ThS. Đặng Thị Ngọc Anh

Ngày tháng năm sinh: 15-08-1993
Học hàm:
Học vị: Thạc Sĩ
Nơi công tác: Đại học Nông Lâm Tp.HCM
Chức vụ: Giảng Viên
Email: anh.dangthingoc@hcmuaf.edu.vn | Website: http://anh.dangthingoc@hcmuaf.edu.vn

Môn giảng dạy

Chăn nuôi heo

Quá trình đào tạo

 

Bậc đào tạoNơi đào tạoChuyên mônNăm tốt nghiệp
Đại họcTrường ĐH Nông Lâm Tp.HCMChăn nuôi2015
Thạc sỹTrường ĐH Nông Lâm Tp.HCMChăn Nuôi2018

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Nghiên cứu về dinh dưỡng trên heo
  • Chế phẩm sinh học bổ sung trong thức ăn chăn nuôi heo

Công trình nghiên cứu

STTTên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố

1

Effect of supplementary cassava foliage and copra Meal (cocos nucifera) on growth of holstein friesian Cattle incubation using cassava pulp (manihot esculenta Crantz) sprayed with a mixture urea as substrate

Tác giả

Tạp chí khoa học kỹ thuật Chăn nuôi

2017

Thông tin khác

  • 2018: Nghiên cứu ảnh hưởng Holarrhena antidysenterica, Punica grantum, Holarrhena antidysenterica, Andrographis paniculata and Acacia arabica trong chế phẩm Stodi đến sinh trưởng và tình trạng tiêu chảy ở trên heo cai sữa giai đoạn 28 – 60 ngày tuổi.
  • 2017: Nghiên cứu bổ sung Peptid hoạt tính sinh học trong khẩu đến sinh trưởng và sức khỏe của heo giai đoạn từ 28 ngày tuổi  đến xuất chuồng.
  • 2014 – 2017: Thành viên nhóm nghiên cứu trực thuộc Trung tâm chuyển giao khoa học và công nghệ, Đại học Nông Lâm Tp.HCM
  • 2017: Thành viên nhóm nghiên cứu, Ảnh hưởng bổ sung ngọn lá khoai mì và khô dầu dừa đến tăng trọng và sinh mê tan trên bê đực sữa, dự án MEKARN II, tài trợ  bởi SAREC/Sida, Thụy Điển.
  • 2015: Thành viên nhóm nghiên cứu, Ảnh hưởng của thức ăn ủ chua và tỉ lệ tinh thô trong khẩu phần đến giảm phát thải mê tan và biến động hệ vi sinh vật dạ cỏ. dự án MEKARN, tài trợ bởi SAREC/Sida, Thụy Điển