn heo con sau cai sữaTạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp 3:13-211859-1523http://journal.hcmuaf.edu.vn/upload/XBTC/BanTinDinhKy/30/So%203%20-%20Nam%202014%20(tieng%20Viet).pdf
3.6Phan Ngọc Quí, Đồng Đức Đoàn, Nguyễn Ngọc Hải và Chế Minh Tùng2014Ảnh hưởng của axit benzoic và khả năng trung hòa axit của khẩu phần đến tăng trưởng và sức khỏe của heo con sau cai sữaTạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp 1:41-481859-1523http://journal.hcmuaf.edu.vn/upload/XBTC/BanTinDinhKy/28/So%201%20-%20Nam%202014%20(Tieng%20Viet).pdf
3.7Chế Minh Tùng và Quách Tuyết Anh2011Tổng quan về ảnh hưởng của việc bổ sung axít trong thức ăn heo-Phần 2: Các yếu tố tác động đến tiêu hóa dưỡng chất và sức sinh trưởngTạp chí KHKT Chăn nuôi 9:2-101859-476X
3.8Chế Minh Tùng và Quách Tuyết Anh2011Tổng quan về ảnh hưởng của việc bổ sung axit trong thức ăn heo-Phần 1: Cơ chế tác động của axitTạp chí KHKT Chăn nuôi 8:8-171859-476X
3.9Quách Tuyết Anh, Chế Minh Tùng, Trần Phương Vũ, Phan Thị Hiên và Trịnh Công Thành2006Kết quả nghiên cứu về phẩm chất tinh dịch và môi trường bảo quản tinh dịch gà ÁcTạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp 1:33-361859-1523
3.10Chế Minh Tùng, Trần Quang Thành và Lâm Đăng Thuần2004Ảnh hưởng của việc bổ sung DK Sarsaponin trong khẩu phần thức ăn đến năng suất của gà thịtTạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp 3:55-581859-1523
3.11Chế Minh Tùng2003Ảnh hưởng của các mức protein và năng lượng khẩu phần đến sinh trưởng và thành phần thân thịt gà Tàu VàngTạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp 3:85-891859-1523
4Bài báo tại hội nghị quốc gia/quốc tế
4.1Bùi Thị Kim Phụng, Phan Thị Hồng Phương và Chế Minh Tùng2015Ảnh hưởng của việc bổ sung dịch ép tỏi và nghệ trong nước uống đến khả năng tăng trưởng của gà Lương PhượngKỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y 1:291-295
4.2
4.3
4.4
4.5
5Khác (Sách chuyên khảo, bằng sáng chế, giải thưởng khoa học)
5.1Bùi Thị Kim Phụng; Nguyễn Kim Cương; Chế Minh Tùng2016Chăn nuôi đại cươngNhà xuất bản Đại học quốc gia TP.HCM978-604-73-5356-9
5.2Chế Minh Tùng, Lâm Minh Thuận và Bùi Thị Kim Phụng2012Chăn nuôi gia cầmNhà xuất bản Nông nghiệp, TP.HCM978-604-60-0550-6
5.3Lâm Minh Thuận và Chế Minh Tùng2004Kỹ thuật chăn nuôi thủy cầmNhà xuất bản Nông nghiệp, TP.HCM122373
5.4
5.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin khác

KHEN THƯỞNG

 Giấy chứng nhận đạt giải thưởng “Dr. Tim S. Stahly cho sinh viên Sau Đại học xuất sắc về dinh dưỡng heo vùng Trung tây của Mỹ”, 2009

 Giấy chứng nhận đạt giải thưởng “Nhà khoa học trẻ khu vực Bắc Mỹ của Alltech”, Mỹ, 2009

 Giấy chứng nhận đạt giải thưởng “Nhà khoa học trẻ toàn cầu của Alltech”, Mỹ, 2009

 Giấy chứng nhận “Sinh viên Sau Đại học xuất sắc”, ĐH Illinois, Mỹ, 2008 – 2009

 Giấy chứng nhận đạt giải thưởng “Học giả trẻ” khu vực Trung tây của Mỹ, 2010

 Giấy chứng nhận của Bộ GD-ĐT đối với giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện công trình đạt giải thưởng trong đợt tham dự Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2014 (kí ngày 31/12/2014)