PGS. TS. Nguyễn Tất Toàn

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm: Phó Giáo Sư
Học vị: Tiến Sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng Trường Đại Học Nông Lâm
Email: toan.nguyentat@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Nội khoa, Chẩn đoán phòng thí nghiệm, Miễn dịch (Cao học)

Quá trình đào tạo

  1. Đi hc:

Hệ đào tạo: Chính qui
Nơi đào tạo:ĐHNL Tp. HCM
Ngành học: Thú y
Nước đào tạo: Việt Nam – Năm tốt nghiệp: 1995

  1. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Thú y

Năm cấp bằng: 2004

Nơi đào tạo: Philippines

 

Tiến sĩ chuyên ngành: Thú y

Năm cấp bằng: 2008

Nơi đào tạo: Hàn Quốc

Tên luận án:Construction and immunogenicity of Bordetella bronchiseptica aroA mutant and evaluation of its expressing the capsid protein of porcine circovirus type 2

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt
đầu/Năm
hoàn thành
Đề tài cấp (NN,
Bộ, ngành,
trường)
Trách nhiệm
tham gia trong đề
tài
1Chẩn đoán sự hiện diện của
PRRSV trong mẫu dịch
xoang miệng/nước bọt heo
tuổi bằng kỹ thuật PCR
2012-2013Đề tài cấp trườngChủ nhiệm
2Đặc điểm dịch tễ học và
chẩn đoán bệnh đường ruột do Coronavirus trên heo
2009-2011Đề tài cấp BộChủ nhiệm
3Xác định lứa tuổi nhiễm và
biểu hiện lâm sàng do
Mycoplasma
hyopneumoniae
trên heo
con từ sơ sinh – 60 ngày
2008-2009Đề tài cấp trườngChủ nhiệm
5Bệnh viêm phổi địa phương
(Mycoplasmosis) ở một số
xí nghiệp chăn nuôi heo
công nghiệp
2002-2004Đề tài cấp BộThành viên
6Phân lập Mycoplasma
hyopneumoniae
(MH), xác
định đặc tính sinh hóa và
tính nhạy cảm với một số
kháng sinh đang được sử
dụng trên đàn heo
2006-2008Đề tài cấp BộThành viên
7Một số biện pháp làm giảm
tỉ lệ viêm vú tiềm ẩn trên bò
sữa
2002-2004Đề tài cấp BộThành viên
8Khảo sát căn nguyên và mô
bệnh học tương ứng trên
heo có dấu hiệu ‘Hô hấp
phức hợp” tại một số trại
heo ở khu vực chăn nuôi tập
trung (Đông Nam Bộ) bằng
chẩn đoán mô bệnh học và
multiplex PCR.
  1. Các công trình khoa học đã công bố:
    Trước khi tốt nghiệp Tiến Sĩ
TTTên bài báoSố tác
giả
Tên tạp chí,
kỷ yếu
TậpSốTrangNăm
công bố
1Detection of
Mycoplasma
hyopneumoniae
from
nasal swabs and lung
tissues in field cases
using PCR in
selected farms of
Luzon, Philippines.
1Journal of Agricutural
Sciences and
Technology
4/200418-20 2004
2Immunological roles
of Pasteurella
multocida toxin
(PMT) using PMT
mutant strain
6The journal of
Microbiology
45 (4)364-366 2007
3Phân lập
Mycoplasma
hyopneumoniae

một số vi khuẩn liên quan đến bệnh hô hấp trên phổi heo
5Tạp chí Khoa học kỹ
thuật thú y
133/200612-152006
4Bước đầu phân lập
vi khuẩn trên mẫu
sữa bò viêm vú tiềm
ẩn và thử kháng sinh
đồ
3Tập san Khoa học kỹ
thuật nông lâm nghiệp
2/200154-572001
5Một số vi khuẩn
thường gặp trên các
mẫu bệnh phẩm của
heo và gà được phân
lập tại Bệnh xá thú y
và kết quả thử kháng
sinh đồ
4Tập san Khoa học kỹ
thuật nông lâm nghiệp
2/200145-482001

