NCS. Nguyễn Thanh Hải

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Thạc Sĩ
Nơi công tác: Bộ môn Chăn nuôi Chuyên khoa, Khoa CNTY, Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
Chức vụ: Giảng viên
Email: hai.nguyenthanh@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Chăn nuôi Thú nhai lại – Chăn nuôi Thú nhai lại ĐC – Thiết kế chuồng trại

Quá trình đào tạo

             

Bằng cấpNơi đào tạoChuyên ngànhNăm tốt nghiệp
  NCSĐH Okayama, Nhật Bản Chăn nuôi
  Thạc sĩĐH Nông Lâm (NLU), Việt NamChăn nuôi / Dinh dưỡng Động Vật2017
  Kỹ sưĐH Nông Lâm (NLU), Việt NamChăn nuôi / CNSX TĂ Chăn nuôi2014

Luận văn thạc sĩ: Khảo sát tình hình nhiễm aflatoxin trong thức ăn, sữa bò tươi và nghiên cứu bổ sung khoáng sét vào thức ăn nhằm làm giảm độc tố aflatoxin M1 trong sữa bò.

 

 

 

Lĩnh vực nghiên cứu

 1. Kỹ thuật chăn nuôi
 2. Dinh dưỡng cho Thú nhai lại
 3. Chuồng trại cho vật nuôi

Công trình nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TTTên đề tài nghiên cứuNăm bắt đầu/Năm hoàn thànhĐề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)Trách nhiệm tham gia trong đề tài
01 Nghiên cứu sử dụng khoáng sét (Bentonite và Diatomite) khai thác từ nguồn sẵn có trong nước để bổ sung vào thức ăn nhằm làm giảm độc tố nấm mốc (AFM1) trong sữa bò2015 – 2017Đề tài cấp Bộ Tham gia
02Dự án nâng cao sức khỏe và năng suất sữa của đàn bò sữa Việt Nam AH/2016/020 (ACIAR Project AH/2016/020)2015–2017ACIAR AHTham gia
03Điều tra hiện trạng và xây dựng qui trình phòng trị tổng hợp bệnh chân móng trên bò sữa TP. Hồ Chí Minh2016 – 2018Sở KH và CN TPHCM HCMCTham gia
03Ảnh hưởng của sodium bicarbonate và kẽm hữu cơ trong thức ăn lên nồng độ acid dạ cỏ, bệnh chân móng và năng xuất sữa của bò 2017 – 2019 Đề tài cấp cơ sở, Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM Chủ nhiệm
04Dự án xây dựng vùng chăn nuôi bò thịt công nghệ cao tại địa bàn tỉnh Long An2017 – 2020Sở  NN&PTNT tỉnh Long AnTham gia
05Ảnh hưởng của thức ăn khởi đầu đến khả năng sinh trưởng và đáp ứng miễn dịch của gà thịt thương phẩm long màu2018 – 2019Đề tài cấp cơ sở, Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCMTham gia
06

 

SÁCH (Giáo trình hoặc sách chuyên khảo)
 1. Daniel Aquino, Arnel Del Barrio, Nguyen Xuan Trach, Nguyen Thanh Hai, Duong Nguyen Khang, Nguyen Tat Toan, and Nguyen Van Hung, 2019. Chapter 7: Rice Straw-Based Fodder for Ruminants, Sách Sustainable Rice Straw Management (Martin Gummert, Nguyen Van Hung, Pauline Chivenge, Boru Douthwaite, biên tập viên, 2019). Nhà xuất bản Springer Nature, ISBN 978-3-030-32372-1, ISBN 978-3-030-32373-8 (eBook), [192]: 111-129. https://doi.org/10.1007/978-3-030-32373-8.
BÀI BÁO CÓ PHẢN BIỆN

