TS. Nguyễn Kiên Cường

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Tiến sĩ
Nơi công tác: Bộ môn Khoa học Sinh học Thú y
Chức vụ: Chủ tịch Công Đoàn, Phó Bí Thư Chi Bộ
Email: cuong.nguyenkien@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Sinh Lý Động Vật, Tập tính và Phúc lợi Động vật, Sinh lý Sinh sản Nâng cao

Quá trình đào tạo

– Đại học: Ngành Thú y tại Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM, Việt Nam (1999 – 2004)

– Sau đại học: Ngành Thú y, Đại học Quốc gia Thú y Toulouse, Pháp (2004 – 2005)

– Thạc sĩ: Ngành Chăn nuôi tại Đại học Liège, Vương Quốc Bỉ (2008 – 2009)

– Tiến sĩ: Ngành Thú y tại Đại học Liège, Vương Quốc Bỉ (2011 – 2017)

– Nghiệp vụ Sư phạm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM (2020)

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và giải pháp nâng cao năng suất sinh sản của bò sữa và bò thịt;
 • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sữa bò;
 • Ứng dụng kỹ thuật siêu âm trong chẩn đoán bệnh và nâng cao năng suất sinh sản trên bò;
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của stress nhiệt lên năng suất sinh sản, năng suất và chất lượng sữa;
 • Nguyên cứu nguyên nhân, giải pháp phòng trị bệnh đau chân và bệnh viêm vú trên bò sữa
 • Nguyên cứu nguyên nhân, giải pháp phòng trị bệnh sản khoa (đẻ khó, sót nhau, viêm tử cung …) trên bò
 • Nghiên cứu các bệnh rối loạn biến dưỡng trên bò sữa: bại liệt sau khi sinh và xê tôn huyết.

