ThS. Đoàn Trần Vĩnh Khánh

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Thạc sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: Thạc sĩ
Email: khanhdoan@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Truyền Tinh Truyền Phôi, Giống Động vật 1

Quá trình đào tạo

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh

Ngành học:    Chăn Nuôi

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2007

Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành: Chăn Nuôi Năm cấp bằng: 2016

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông Nghiệp Tokyo, Nhật Bản

Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình nghiên cứu

Thông tin khác

Đóng menu