A. Tạp chí (Publications)

 1. Tung M. Che, Nhan T. M. Nguyen, Hai T. Nguyen, Tai T. Le, & Alexandre Peron, 2018. Efficacy of organic acids as an alternative to antibiotic growth promoters in weaned pigs. Tạp Chí Nông Nghiệp và Phát Triển, 17(6): 8-14.
 2. Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Chánh, Chế Minh Tùng, Chu Mạnh Thắng và Dương Nguyên Khang, 2018. Sự tương quan giữa axit dạ cỏ, bệnh chân móng và năng suất sữa ở bò lai HF. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn Nuôi, 89: 79-90.
 3. Dương Nguyên Khang, Bùi Văn Hưng, Thái Quốc Hiếu và Nguyễn Thanh Hải, 2019. Khả năng sinh trưởng và thức ăn thu nhận của một số nhóm bê lai hướng thịt tại Tiền Giang. Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Chăn Nuôi, 246: 23-27.
 4. Nguyen Thanh Hai, Nguyen Van Chanh and Duong Nguyen Khang, 2019. Effects of dietary supplementation of sodium bicarbonate and organic zinc on ruminal pH level, milk yield and lameness of dairy cows. Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Chăn Nuôi, 247: 49-54.
 5. Dương Nguyên Khang, Nguyễn Quốc Trung và Nguyễn Thanh Hải, 2019. Khả năng sinh trưởng của một số nhóm bê lai chuyên thịt tại Bến Tre. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi, 98: 33-40.
 6. Nguyễn Thanh Hải và Đỗ Hòa Bình, 2019. Khả năng sinh trưởng và sức kháng bệnh của dê Boer và F1 (Boer x Bách thảo) nuôi tại thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi, 99: 8-16.
 7. Nguyen Thanh Hai and Diep Tan Toan, 2020. Efficacy of PCDairy application in optimal ration formulation for milking cows on milk productivity and quality in Vietnam. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 12(1): 1-7.
 8. Nguyễn Thanh Hải và Diệp Tấn Toàn, 2020. Hiệu quả của Propylene glycol trong phòng và trị bệnh xeton huyết trong chăn nuôi bò sữa giai đoạn khai thác sữa. Tạp chí Nông Nghiệp và Phát Triển, 19(2): 28-35.
 9. Nguyễn Thị Mỹ Nhân, Nguyễn Thanh Hải, Tống Thị Mỹ Vinh và Chế Minh Tùng, 2020. Ảnh hưởng của thức ăn khởi đầu đến khả năng sinh trưởng của gà thịt Lượng Phượng thương phẩm. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 56(2B): 37-43.
 10. Nguyễn Thanh Hải và Đỗ Hòa Bình, 2020. Khả năng sinh trưởng và sức kháng bệnh của một số nhóm bê chuyên thịt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Chăn Nuôi, 257: 80-86.
 11. Nguyen Thanh Hai and Nguyen Van Chanh, 2020. Efficacy of TMR feeding method in dairy husbandry on milk yield and quality in household dairy farms. Tạp Chí Khoa Học Kỹ Thuật Chăn Nuôi, 258:64-68.
B. Hội nghị/Hội thảo (Oral àn Poster presentations)
 1. Nguyễn Thanh Hải, Trần Thị Mộng Tiên và Nguyễn Quang Thiệu, 2017. Nghiên cứu sử dụng khoáng sét bentonite và diatomite nhằm làm giảm chuyển hóa aflatoxin B1 trong thức ăn bò sữa thành aflatoxin M1 trong sữa bò. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn Quốc Chăn nuôi Thú y 2017 – Trường ĐH Cần Thơ, Việt Nam, ISBN:978-604-60-2492-7, [573]:268-275.
 2. Nguyễn Võ Thu Trúc, Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Quang Thiệu, 2017. Khảo sát hiện trạng chăn nuôi bò sữa và tình hình nhiễm aflatoxin B1 trong thức ăn và aflatoxin M1 trong sữa bò tại nông hộ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn Quốc Chăn nuôi Thú y 2017 – Trường ĐH Cần Thơ, Việt Nam, ISBN:978-604-60-2492-7, [573]: 276-282.
 3. Nguyen T. Hai, Nguyen V. Chanh, Che M. Tung and Duong N. Khang, 2018. Effects of dietary supplementation of Sodium Bicarbonate and Organic Zinc on ruminal pH level, milk yield and lameness in dairy cows. Book of Abstracts of The 2nd International Scientific Conference on Sustainable Agriculture and Environment (SAE) 2018, Nong Lam University, Vietnam, page 47 [85].
 4. Dương Nguyên Khang, Đặng Hoàng Đạo, Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Văn Chánh, 2019. Điều tra hiện trạng bệnh chân móng và ảnh hưởng của nó lên năng suất và chất lượng sữa của bò tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kỷ yếu Hội nghị Khoa Học Công Nghệ 2019 – Trường ĐH Công Nghệ TPHCM, Việt Nam, ISBN:978-604-67-1299-2, [1510]:1098-1107.
 5. N. Nguyen, C.V. Nguyen, H.T. Nguyen, T.X. Nguyen, K.D. Nguyen, S.H. Nguyen, H.T. Nguyen, J.B. Gaughan, R. Lyons, B.J. Hayes and D.M. McNeill, 2019. Feeding value of lactating cow diets popularly used by Vietnamese household dairy farms. Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science – Nhà xuất bản Wageningen Academic, Belgium, ISBN: 978-90-8686-339-6, ISSN 1382-6077, [713]: Tiểu ban 59, trang 557.
 6. N. Nguyen, J.B. Gaughan, C.V. Nguyen, H.T. Nguyen, T.X. Nguyen, K.D. Nguyen, B.J. Hayes, R. Lyons and D.M. McNeill, 2019. Heat stress and productivity in lactating Vietnamese household dairy cows. Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science – Nhà xuất bản Wageningen Academic, Belgium, ISBN: 978-90-8686-339-6, ISSN 1382-6077, [713]: Tiểu ban 67, trang 611.
 7. Nguyễn Thanh Hải và Đỗ Hòa Bình, 2019. Khả năng sinh trưởng của bê lai F1 BBBxDroughtmaster, Droughtmaster thuần, F1 AngusxBrahman và Brahman thuần giai đoạn sơ sinh đến 4 tháng tuổi. Kỷ yếu Hội Nghị Khoa Học Chăn Nuôi Thú Y Toàn Quốc 2019 – Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, Việt Nam, ISBN:978-604-60-2664-8, [579]:465-469.
 8. Hai T. Nguyen, Chanh V. Nguyen, Khanh T. V. Doan and Binh H. Do., 2020. Efficacy of TMR feeding method in mother goat husbandry on growth performance and disease resistancy of their F1 Boer kids of period from newborn to weaning. Proceeding of The 3rd International Scientific Conference on Sustainable Agriculture and Environment (SAE) 2020, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, Việt Nam, ISBN:978-604-73-7775-6, [498]:228-236.
 9. Hanh H. Cong, Chanh V. Nguyen, Hai T. Nguyen, Quan T. Do, Khang N. Duong., 2020. Impacts of dietary iron nanoparticles on the growth performance of nursery Holstein Friesian calves. Proceeding of The 3rd International Scientific Conference on Sustainable Agriculture and Environment (SAE) 2020, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, Việt Nam, ISBN:978-604-73-7775-6, [498]:274-281.

