PGS. TS. Dương Duy Đồng

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm: Phó Giáo Sư
Học vị: Tiến Sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: Trưởng Bộ môn Bộ Môn Dinh Dưỡng Động Vật
Email: dong.duongduy@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Dinh dưỡng – Thức Ăn

Quá trình đào tạo

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Tập trung 4,5 năm

Nơi đào tạo: Đại Học Nông Lâm TP. HCM

Ngành học:  Chăn nuôi

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 1985

Bằng đại học 2: –                                                      Năm tốt nghiệp: –

  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học động vật Năm cấp bằng: 1998

Nơi đào tạo: Los Banos, Philippines

  • Tiến sĩ chuyên ngành: Khoa học động vật Năm cấp bằng: 2003

Nơi đào tạo: Los Banos, Philippines

Tên luận án: Chicken production systems in Southeast Vietnam

Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình nghiên cứu

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Xây dựng cơ sở dữ liệu về thành phần hoá học và acid amin của 04 loại nguyên liệu cung đạm phổ biến trong thức ăn chăn nuôi để ứng dụng cho máy phân tích nhanh (NIRS) 2012 – 2013 Trường Chủ trì
2 Sử dụng enzyme trong thức ăn heo tăng trưởng 2013 Trường Chủ trì
  1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Major challenges in modern poultry production 2011 Standards for acidifiers – Principle for the use of organic acid in animal nutrition. Proceeding of the 1st international Acidifier Summit.
2 Xây dựng cơ sở dữ liệu về thành phần acid amin của bột cá thường, bột cá tra, khô dầu đậu nành và bột thịt xương để ứng dụng cho máy phân tích nhanh (NIRS) 2013 Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, ĐHNL
3 Khảo sát giá trị đệm của một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 2012 Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, ĐHNL
4 Bước đầu ứng dụng phương pháp quang phổ cận hồng ngoại (NIRS) để phân tích thành phần hóa học của bắp, cám gạo, bột cá và DDGS 2011 Kỷ yếu “Hội nghị khoa học trường Đại học Nông Lâm TP.HCM” lần thứ VIII năm 2011
5 Thử nghiệm enzyme trong thức ăn heo tăng trưởng 2013 Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, ĐHNL
6 Sử dụng chế phẩm thảo dược trong thức ăn gà thịt có hoặc không có kháng sinh hỗ trợ tăng trưởng 2013 Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, ĐHNL
7 Sử dụng chất hấp phụ độc tố nấm mốc trong thức ăn heo thịt 2005 Thức ăn chăn nuôi

Thông tin khác

Kinh nghiệm hợp tác với thế giới nghề nghiệp (đào tạo, tư vấn, hợp tác nghiên cứu… với các cơ quan thuộc thế giới nghề nghiệp)

Thời gian Tên hoạt động hợp tác Tên cơ quan đối tác Kết quả đã đạt
1985-nay Tư vấn về tổ hợp khẩu phần thức ăn chăn nuôi các nhà máy thức ăn chăn nuôi từ Nam ra Bắc – Giúp xây dựng công thức thức ăn tối ưu về chất lượng và giá

– Giúp sử dụng hợp lý nguyên liệu thức ăn và chất bổ sung (feed additives) hợp lý

Đóng menu