PGS. TS. Nguyễn Quang Thiệu

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm: Phó Giáo Sư
Học vị: Tiến Sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa Chăn Nuôi Thú Y
Email: nguyen.quangthieu@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Dinh dưỡng, Thực tế chăn nuôi, Độc chất học

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Đại học

Thạc sỹ

Tiến sỹ

Thực tập sinh

Nơi đào tạo

Đại học Nông Lâm TPHCM

Đại học Khoa Học Nông nghiệp Thụy Điển

Đại học Khoa Học Nông nghiệp Thụy Điển

Chuyên môn

Bác sỹ Thú y

Thạc sỹ Chăn nuôi

Tiến sỹ Chăn nuôi

Năm tốt nghiệp

1992

2001

2008

Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình nghiên cứu

1 Screening of Aflatoxins and Zearalenone in feedstuffs and complete feeds for pigs in Southern Vietnam Thieu, N.Q., Ogle, B. & Pettersson H. Tropical Animal Health and Production 2008
2 In vitro evaluation of the capacity of zeolite and bentonite to adsorb aflatoxin B1 in simulated gastrointestinal fluids Thieu, N.Q. & Pettersson H. Mycotoxin Research 2008
3 Efficacy of bentonite clay in ameliorating aflatoxicosis in piglets fed aflatoxin contaminated diets Thieu, N.Q., Ogle, B. & Pettersson H. Tropical Animal Health and Production 2008
4 Zearalenone, deoxynivalenol and aflatoxin B1 and their metabolites in pig urine as biomarkers for mycotoxin exposure Thieu, N.Q. & Pettersson H. Mycotoxin Research 2009
5 Mycotoxins in Vietnamese Pig Feeds Nguyễn Quang Thiệu Pig Feed Quality Conference 2010

07/12/2010-HoChiMinh City, Vietnam

2010
6 Evaluation the exposure of pig to mycotoxins by their biomarkers Nguyễn Quang Thiệu World Nutrition Forum 2010.

13-16/10/2010, Salzburg, Austria

2010
7 Detoxifying effects of a commercial additive and Phyllanthus amarus extract in pigs fed fmonisins contaminated feed Phuong N H, Ogle B, Pettersson H and  Thieu N Q Livestock Research for Rural Development International journal 2012
8 Aflatoxins, fumonisins and zearalenone contamination in maize kernels from the Southeastern and Central Highland Provinces of Vietnam Nguyen, H.P., Nguyen, Q.T., Ogle, B. and Pettersson, H Toxins journal (In press 2012) 2012
9 Effect of adding different Phyllanthus amarus powder concentrations in chicken diet on their growth performance and health Phuong N H and Thieu N Q Conference on Livestock-Based Farming Systems, Renewable Resources and the Environment, 6-9 June 2012, Dalat, Vietnam 2012
10 The effect of chicken, cow and pig manure on Phyllanthus amarus yield and its natural compounds Phuong N H and Thieu N Q Conference on Livestock-Based Farming Systems, Renewable Resources and the Environment, 6-9 June 2012, Dalat, Vietnam 2012
11 Tình hình nhiễm độc tố nấm mốc aflatoxin, fumonisin và zearalenone trong một số nguyên liệu thức ãn gia súc ở một số tỉnh miền Nam Nguyễn Quang Thiệu, Nguyễn Hiếu Phương Kỷ yếu hội nghị Khoa học trường ĐH Nông Lâm 2011 2011
12 Use of phytogenics (Sangrovit) in diets to enhance the performance and immune response of growing pigs Duong Duy Dong, Nguyen Quang Thieu Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, ĐH Nông Lâm 2013 2013

 

