ThS. Lý Hồng Sơn

Ngày tháng năm sinh: 11/04/1991
Học hàm:
Học vị: Thạc Sĩ
Nơi công tác: Bộ môn Thú y lâm sàng - Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh
Chức vụ: Giảng viên
Email: son.lyhong@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Nội khoa & Thực hành Sản khoa

Quá trình đào tạo

– Đại học: Nông Lâm thành Phố Hồ Chí Minh
– Thạc sĩ: Đại học Liege, Bỉ

Lĩnh vực nghiên cứu

Bệnh Nội Khoa trên Thú Nhai Lại

Công trình nghiên cứu

Thông tin khác

Đóng menu