PGS. TS. Lê Thanh Hiền

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị:
Nơi công tác:
Chức vụ: Trưởng Bộ môn Bệnh truyền nhiễm và Thú y cộng đồng
Email: hien.lethanh@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Dịch tễ học, Vệ sinh an toàn thực phẩm

Quá trình đào tạo

Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình nghiên cứu

Thông tin khác

Đóng menu