TS. Ngô Hồng Phượng

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Tiến Sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ:
Email: phuong.ngohong@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Dinh dưỡng

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Đại học

Thạc sỹ

Thạc sỹ

Tiến sỹ

Thực tập sinh

Nơi đào tạo

Đại học Nông Lâm TPHCM

Đại học Tours-Pháp

Đại học Lyon-Pháp

Đại học Lyon-Pháp

Viện INRA – Pháp

Chuyên môn

Bác sỹ Thú y

Chăn nuôi và chất lượng

Sinh lý học

Di truyền và chất lượng

Lập bản đồ gen heo

Năm tốt nghiệp

2001

2002

2006

2009

2005

Lĩnh vực nghiên cứu

1 Using video photography to assess deviated sucked veal calves behavioural patterns in the western massif central of France. Abi-Rizk G., Ngo H. P., Fulminet D., Poirel M.T., Figwer P., Alanore A. and Franck M. Environment Research Journal 2008
2 Cu, Zn and Se deficiency of sucked veal calves in the western massif central of France. Abi-Rizk G., Franck M., Poirel M.T., Figwer P., Ngo H. P., Berny P., Fulminet D. and Alanore A., Environment Research Journal 2008
3 Study of the PSE expression in the pectoralis major muscle of three genetic lines of turkeys. Ngo H. P., Abi-Rizk G., Le Q.T., Abou Ali M., Aldebert L. and Franck M. Journal Research of Animal Science 2009
4 The type IIb fibers and the vascular network are the tissue responsable of the PSE expression in the muscle semimembranosus and longissimus dorsi in pork Ngô Hồng Phượng and Michel Franck Kỷ yếu hội nghị Khoa học trường ĐH Nông Lâm 2011 2011
5 Ảnh hưởng của chất xơ tự nhiên (opticell) bổ sung trong khẩu phần lên năng suất của heo nái và heo con theo mẹ Ngô Hồng Phượng, Nguyễn Danh Giá Tạp chí Khoa Học ĐH Cần Thơ 2017
6 Xác định nhu cầu protein và axit amin cho giống gà nòi nam bộ từ 1 – 12 tuần tuổi

 

Ngô Hồng Phượng, Vương Nam Trung, Phạm Ngọc Thảo Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi 2017
7 Ảnh hưởng của khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh được lên men từ thân cây bắp sau thu hoạch đến lượng thức ăn thu nhận, năng suất, chất lượng sữa và chi phí thức ăn của bò lai HF.

 

 

Nguyễn Thị Thủy, Đoàn Đức Vũ và Ngô Hồng Phượng Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi 2017

Công trình nghiên cứu

Thông tin khác

Đóng menu