NCS. Đặng Thị Xuân Thiệp

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Nghiên cứu sinh
Nơi công tác:
Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Khoa Học Sinh Học Thú Y
Email: thiep.dangthixuan@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Dược Lý Thú Y

Quá trình đào tạo

– Đại học: Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
– Thạc sĩ: Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
– NCS: Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Đề kháng kháng sinh của Staphylococcus aureus từ thịt heo và sữa bò
  • Đề kháng sinh của một số vi khuẩn gây bệnh hô hấp trên heo và giải pháp sử dụng kháng sinh cho trang trại chăn nuôi
  • Nghiên cứu thành phần vi sinh của một số phụ phẩm lên men

Công trình nghiên cứu

1.Đặng Thị Xuân Thiệp, Bùi Nguyễn Hoàng Trang, Lê Thanh Tùng, Lâm Ánh Tuyết, Võ Thị Trà An, 2020. Mức độ nhạy cảm kháng sinh của các gốc Haemophilus parasuis phân lập từ heo. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y. Tập XXVII, số 3-2020. Trang 48-55.1.

2. Đặng Thị Xuân Thiệp, Bùi Nguyễn Hoàng Trang, Lê Thanh Tùng, Võ Thị Trà An, 2019. Phân lập, định danh một số vi khuẩn gây bệnh hô hấp trên heo. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y. Tập XXVI, số 6-2019. Trang 49-55.

3. Han M. Ly, Trinh T. K. Nguyen, Thiep T. X. Dang & An T. T. Vo, 2019. Application of PCR technique in diagnosis of respiratory pathogenic bacteria in pigs at the slaughter house. The Journal of Agriculture and Development, Volume 18, Issue 3. Page 27-34.

4. Dang T.X.Thiep, Hoang T.K. Ngan, Vo T.T.An, 2013. Antimicrobial resistance of Staphylococcus aureus isolated from pork. Proceeding of 6th Asian Pig Veterinary Society Congress Ho Chi Minh city,Vietnam.

5. Dang Thi Xuan Thiep, Hoang Thi Kim Ngan, Vo Thi Tra An, 2013. Antimicrobial resistance of Staphylococcus aureus isolated from pork. Journal of Agriculture sciences and technology. Vol 4. pages 53-58.

6. Dang Thị Xuan Thiep, Vo Thi Tra An, 2016. Antimicrobial resistance of Staphylococcus aureus isolated from pork. Proceeding of SEA -AMR Links 2016 in Bangkok,Thailand. Page 13.

7. Đặng Thị Xuân Thiệp, Nguyễn Quốc Thắng,Võ Thị Trà An, 2015.Đề kháng kháng sinh của Staphylococcus aureus phân lập từ sữa bò. Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ khối nông lâm ngư thủy toàn quốc năm 2014.

8. Đặng Thị Xuân Thiệp, Nguyễn Quốc Thắng,Võ Thị Trà An, 2015. Đề kháng kháng sinh của Staphylococcus aureus phân lập từ sữa bò. Kỷ yếu hội nghị khoa học Khoa Chăn nuôi Thú y năm 2015. Trang 126-133

9. Ngô Đức Vũ, Hà Thanh Dương, Đặng Thị Xuân Thiệp và Lê Thanh Hiền, 2017. Đề kháng kháng sinh từ năm 2000 đến nay và cách thức sử dụng kháng sinh của người chăn nuôi gà. Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y tháng 03/2017 tại ĐH Cần Thơ.

10. Nguyễn Như Pho và Đặng Thị Xuân Thiệp, 2006. Thiết lập quy trình vệ sinh phòng bệnh cho heo (đề tài được hỗ trợ kinh phí bởi Viện khoa học nông nghiệp miền Nam).

11. Nguyễn Như Pho và Đặng Thị Xuân Thiệp, 2007. Bệnh tiêu chảy trên heo con

12. Nguyễn Như Pho và Đặng Thị Xuân Thiệp, 2007. Theo dõi và ghi nhận kết quả điều trị bệnh hô hấp trên heo

13. Nguyễn Như Pho và Đặng Thị Xuân Thiệp, 2008. Bệnh viêm tử cung trên heo nái sau khi sinh.

 

 

Thông tin khác

Chưa có thông tin