TS. Nguyễn Hiếu Phương

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Tiến Sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: Giảng viên
Email: phuong.nguyenhieu@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Dinh dưỡng động vật, Độc chất học

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Đại học

Thạc sỹ

Tiến sỹ

 

Nơi đào tạo

Đại học Nông Lâm TPHCM

Đại học Khoa Học Nông nghiệp Thụy Điển

Đại học Arkansas, Hoa Kỳ

Chuyên môn

Bác sỹ Thú y

Thạc sỹ Chăn nuôi

Tiến sỹ Khoa học Gia cầm

Năm tốt nghiệp

2007

2010

2017

Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình nghiên cứu

1 Use of xylanase (Xylamax) in color-feathered broiler diets Nguyen Hieu Phuong, Duong Duy Dong, Nguyen Quang Thieu, Nguyen Buu Phat Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp 2017
2 Short term fasting alters dicer 1 expression in chicken hypothalamus and neuroblastoma cells Joshua Flees, Phuong H. Nguyen, Elizabeth Greene, Gurueswar Nagarajan, Peter Ishola, Dustan F. Clark, Annie M. Donoghue, Sami Dridi 2017 Annual Meeting – Poultry Science Association 2017
3 Short term fasting affects dicer regulation in chicken liver tissues and cells Phuong H. Nguyen, Elizabeth Greene, Gurueswar Nagarajan, Peter Ishola, Dustan F. Clark, Annie M. Donoghue, Sami Dridi 19th Federation of Asian Veterinary Associations (FAVA) Congress 2016
4 A New Insight into Cold Stress In Poultry Production Phuong H. Nguyen; Elizabeth Greene; Annie Donoghue; Geraldine Huff; F. Dustan Clark; Sami Dridi Advances in food technology and nutritional sciences 2016
5 Chronic Mild Cold Conditioning Modulates the Expression of Hypothalamic Neuropeptide and Intermediary Metabolic Related Genes and Improves Growth Performances in Young Chicks Phuong Nguyen, Elizabeth Greene, Peter Ishola, Geraldine Huff, Annie Donoghue, Walter Bottje, Sami Dridi Plos One 2015
6 Aflatoxins, fumonisins and zearalenone contamination in maize kernels from the Southeastern and Central Highland Provinces of Vietnam Nguyen, H.P., Nguyen, Q.T., Ogle, B. and Pettersson, H Agriculture 2015
7 Leptin and Autophagy: When the Two Masters Meet Sami Dridi1, Peter Ishola, Elizabeth Greene, Phuong Nguyen, Walter Bottje, Mark Cline and Nicholas Anthony Anatomy & Physiology: Current Research 2015
8 Detoxifying effects of a commercial additive and Phyllanthus amarus extract in pigs fed fumonisins contaminated feed Phuong N H, Ogle B, Pettersson H and Thieu N Q Livestock Research for Rural Development International journal 2012
9 Effect of adding different Phyllanthus amarus powder concentrations in chicken diet on their growth performance and health Phuong N H and Thieu N Q Conference on Livestock-Based Farming Systems, Renewable Resources and the Environment, 6-9 June 2012, Dalat, Vietnam 2012
10 The effect of chicken, cow and pig manure on Phyllanthus amarus yield and its natural compounds Phuong N H and Thieu N Q Conference on Livestock-Based Farming Systems, Renewable Resources and the Environment, 6-9 June 2012, Dalat, Vietnam 2012
11 Tình hình nhiễm độc tố nấm mốc aflatoxin, fumonisin và zearalenone trong một số nguyên liệu thức ãn gia súc ở một số tỉnh miền Nam Nguyễn Quang Thiệu, Nguyễn Hiếu Phương Kỷ yếu hội nghị Khoa học trường ĐH Nông Lâm 2011 2011

Thông tin khác

Đóng menu