NCS. Đoàn Trần Vĩnh Khánh

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Thạc sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: Giảng viên
Email: khanhdoan@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Truyền Tinh Truyền Phôi, Giống Động vật 1

Quá trình đào tạo

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh

Ngành học:    Chăn Nuôi

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2007

Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành: Chăn Nuôi Năm cấp bằng: 2016

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông Nghiệp Tokyo, Nhật Bản

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

Chưa có thông tin

Thông tin khác

Chưa có thông tin