ThS. Nguyễn Thanh Hải

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Thạc Sĩ
Nơi công tác: Bộ môn Chăn nuôi Chuyên khoa, Khoa CNTY, Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
Chức vụ: Giảng viên
Email: hai.nguyenthanh@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Chăn nuôi Thú nhai lại – Chăn nuôi Thú nhai lại ĐC – Thiết kế chuồng trại

Quá trình đào tạo

             

Bằng cấp Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ ĐH Nông Lâm (NLU), Việt Nam Chăn nuôi / Dinh dưỡng Động Vật 2017
 Kỹ sư ĐH Nông Lâm (NLU), Việt Nam Chăn nuôi / CNSX TĂ Chăn nuôi 2014

Luận văn thạc sĩ: Khảo sát tình hình nhiễm aflatoxin trong thức ăn, sữa bò tươi và nghiên cứu bổ sung khoáng sét vào thức ăn nhằm làm giảm độc tố aflatoxin M1 trong sữa bò.

 

 

 

Lĩnh vực nghiên cứu

 1. Kỹ thuật chăn nuôi
 2. Dinh dưỡng cho Thú nhai lại
 3. Chuồng trại cho vật nuôi

Công trình nghiên cứu

 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 

 

 

01

 Nghiên cứu sử dụng khoáng sét (Bentonite và Diatomite) khai thác từ nguồn sẵn có trong nước để bổ sung vào thức ăn nhằm làm giảm độc tố nấm mốc (AFM1) trong sữa bò 2015 – 2017 Đề tài cấp Bộ  Tham gia
02 Điều tra hiện trạng và xây dựng qui trình phòng trị tổng hợp bệnh chân móng trên bò sữa TP. Hồ Chí Minh 2016 – 2018 Sở KH và CN TPHCM HCMC Tham gia
03 Dự án nâng cao sức khỏe và năng suất sữa của đàn bò sữa Việt Nam AH/2016/020 (ACIAR Project AH/2016/020) 2015–2017 ACIAR AH Tham gia
04 Ảnh hưởng của sodium bicarbonate và kẽm hữu cơ trong thức ăn lên nồng độ acid dạ cỏ, bệnh chân móng và năng xuất sữa của bò  2017 – 2019  Đề tài cấp cơ sở, Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM  Chủ nhiệm
05 Dự án xây dựng vùng chăn nuôi bò thịt công nghệ cao tại địa bàn tỉnh Long An 2017 – 2020 Sở  NN&PTNT tỉnh Long An Tham gia
06 Ảnh hưởng của thức ăn khởi đầu đến khả năng sinh trưởng và đáp ứng miễn dịch của gà thịt thương phẩm long màu 2018 – 2019 Đề tài cấp cơ sở, Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM Tham gia
 1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Khảo sát hiện trạng chăn nuôi bò sữa và tình hình nhiễm aflatoxin b1 trong thức ăn và aflatoxin m1 trong sữa bò tại nông hộ ở Thành phố Hồ Chí Minh  

2017

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn Quốc Chăn nuôi Thú y 2017 Việt Nam, ISBN: 978-604-60-2492-7
2 Nghiên cứu sử dụng khoáng sét bentonite và diatomite nhằm làm giảm chuyển hóa aflatoxin B1 trong thức ăn bò sữa thành aflatoxin M1 trong sữa bò  

 

2017

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn Quốc Chăn nuôi Thú y 2017 Việt Nam, ISBN: 978-604-60-2492-7
3 Sự tương quan giữa axit dạ cỏ, bệnh chân móng và năng suất sữa ở bò lai HF 2018 Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi – Viện Chăn Nuôi, Việt Nam, ISSN: 1859 – 0802. 96 (89), 79-90.
4 Khả năng sinh trưởng và sức kháng bệnh của một số nhóm bê chuyên thịt giai đoạn sơ sinh đến 4 tháng tuổi tại TP.HCM 2018 Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi – Viện Chăn Nuôi, Việt Nam, ISSN: 1859 – 0802. 80 (91), 11-22
5  

Báo cáo thuyết trình ở hội nghị trong nước

 1. Nguyễn Thanh Hải, Trần Thị Mộng Tiên và Nguyễn Quang Thiệu, 2016. Nghiên cứu sử dụng khoáng sét bentonite và diatomite nhằm làm giảm chuyển hóa aflatoxin B1 trong thức ăn bò sữa thành aflatoxin M1 trong sữa bò. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn Quốc Chăn nuôi Thú y 2017 Việt Nam, ISBN: 978-604-60-2492-7, [573]:268-275.

Thông tin khác

KỸ NĂNG VÀ KHẢ NĂNG

 • Microsoft Office, Thống kê, Internet
 • Tiếng Anh

HỌC BỔNG/GIẢI THƯỞNG/VINH DỰ

 1. Học bổng tương lai của công ty ANCO, Việt Nam, 2014
 2. Học bổng sinh viên khá/giỏi, ĐH Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam, 2010-2014
 3. Học bổng khuyến khích của công ty Biomin, Việt Nam, 2013
 4. Giải thưởng hạng hai hội thi chuyên ngành, Khoa Chăn Nuôi Thú Y, ĐH Nông Lâm TP.HCM, Việt Nam, 2012
 5. Học bổng khuyến khích của công ty Bio Pharmacy, Việt Nam, 2011

THAM DỰ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO VÀ KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN

– Tháng 9, 2016. Tham dự hội nghị “Khoa học Thú y châu Á lần thứ 19 (FAVA 2016)” tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

– Tháng 9, 2016. Tham dựĐào tạo cán bộ tham gia đề án nâng cao chất lượng đàn bò sữa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 giai đoạn 2016 – 2020”.

– Tháng 3, 2017. Tham dự hội thảo “ Triễn lãm và hội chợ bò thịt – bò sữa Châu Á 2017” tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

– Tháng 3, 2017. Tham dự và báo cáo tại Hội nghị “Khoa học Chăn nuôi – Thú y toàn quốc 2017” tại trường đại học Cần Thơ.

– Tháng 4, 2017. Tham dự khóa huấn luyện “Cải thiện sức khỏe, dinh dưỡng và khả năng sản xuất của đàn bò sữa tại Việt Nam” tại Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học công nghệ, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

– Tháng 10, 2018. Tham dự khóa đào tạo tại Nhật Bản thuộc chương trình “Trao đổi Khoa học Sinh viên Châu Á  (Chương trình Trao đổi Khoa học Sinh viên Sakura)” từ 23-30/10/2018 được tài trợ bởi Cơ quan Khoa học và Công nghệ Nhật Bản.

– Tháng 12, 2018. Tham dự hội nghị quốc tế “Nông nghiệp và Môi Trường Bền Vững Lần Thứ 2 (SAE 2018)” được tổ chức từ ngày 13-15/12/2018 tại Trường ĐH Nông Lâm TPHCM.

– Tháng 04, 2019. Tham dự và báo cáo tại hội thảo “Những chiến lược giống và dinh dưỡng cho chăn nuôi bền vững ở Việt Nam” được tổ chức tại Trường Đại học Nông Lâm – Huế.

 

Đóng menu