TS. Nguyễn Hiếu Phương

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Tiến Sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: Giảng viên
Email: phuong.nguyenhieu@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Dinh dưỡng động vật, Độc chất học

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Đại học

Thạc sỹ

Tiến sỹ

 

Nơi đào tạo

Đại học Nông Lâm TPHCM

Đại học Khoa Học Nông nghiệp Thụy Điển

Đại học Arkansas, Hoa Kỳ

Chuyên môn

Bác sỹ Thú y

Thạc sỹ Chăn nuôi

Tiến sỹ Khoa học Gia cầm

Năm tốt nghiệp

2007

2010

2017

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

1Use of xylanase (Xylamax) in color-feathered broiler dietsNguyen Hieu Phuong, Duong Duy Dong, Nguyen Quang Thieu, Nguyen Buu PhatTạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp2017
2Short term fasting alters dicer 1 expression in chicken hypothalamus and neuroblastoma cellsJoshua Flees, Phuong H. Nguyen, Elizabeth Greene, Gurueswar Nagarajan, Peter Ishola, Dustan F. Clark, Annie M. Donoghue, Sami Dridi2017 Annual Meeting – Poultry Science Association2017
3Short term fasting affects dicer regulation in chicken liver tissues and cellsPhuong H. Nguyen, Elizabeth Greene, Gurueswar Nagarajan, Peter Ishola, Dustan F. Clark, Annie M. Donoghue, Sami Dridi19th Federation of Asian Veterinary Associations (FAVA) Congress2016
4A New Insight into Cold Stress In Poultry ProductionPhuong H. Nguyen; Elizabeth Greene; Annie Donoghue; Geraldine Huff; F. Dustan Clark; Sami DridiAdvances in food technology and nutritional sciences2016
5Chronic Mild Cold Conditioning Modulates the Expression of Hypothalamic Neuropeptide and Intermediary Metabolic Related Genes and Improves Growth Performances in Young ChicksPhuong Nguyen, Elizabeth Greene, Peter Ishola, Geraldine Huff, Annie Donoghue, Walter Bottje, Sami DridiPlos One2015
6Aflatoxins, fumonisins and zearalenone contamination in maize kernels from the Southeastern and Central Highland Provinces of VietnamNguyen, H.P., Nguyen, Q.T., Ogle, B. and Pettersson, HAgriculture2015
7Leptin and Autophagy: When the Two Masters MeetSami Dridi1, Peter Ishola, Elizabeth Greene, Phuong Nguyen, Walter Bottje, Mark Cline and Nicholas AnthonyAnatomy & Physiology: Current Research2015
8Detoxifying effects of a commercial additive and Phyllanthus amarus extract in pigs fed fumonisins contaminated feedPhuong N H, Ogle B, Pettersson H and Thieu N QLivestock Research for Rural Development International journal2012
9Effect of adding different Phyllanthus amarus powder concentrations in chicken diet on their growth performance and healthPhuong N H and Thieu N QConference on Livestock-Based Farming Systems, Renewable Resources and the Environment, 6-9 June 2012, Dalat, Vietnam2012
10The effect of chicken, cow and pig manure on Phyllanthus amarus yield and its natural compoundsPhuong N H and Thieu N QConference on Livestock-Based Farming Systems, Renewable Resources and the Environment, 6-9 June 2012, Dalat, Vietnam2012
11Tình hình nhiễm độc tố nấm mốc aflatoxin, fumonisin và zearalenone trong một số nguyên liệu thức ãn gia súc ở một số tỉnh miền NamNguyễn Quang Thiệu, Nguyễn Hiếu PhươngKỷ yếu hội nghị Khoa học trường ĐH Nông Lâm 20112011

Thông tin khác

Chưa có thông tin