Sau khi tốt nghiệp Tiến Sĩ

TTTên bài báoSố tác
giả
Tên tạp chí,
kỷ yếu
TậpSốTrangNăm
công bố
6Phát hiện vi-rút gây
bệnh tiêu chảy cấp
(PEDV) trên heo ở
các tỉnh miền đông
Nam bộ.
7Tạp chí khoa học kỹ
thuật thú y
195/201226-302012
7Đặc trưng kiểu gene
của vi-rút gây bệnh
tiêu chảy cấp PED
trên heo ở một số
tỉnh miền Đông Nam
bộ.
2Tạp chí khoa học kỹ
thuật thú y
197/201234-412012
8Bordetella
bronchisepticaaroA
mutant as a live
vaccine vehicle for
heterologous porcine
circovirus type 2
major capsid protein
expression.
6Veterinary
Microbiology
138 (3-
4)
318-324 2009
9The effect of IFNg
DNA vaccine on a
murine model of
atopic dermatitis.
2Journal of Agricutural
Sciences and
Technology
4/201245 – 52 2012
10Xác định một số vi
rút trong mẫu dịch
xoang miệng và mô
của heo có biểu hiện
rối loạn hô hấp
2Tạp chí khoa học kỹ
thuật thú y
205/2013 2013
11Genetic
characterization of
southern vietnamese
porcine epidemic
diarrhea virus
(PEDV) isolates during 2009 – 2010
outbreaks.
4The Thai Journal of
Veterinary Medicine.
41(1)55-64 2011
12Một số yếu tố liên
quan và đặc điểm
bệnh học của dịch
tiêu chảy cấp trên
heo con theo mẹ tại
một số tỉnh Phía
Nam.
2Tạp chí khoa học kỹ
thuật thú y
202/20135 – 112013
13Sự đa dạng về kiểu
gien của vi-rút PED
gây bệnh tiêu chảy
cấp trên heo ở Việt
Nam từ năm 2009-
2013
2Tạp chí Khoa học kỹ
thuật nông lâm nghiệp
1/201356-62 2013
14Tối ưu hoá qui trình
chẩn đoán
Coronavirus gây
bệnh tiêu chảy cấp
trên heo bằng kỹ
thuật nested RT
PCR
3Tạp chí Khoa học kỹ
thuật nông lâm nghiệp
1/2012106 -113 2012
15Induction of humoral
immune response to
Bordetella
bronchiseptica
after
intranasal
immunization with a
live attenuated
vaccine in a murine
respiratory infection
model
2Journal of Agricutural
Sciences and
Technology
4/201122 – 27 2011
16The effect of a sIL-
4R DNA vaccine on
a murine model of
atopic dermatitis.
2Journal of Agricutural
Sciences and
Technology
4/201116 – 21 2011
17Evaluation of
immune response of
Bordetella
bronchisepticaaroA
mutant as a live
mucosal vaccine in
pigs.
3Journal of Agricutural
Sciences and
Technology
4/200959 – 64 2009
18Xác định một số căn
nguyên chính từ phổi
viêm của heo sau cai
sữa có triệu chứng
hô hấp tại một số trại
chăn nuôi khu vực
Phía Nam.
2Tạp chí Khoa học kỹ
thuật nông lâm nghiệp
1/201344-51 2013
19aluminosilicate
supplement enhances
immune activity in
mice and reinforces
clearance of porcine
circovirus type 2 in
experimentally
infected pigs
6Veterinary Microbiology143(2- 4)117-125 2010
20Phân lập và xác định
một số đặc tính sinh
hóa của Mycoplasma
hyopneumoniae
trên
phổi viêm của heo
thịt giết mổ.
7Tạp chí Khoa học kỹ
thuật nông lâm nghiệp
2/201278 – 82 2012
21Hiệu quả sử dụng
vắc xin Respisure
one kết hợp kháng
sinh tulathromycin
trong phòng bệnh
viêm phổi địa
phương ở heo
3Kỷ yếu Hội nghị khoa
học công nghệ tuổi trẻ
các trường Đại học Cao
đẳng khối Nông – Lâm
– Ngư – Thủy toàn
quốc lần thứ năm
518-525 2011
22Hiệu giá kháng thể
sau tiêm phòng và tỷ
lệ nhiễm bệnh cúm
A (H5N1) trên đàn
vịt và ngan tại tỉnh
Đồng Tháp
3Tạp chí Khoa học kỹ
thuật thú y
176/20105 – 102010
23Biến đổi chỉ tiêu
huyết học và bệnh
tích ở heo nuôi thịt
được tiêm chủng
vaccine thể ORF2
phòng ngừa hội
chứng gầy còm và
viêm da – viêm thận
do Circovirus typ 2
10Tạp chí Khoa học kỹ
thuật thú y
173/201041-202010
24Hiệu quả điều trị
viêm gan trên chó
của cao đặc Diệp Hạ
Châu đắng
(Phyllanthus
amarus
)
4Tạp chí Khoa học kỹ
thuật thú y
198/201259 -652012
25Khảo sát hoạt tính
kháng khuẩn của cao
thô Diệp hạ châu
đắng (Phyllanthus
amarus)
trên một số
nhóm vi khuẩn Gram
âm và Gram dương.
3Tạp chí Khoa học kỹ
thuật nông lâm nghiệp
1/201352-55 2013
26Hiệu quả bổ sung
kháng thể lòng đỏ trứng IgY dòng sản
phẩm AA NutriTM
Focus SW trên số
lượng một số vi sinh
vật trong phân heo
sơ sinh đến xuất
chuồng
4Tạp chí Khoa học kỹ
thuật nông lâm nghiệp
2/2013 2013
27Hiệu quả sử dụng
kháng thể IgY dòng
sản phẩm AA
NutriTM Focus SW
trong phòng bệnh
tiêu chảy và tăng
trọng của heo sơ sinh
đến xuất chuồng
4Tạp chí Khoa học kỹ
thuật nông lâm nghiệp
2/2013 2013
28Khảo sát biểu hiện
lâm sàng và bệnh lý
mô học phổi viêm
trên heo sau cai sữa
có triệu chứng hô
hấp tại một số trại
chăn nuôi khu vực
Phía Nam
2Tạp chí Khoa học kỹ
thuật thú y
5/2013 2013
29The efficiency of
two – dose vaccine
compared to one
dose vaccine against
PCV2 in Vietnam
10Tạp chí Khoa học kỹ
thuật nông lâm nghiệp
4/2013 2013
30Các bài báo trong
các kỷ yếu khoa học
2007-
2013

 

Thông tin khác

Kinh nghiệm hợp tác với thế giới nghề nghiệp (đào tạo, tư vấn, hợp tác nghiên
cứu… với các cơ quan thuộc thế giới nghề nghiệp)

Thời
gian
Tên hoạt động hợp tác Tên cơ quan
đối tác
Kết quả đã đạt
1997-
nay
Chuyển giao khoa học
kỹ thuật vào các trang
trại và đội ngũ kỹ thuật
các cơ quan/công ty
chuyên ngành
Bệnh viện
thú y, các
trang trại, các
cơ quan thú y
Tốt, mang lại lợi ích cho người chăn
nuôi