ThS. Lý Hồng Sơn

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Thạc Sĩ
Nơi công tác: Bộ môn Thú y lâm sàng - Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh
Chức vụ: Bí Thư Đoàn Khoa
Email: son.lyhong@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Nội khoa 1, Nội khoa 2 và Sản khoa (thực hành)

Quá trình đào tạo

– Đại học: Trường Đại học Nông Lâm thành Phố Hồ Chí Minh
– Thạc sĩ: Khoa Thú y, Đại học Liege, Vương quốc Bỉ

 

 

Lĩnh vực nghiên cứu

Bệnh Nội Khoa trên thú lớn

 

Công trình nghiên cứu

Chưa có thông tin

Thông tin khác

Chưa có thông tin