TS. Ngô Hồng Phượng

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Tiến Sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: Giảng viên
Email: phuong.ngohong@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Dinh dưỡng

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Đại học

Thạc sỹ

Thạc sỹ

Tiến sỹ

Thực tập sinh

Nơi đào tạo

Đại học Nông Lâm TPHCM

Đại học Tours-Pháp

Đại học Lyon-Pháp

Đại học Lyon-Pháp

Viện INRA – Pháp

Chuyên môn

Bác sỹ Thú y

Chăn nuôi và chất lượng

Sinh lý học

Di truyền và chất lượng

Lập bản đồ gen heo

Năm tốt nghiệp

2001

2002

2006

2009

2005

Lĩnh vực nghiên cứu

1Using video photography to assess deviated sucked veal calves behavioural patterns in the western massif central of France.Abi-Rizk G., Ngo H. P., Fulminet D., Poirel M.T., Figwer P., Alanore A. and Franck M.Environment Research Journal2008
2Cu, Zn and Se deficiency of sucked veal calves in the western massif central of France.Abi-Rizk G., Franck M., Poirel M.T., Figwer P., Ngo H. P., Berny P., Fulminet D. and Alanore A.,Environment Research Journal2008
3Study of the PSE expression in the pectoralis major muscle of three genetic lines of turkeys.Ngo H. P., Abi-Rizk G., Le Q.T., Abou Ali M., Aldebert L. and Franck M.Journal Research of Animal Science2009
4The type IIb fibers and the vascular network are the tissue responsable of the PSE expression in the muscle semimembranosus and longissimus dorsi in porkNgô Hồng Phượng and Michel FranckKỷ yếu hội nghị Khoa học trường ĐH Nông Lâm 20112011
5Ảnh hưởng của chất xơ tự nhiên (opticell) bổ sung trong khẩu phần lên năng suất của heo nái và heo con theo mẹNgô Hồng Phượng, Nguyễn Danh GiáTạp chí Khoa Học ĐH Cần Thơ2017
6Xác định nhu cầu protein và axit amin cho giống gà nòi nam bộ từ 1 – 12 tuần tuổi

 

Ngô Hồng Phượng, Vương Nam Trung, Phạm Ngọc ThảoTạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi2017
7Ảnh hưởng của khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh được lên men từ thân cây bắp sau thu hoạch đến lượng thức ăn thu nhận, năng suất, chất lượng sữa và chi phí thức ăn của bò lai HF.

 

 

Nguyễn Thị Thủy, Đoàn Đức Vũ và Ngô Hồng PhượngTạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi2017

Công trình nghiên cứu

Chưa có thông tin

Thông tin khác

Chưa có thông tin