PGS. TS. Lê Thanh Hiền

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm: Phó giáo sư
Học vị: Tiến sĩ
Nơi công tác: Khoa Chăn Nuôi Thú Y - Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
Chức vụ: Trưởng Bộ môn Bệnh truyền nhiễm và Thú y cộng đồng
Email: hien.lethanh@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Dịch tễ học, Vệ sinh an toàn thực phẩm

Quá trình đào tạo

Chưa có thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

Chưa có thông tin

Thông tin khác

Chưa có thông tin