NCS. Đặng Thị Xuân Thiệp

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Nghiên cứu sinh
Nơi công tác:
Chức vụ: Giảng viên
Email: thiep.dangthixuan@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Dược Lý Thú Y

Quá trình đào tạo

– Đại học: Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
– Thạc sĩ: Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
– NCS: Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Đề kháng kháng sinh của Staphylococcus aureus từ thịt heo và sữa bò
  • Đề kháng sinh của một số vi khuẩn gây bệnh hô hấp trên heo và giải pháp sử dụng kháng sinh cho trang trại chăn nuôi
  • Nghiên cứu thành phần vi sinh của một số phụ phẩm lên men

Công trình nghiên cứu

Chưa có thông tin

Thông tin khác

Chưa có thông tin