13 Phytogenics as alternative for antibiotic growth promoter in swine diet and what else? Duong Duy Dong, Nguyen Quang Thieu World Nutrition Forum 2014
14 Ứng dụng sản phẩm Probiotic trên gà thương phẩm lấy trứng Trần Phi Phụng, Trương Hùng Dũng, Nguyễn Ngọc Sương, Nguyễn Quang Thiệu Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp, ĐH Nông Lâm 2015 2015
15 Hiệu quả giảm chuyển hóa aflatoxin B1 thành aflatoxin M1 của khoáng sét trong chăn nuôi bò sữa Trần Thị Bích Nguyên, Nguyễn Quang Thiệu Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp, ĐH Nông Lâm 2017 2017
16 Ảnh hưởng của emzyme bất hoạt độc tố nấm mốc Fumonisin trong thức ăn heo con sau cai sữa Nguyễn Quốc Nhật, Nguyễn Quang Thiệu Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp, ĐH Nông Lâm 2017 2017
17 Use of NSP enzyme in growing-finishing pig diet Nguyen Quang Thieu, Duong Duy Dong, Duong Chi Mai Proceedings of The 19th Federation of Asian Veterinary Associations Congress. Sept 6-9th 2016 Hochiminh City, Vietnam. 2016
18 Effects of T-2 toxin and capacity of detoxifier on broilers Bui Duc Tien, Nguyen Thi Yen Nhi, Nguyen Quang Thieu Proceedings of The 19th Federation of Asian Veterinary Associations Congress. Sept 6-9th 2016 Hochiminh City, Vietnam. 2016
19 Nghiên cứu khả năng sử dụng các loại khoáng sét tại Việt Nam làm chất hấp phụ độc tố nấm mốc trong thức ăn chăn nuôi Nguyễn Quang Thiệu, Trần Thị Phương Dung, Lê Hoàng Sâm, Nguyễn hoàng Thái Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp, ĐH Nông Lâm 2017 2017
20 Ảnh hưởng của Probiotic, acid hữu cơ và các chiết xuất thực vật trong thức ăn không kháng sinh trên sức tăng trưởng của gà thịt lông màu Đường Chi Mai, Dương Duy Đồng, Nguyễn Quang Thiệu Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn quốc Chăn nuôi – Thú Y 2017 2017
21 Thăm dò mức sodium thích hợp trong thức ăn gà thịt lông màu nuôi nhốt Nguyễn Văn Hiệp, Dương Duy Đồng, Nguyễn Quang Thiệu Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn quốc Chăn nuôi – Thú Y 2017 2017
22 Nghiên cứu sử dụng khoáng sét Bentonite và Diatomite nhằm làm giảm chuyển hóa Aflatoxin B1 trong thức ăn bò sữa thành Aflatoxin M1 trong sữa bò Nguyễn Thanh Hải, Trần Thị Mộng Tiên, Nguyễn Quang Thiệu Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn quốc Chăn nuôi – Thú Y 2017 2017
23 Khảo sát hiện trạng chăn nuôi bò sữa và tình hình nhiễm Aflatoxin B1 và Aflatoxin M1 trong thức ăn và sữa bò tại nông hộ ở Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Võ Thu Trúc, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Quang Thiệu Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn quốc Chăn nuôi – Thú Y 2017 2017

 

 

 

Thông tin khác

1.      Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia trong 05 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc  chương trình (nếu có) Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu khả năng sử dụng các loại khoáng sét tại Việt Nam làm chất hấp phụ độc tố nấm mốc trong thức ăn chăn nuôi 2013 – 2014 Đã nghiệm thu
Nghiên cứu sử dụng khoáng sét (Bentonite và Diatomite) khai thác từ nguồn sẵn có trong nước để bổ sung vào thức ăn nhằm làm giảm độc tố nấm mốc (Aflatoxin M1) trong sữa bò 2015 – 2017 Chưa nghiệm thu
Nghiên cứu sử dụng dịch chiết đầu tôm thủy phân thay cho bột cá dùng làm nguồn cung protein trong thức ăn heo thịt 2016 – 2017 Đã nghiệm thu
Đóng menu