TS. Nguyễn Kiên Cường

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm: Tiến sĩ
Học vị:
Nơi công tác:
Chức vụ: Chủ tịch Công Đoàn
Email: cuong.nguyenkien@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Sinh Lý Động Vật, Tập Tính Động Vật

Quá trình đào tạo

– Đại học: Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM, Việt Nam
– Thạc sĩ: Đại học Liège, Vương Quốc Bỉ
– Tiến sĩ: Đại học Liège, Vương Quốc Bỉ

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng năng suất sinh sản của bò sữa và các giải pháp cải thiện năng suất sinh sản.
 • Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng sản lượng và chất lượng sữa bò
 • Tình hình bệnh đau chân và bệnh viêm vú ở các hộ chăn nuôi bò sữa và giải pháp phòng trị

Công trình nghiên cứu

 • Nguyen Kien Cuong, Nguyen Van Khanh and Christian Hanzen. Study on reproductive performance of Holstein x Lai Sind crossbred dairy heifers and cows at smallholding in Ho Chi Minh city, Vietnam. Tropical Animal Health and Production, 2017, 49: 483 – 489.
 • Nguyen Kien Cuong and Christian Hanzen. Risk factors of postpartum genital diseases in Holstein x Lai Sind crossbred cows in smallholdings, Ho Chi Minh city, Vietnam. Revue d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux, 2016, 69(4): 167-171.
 • Nguyen Kien Cuong and Christian Hanzen. Prevalence and risk factors of postpartum anestrus in Holstein x Lai Sind crossbred dairy cows in small farmers of Ho Chi Minh city, Vietnam. Proceeding of 19th Federation of Asian Veterinary Associations (FAVA) Congress, 2016, 182 – 185.
 • Christian Hanzen  and Nguyen Kien Cuong. Between bovine milk production and reproduction: the challenge. Proceeding of 19th Federation of Asian Veterinary Associations (FAVA) Congress, 2016, 30- 35.
 • Nguyễn Kiên Cường. Tình hình bò sữa bị tích nước tiểu âm đạo tại các hộ chăn nuôi huyện củ chi, tp. Hồ Chí Minh. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa CNTY – ĐHNL, 2015, 138 – 144.
 • Nguyễn Kiên Cường. Tích nước tiểu âm đạo trên bò sữa: nguyên nhân gây chậm đậu thai. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2015, Số 7: 82 – 85.
 • Nguyễn Kiên Cường và Nguyễn Văn Tiến. Tình hình bệnh đau chân trên bò sữa ở các hộ chăn nuôi, huyện Củ Chi, TP. HCM. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2014, Số 3: 43-50.
 • Nguyen-Kien Cuong and Christian Hanzen. Antemortem and postmortem examination of the genital tract of dairy cows in South Vietnam. Revue d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux, 2013, 66(3): 85-90.

Thông tin khác

Chưa có thông tin
Đóng menu