Công trình nghiên cứu

 • Hà Hữu Hiển, Nguyễn Kiên Cường và Đường Chi Mai. Tình hình nhiễm cầu trùng và hiệu quả của toltrazuril trong phòng trị trên bê tại Hóc Môn, Củ Chi (TP. HCM và Đức Hòa (Long An). Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y Toàn quốc, 2019, 456-460.
 • Nguyễn Kiên Cường, Nguyễn Vạn Tín và Hồ Thị Nga. Ảnh hưởng của cách rã đông lên chất lượng tinh bò sữa. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y Toàn quốc 2019, 461-464.
 • Nguyễn Ngọc Hải, Chế Minh Tùng, Nguyễn Kiên Cường và Phí Như Liễu. Đánh giá khả năng sinh sản và nghiên cứu ứng dụng giải pháp hormon để khắc phục bệnh chậm sinh ở bò Brahman thuần nhập nội. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi, số 76: 84 – 90.
 • Nguyen Kien Cuong, Nguyen Van Khanh and Christian Hanzen. Study on reproductive performance of Holstein x Lai Sind crossbred dairy heifers and cows at smallholding in Ho Chi Minh city, Vietnam. Tropical Animal Health and Production, 2017, 49: 483 – 489.
 • Nguyen Kien Cuong and Christian Hanzen. Risk factors of postpartum genital diseases in Holstein x Lai Sind crossbred cows in smallholdings, Ho Chi Minh city, Vietnam. Journal of Tropical Livestock Science, 69(4): 167-171.
 • Nguyen Kien Cuong and Christian Hanzen. Prevalence and risk factors of postpartum anestrus in Holstein x Lai Sind crossbred dairy cows in small farmers of Ho Chi Minh city, Vietnam. Proceeding of 19th Federation of Asian Veterinary Associations (FAVA) Congress, 2016, 182 – 185.
 • Christian Hanzen  and Nguyen Kien Cuong. Between bovine milk production and reproduction: the challenge. Proceeding of 19th Federation of Asian Veterinary Associations (FAVA) Congress, 2016, 30- 35.
 • Nguyễn Kiên Cường. Tình hình bò sữa bị tích nước tiểu âm đạo tại các hộ chăn nuôi huyện củ chi, tp. Hồ Chí Minh. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa CNTY – ĐHNL, 2015, 138 – 144.
 • Nguyễn Kiên Cường. Tích nước tiểu âm đạo trên bò sữa: nguyên nhân gây chậm đậu thai. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2015, Số 7: 82 – 85.
 • Nguyễn Kiên Cường và Nguyễn Văn Tiến. Tình hình bệnh đau chân trên bò sữa ở các hộ chăn nuôi, huyện Củ Chi, TP. HCM. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2014, Số 3: 43-50.
 • Nguyen-Kien Cuong, M.W.M. Okouyi, Ch. Hanzen. A post-mortem study of physiopathological characteristics of genital tracts of culled dairy cows in South Vietnam. 9th International Ruminant Reproduction Symposium, 25 – 29/08/2014, Obihiro, Hokkaido, Japan.
 • M.W.M. Okouyi, Nguyen-Kien Cuong, Ch. Hanzen. Effects of the dose of equine Chorionic Gonadotropin (eCG) on estrus and follicular growth parameters in african bovine breed N’Dama. 9th International Ruminant Reproduction Symposium, 25 – 29/08/2014, Obihiro, Hokkaido, Japan.
 • Nguyen-Kien Cuong and Christian Hanzen. Antemortem and postmortem examination of the genital tract of dairy cows in South Vietnam. Revue d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux, 2013, 66(3): 85-90.
 • Nguyễn Kiên Cường. Chậm động dục sau khi sinh trên bò sữa – Nguyên nhân và điều trị. Bản tin Kỹ thuật, Cty TNHH UV – Việt Nam, 2013, Số UVTY-010.
 • Trần Thị Dân, Nguyễn Ngọc Tuân, Nguyễn Kiên Cường, Nguyễn T H Nguyên, Nguyễn Thị Kim Anh. Miễn dịch chống GnRH (gonadotropine releasing hormone) nhằm hạn chế hoạt động dịch hoàn và mùi hoi trên heo đực nguyên. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2007, Số 2: 60-64.
 • Nguyễn Ngọc Tuân, Trần Thị Dân, Nguyễn Kiên Cường, Nguyễn Tuyên Hoàng Nguyên, Nguyễn Thị Kim Anh. Ảnh hưởng của vắc xin Improvac lên tăng trọng và phẩm chất thịt của lợn đực nguyên.Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi, 2007, 11(06): 13 – 16.
 • Terefe G., K.C. Nguyen, Jacquiet P., Bergeaud J.P., Grisez C., Prevot F., Brunel J.C. and Dorchies P. Daily sodium cromoglycate treatment decreased mast cell and blood eosinophilic responses in Haemonchus contortus resistant Black Belly sheep. Revue Médecine Vétérinaire, 2007, 158(02):82 – 85.

Thông tin khác

Lĩnh vực tư vấn, chuyển giao kỹ thuật:

 • Các yếu tố nguy cơ gây chậm động dục và chậm đậu thai trên bò; giải pháp nâng cao năng suất sinh sản của bò;
 • Giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sữa bò;
 • Ứng dụng kỹ thuật siêu âm trong chẩn đoán bệnh và nâng cao năng suất sinh sản trên bò;
 • Giải pháp phòng trị bệnh đau chân trên bò sữa; thực hành gọt móng bò
 • Giải pháp phòng và trị bệnh viêm vú trên bò sữa
 • Giải pháp phòng và trị các bệnh sản khoa trên bò sữa: đẻ khó, sót nhau, viêm tử cung …
 • Kỹ thuật chăn nuôi bò thịt hộ gia đình: chọn giống, dinh dưỡng và phòng trị bệnh
 • Giải pháp phòng và trị một số bệnh thường gặp trên bò sữa: bại liệt sau khi sinh, xê tôn huyết, giun sán, ký sinh trùng máu …
 • Một số bệnh thường gặp trên bò thịt và giải pháp an toàn sinh học
 • Kỹ thuật quản lý trang trai bò sữa, bò thịt sinh sản;
 • Tư vấn, hướng dẫn sử dụng các loại thuốc thú y (kháng sinh, hormon, ký sinh trùng, kháng viêm-giảm đau-hạ sốt, vitamin-kháng ….) hiệu quả trên bò