ThS. Lê Hữu Ngọc

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Thạc sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: Trợ lý quản lý sinh viên, UV BCH Công Đoàn Trường
Email: lhngoc@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Thực hành Vệ sinh an toàn thực phẩm, Thực hành Vi sinh đại cương, Thực hành Vi sinh chăn nuôi

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên mônNăm tốt nghiệp
Đại họcĐH Nông Lâm TP. HCMBác sĩ Thú Y2002
Thạc sĩĐH Nông Lâm TP. HCMThú Y2016

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

1Le Huu Ngoc, Trieu Thu Nghiem, Tran Hoang My, Chu Hoang Tu, and Ho Thi Kim Hoa. 2016. Presence of b-lactam resistant bacteria and resistance genes in raw bulk milk from dairy household farms. Proceedings of the 19th Federation of Asian Veterinary Associations Congress, Sept 6-9 2016, Ho Chi Minh City, Vietnam. B380, pp269-272.
2Lê Hữu Ngọc, Đỗ Thanh Thảo, Trần Hoàng My, và Hồ Thị Kim Hoa. 2016. Sự hiện diện một số gene đề kháng beta-lactam trong sữa bò tươi ở Tp Hồ Chí Minh. Tạp chí KHKT Thú y XXIII, Số 2/2016: 52-57
3Hồ Thị Kim Hoa, Huỳnh Thị Xuân Thẳm, Cao Nhật Dung, và Lê Hữu Ngọc. 2013. Phát hiện sự hiện diện một số gen nhóm β-lactamase phổ rộng ở vi khuẩn trong nước thải chăn nuôi. Tạp chí KHKT Thú y XX, Số 3/2013: 54-61.
4Alexander A. Eggen, Nguyen Tat Toan, Tran Thi Dan, Nguyen T. Nam, Le V. Huy, Nguyen P. Nam, Vo T. T. An, Ho T. Nga, Nguyen T. P. Ninh, Le H. Ngoc. 2010. Evaluation of the efficacy of an adjuvanted subunit vaccine (Circumvent PCV) in the prevention of PMWS under field conditions in Vietnam. Proceedings of the 21st IPVS congress, Vancouver, Canada.
5Võ Thị Trà An, Đào Thị Phương Lan, Lê Hu Ngc và Nguyễn Ngọc Tuân, 2010. Đề kháng kháng sinh của Escherichia coli phân lập được từ vật nuôi và sự hiện diện của β-lactamase phổ rộng (extended-spectrum beta-lactamase, ESBL). Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Thú Y. 17
(2):42-46.
6Eggen A.A., Nguyen T. Toan, Tran T. Dan, Nguyen T.T. Nam, Le V. Huy, Nguyen P. Nam, Vo T.T. An, Ho T. Nga, Nguyen T.P. Ninh, Le H. Ngoc, 2010. Evaluation of the efficacy of an adjuvanted subunit vaccine (Circumvent PCV) in the prevention of PMWS under field conditions in Vietnam. Proceedings of the 21st IPVS Congress, Vancouver, Canada, July 18-21.
7Trần Thị Dân, Nguyễn Tất Toàn, Nguyễn Thị Thu Năm, Võ Thị Trà An, Hồ Thị Nga, Nguyễn Thị Phước Ninh, Lê Hu Ngc, Nguyễn Đình Hòa, Bùi Văn đông và Nguyễn Hữu Tín. 2010. Biền đổi chỉ tiêu huyết học và bệnh tích ở heo nuôi thịt được tiêm chủng vacxin thể ORF2 phòng ngừa hội chứng gầy còm và viêm da-thận do cirvovirus typ 2. Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Thú Y. 17 (3): 14-20.
8Nguyen Tat Toan, Tran Thi Dan, Nguyen Thi Thu Nam, Le Van Huy, Nguyen Phuong Nam, Vo Thi Tra An, Ho Thi Nga, Nguyen Thi Phuoc Ninh, Le Huu Ngoc. 2010. New PMWS vaccine performs well in Vietnam. Asian Pork.
8Võ Thị Trà An, Đào Thị Phương Lan, Nguyễn Thị Thúy Huyền, Huỳnh Thị Xuân Phương, Phạm Châu Giang và Lê Hu Ngc. 2009. Xác định dộ mẫn cảm với florfenico của một số chủng vi khuẩn gây bệnh trên gia súc, gia cầm. Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Thú Y. 8: 53-57.
9Võ Thị Trà An, Nguyễn Ngọc Tuân, Lê Hu Ngc. 2006. Tỉ lệ Salmonella trong phân và quày thịt bò, heo gà tại một số tình thành phía Nam Việt nam. Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Thú Y. 13: 37-42.

 

Thông tin khác

Chưa có thông tin