 

 

 

Thông tin khác

KỸ NĂNG VÀ KHẢ NĂNG

 • Microsoft Office, Thống kê, Internet
 • Tiếng Anh

HỌC BỔNG/GIẢI THƯỞNG/VINH DỰ

 1. Học bổng tương lai của công ty ANCO, Việt Nam, 2014
 2. Học bổng sinh viên khá/giỏi, ĐH Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam, 2010-2014
 3. Học bổng khuyến khích của công ty Biomin, Việt Nam, 2013
 4. Giải thưởng hạng hai hội thi chuyên ngành, Khoa Chăn Nuôi Thú Y, ĐH Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam, 2012
 5. Học bổng khuyến khích của công ty Bio Pharmacy, Việt Nam, 2011

THAM DỰ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO VÀ KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN

– Tháng 9, 2016. Tham dự hội nghị “Khoa học Thú y châu Á lần thứ 19 (FAVA 2016)” tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

– Tháng 9, 2016. Tham dựĐào tạo cán bộ tham gia đề án nâng cao chất lượng đàn bò sữa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 giai đoạn 2016 – 2020”.

– Tháng 3, 2017. Tham dự hội thảo “ Triễn lãm và hội chợ bò thịt – bò sữa Châu Á 2017” tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

– Tháng 3, 2017. Tham dự và báo cáo tại Hội nghị “Khoa học Chăn nuôi – Thú y toàn quốc 2017” tại trường đại học Cần Thơ.

– Tháng 4, 2017. Tham dự khóa huấn luyện “Cải thiện sức khỏe, dinh dưỡng và khả năng sản xuất của đàn bò sữa tại Việt Nam” tại Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học công nghệ, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

– Tháng 10, 2018. Tham dự khóa đào tạo tại Nhật Bản thuộc chương trình “Trao đổi Khoa học Sinh viên Châu Á  (Chương trình Trao đổi Khoa học Sinh viên Sakura)” từ 23-30/10/2018 được tài trợ bởi Cơ quan Khoa học và Công nghệ Nhật Bản.

– Tháng 12, 2018. Tham dự hội nghị quốc tế “Nông nghiệp và Môi Trường Bền Vững Lần Thứ 2 (SAE 2018)” được tổ chức từ ngày 13-15/12/2018 tại Trường ĐH Nông Lâm TPHCM.

– Tháng 04, 2019. Tham dự và báo cáo tại hội thảo “Những chiến lược giống và dinh dưỡng cho chăn nuôi bền vững ở Việt Nam” được tổ chức tại Trường Đại học Nông Lâm – Huế.

– Tháng 06, 2019. Tham dự và Ban tổ chức của “Chương Trình Sinh Viên Thú Y Tình Nguyện Khu Vực Đông Nam Á (AVVP 2019)” được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 29/6-06/7/2019 với sự hợp tác giữa Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, Việt Nam với Khoa Thú Y Trường ĐH Kasetsart, Thai Lan.

– Tháng 09, 2019. Tham dự và Ban tổ chức “Hội nghị khoa học Chăn Nuôi Thú Y Toàn Quốc 2019 (AVS2019)” được tổ chức tại Trường ĐH Nông Lâm TPHCM từ ngày 04-06/9/2019.