PGS. TS. Nguyễn Quang Thiệu

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm: Phó Giáo Sư
Học vị: Tiến Sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trưởng Bộ môn Dinh Dưỡng Động Vật
Email: nguyen.quangthieu@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Dinh dưỡng, Thực tế chăn nuôi, Độc chất học

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Đại học

Thạc sỹ

Tiến sỹ

Thực tập sinh

Nơi đào tạo

Đại học Nông Lâm TPHCM

Đại học Khoa Học Nông nghiệp Thụy Điển

Đại học Khoa Học Nông nghiệp Thụy Điển

Chuyên môn

Bác sỹ Thú y

Thạc sỹ Chăn nuôi

Tiến sỹ Chăn nuôi

Năm tốt nghiệp

1992

2001

2008

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

1Screening of Aflatoxins and Zearalenone in feedstuffs and complete feeds for pigs in Southern VietnamThieu, N.Q., Ogle, B. & Pettersson H.Tropical Animal Health and Production2008
2In vitro evaluation of the capacity of zeolite and bentonite to adsorb aflatoxin B1 in simulated gastrointestinal fluidsThieu, N.Q. & Pettersson H.Mycotoxin Research2008
3Efficacy of bentonite clay in ameliorating aflatoxicosis in piglets fed aflatoxin contaminated dietsThieu, N.Q., Ogle, B. & Pettersson H.Tropical Animal Health and Production2008
4Zearalenone, deoxynivalenol and aflatoxin B1 and their metabolites in pig urine as biomarkers for mycotoxin exposureThieu, N.Q. & Pettersson H.Mycotoxin Research2009
5Mycotoxins in Vietnamese Pig FeedsNguyễn Quang ThiệuPig Feed Quality Conference 2010

07/12/2010-HoChiMinh City, Vietnam

2010
6Evaluation the exposure of pig to mycotoxins by their biomarkersNguyễn Quang ThiệuWorld Nutrition Forum 2010.

13-16/10/2010, Salzburg, Austria

2010
7Detoxifying effects of a commercial additive and Phyllanthus amarus extract in pigs fed fmonisins contaminated feedPhuong N H, Ogle B, Pettersson H and  Thieu N QLivestock Research for Rural Development International journal2012
8Aflatoxins, fumonisins and zearalenone contamination in maize kernels from the Southeastern and Central Highland Provinces of VietnamNguyen, H.P., Nguyen, Q.T., Ogle, B. and Pettersson, HToxins journal (In press 2012)2012
9Effect of adding different Phyllanthus amarus powder concentrations in chicken diet on their growth performance and healthPhuong N H and Thieu N QConference on Livestock-Based Farming Systems, Renewable Resources and the Environment, 6-9 June 2012, Dalat, Vietnam2012
10The effect of chicken, cow and pig manure on Phyllanthus amarus yield and its natural compoundsPhuong N H and Thieu N QConference on Livestock-Based Farming Systems, Renewable Resources and the Environment, 6-9 June 2012, Dalat, Vietnam2012
11Tình hình nhiễm độc tố nấm mốc aflatoxin, fumonisin và zearalenone trong một số nguyên liệu thức ãn gia súc ở một số tỉnh miền NamNguyễn Quang Thiệu, Nguyễn Hiếu PhươngKỷ yếu hội nghị Khoa học trường ĐH Nông Lâm 20112011
12Use of phytogenics (Sangrovit) in diets to enhance the performance and immune response of growing pigsDuong Duy Dong, Nguyen Quang ThieuTạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, ĐH Nông Lâm 20132013

 

13Phytogenics as alternative for antibiotic growth promoter in swine diet and what else?Duong Duy Dong, Nguyen Quang ThieuWorld Nutrition Forum2014
14Ứng dụng sản phẩm Probiotic trên gà thương phẩm lấy trứngTrần Phi Phụng, Trương Hùng Dũng, Nguyễn Ngọc Sương, Nguyễn Quang ThiệuTạp chí Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp, ĐH Nông Lâm 20152015
15Hiệu quả giảm chuyển hóa aflatoxin B1 thành aflatoxin M1 của khoáng sét trong chăn nuôi bò sữaTrần Thị Bích Nguyên, Nguyễn Quang ThiệuTạp chí Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp, ĐH Nông Lâm 20172017
16Ảnh hưởng của emzyme bất hoạt độc tố nấm mốc Fumonisin trong thức ăn heo con sau cai sữaNguyễn Quốc Nhật, Nguyễn Quang ThiệuTạp chí Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp, ĐH Nông Lâm 20172017
17Use of NSP enzyme in growing-finishing pig dietNguyen Quang Thieu, Duong Duy Dong, Duong Chi MaiProceedings of The 19th Federation of Asian Veterinary Associations Congress. Sept 6-9th 2016 Hochiminh City, Vietnam.2016
18Effects of T-2 toxin and capacity of detoxifier on broilersBui Duc Tien, Nguyen Thi Yen Nhi, Nguyen Quang ThieuProceedings of The 19th Federation of Asian Veterinary Associations Congress. Sept 6-9th 2016 Hochiminh City, Vietnam.2016
19Nghiên cứu khả năng sử dụng các loại khoáng sét tại Việt Nam làm chất hấp phụ độc tố nấm mốc trong thức ăn chăn nuôiNguyễn Quang Thiệu, Trần Thị Phương Dung, Lê Hoàng Sâm, Nguyễn hoàng TháiTạp chí Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp, ĐH Nông Lâm 20172017
20Ảnh hưởng của Probiotic, acid hữu cơ và các chiết xuất thực vật trong thức ăn không kháng sinh trên sức tăng trưởng của gà thịt lông màuĐường Chi Mai, Dương Duy Đồng, Nguyễn Quang ThiệuKỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn quốc Chăn nuôi – Thú Y 20172017
21Thăm dò mức sodium thích hợp trong thức ăn gà thịt lông màu nuôi nhốtNguyễn Văn Hiệp, Dương Duy Đồng, Nguyễn Quang ThiệuKỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn quốc Chăn nuôi – Thú Y 20172017
22Nghiên cứu sử dụng khoáng sét Bentonite và Diatomite nhằm làm giảm chuyển hóa Aflatoxin B1 trong thức ăn bò sữa thành Aflatoxin M1 trong sữa bòNguyễn Thanh Hải, Trần Thị Mộng Tiên, Nguyễn Quang ThiệuKỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn quốc Chăn nuôi – Thú Y 20172017
23Khảo sát hiện trạng chăn nuôi bò sữa và tình hình nhiễm Aflatoxin B1 và Aflatoxin M1 trong thức ăn và sữa bò tại nông hộ ở Thành phố Hồ Chí MinhNguyễn Võ Thu Trúc, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Quang ThiệuKỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn quốc Chăn nuôi – Thú Y 20172017

 

 

 

Thông tin khác

1.      Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia trong 05 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã tham giaThời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc  chương trình (nếu có)Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu khả năng sử dụng các loại khoáng sét tại Việt Nam làm chất hấp phụ độc tố nấm mốc trong thức ăn chăn nuôi2013 – 2014Đã nghiệm thu
Nghiên cứu sử dụng khoáng sét (Bentonite và Diatomite) khai thác từ nguồn sẵn có trong nước để bổ sung vào thức ăn nhằm làm giảm độc tố nấm mốc (Aflatoxin M1) trong sữa bò2015 – 2017Chưa nghiệm thu
Nghiên cứu sử dụng dịch chiết đầu tôm thủy phân thay cho bột cá dùng làm nguồn cung protein trong thức ăn heo thịt2016 – 2017Đã nghiệm thu