ThS. Nguyễn Thị Mỹ Nhân

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Thạc Sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: Quản lý phòng thí nghiệm và quản lý các dự án nghiên cứu, Thư ký AUN, UV BCH Công Đoàn
Email: nhan.nguyenthimy@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Quản lý phòng thí nghiệm

Quá trình đào tạo

Chưa có thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

Chưa có thông tin

Thông tin khác

Chưa có thông tin