TS. Nguyễn Thị Thương

Ngày tháng năm sinh: 1983-08-01
Học hàm:
Học vị: Tiến sĩ
Nơi công tác: Bộ môn Thú y Lâm sàng
Chức vụ: Giảng viên
Email: thuong.nguyenthi@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Cơ thể học

Quá trình đào tạo

– Đại học: Bác sĩ Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
– Thạc sĩ: Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
– Tiến sĩ: Thú y, Trường Đại học Okayama, Nhật Bản

 

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Công nghệ bảo quản mẫu vật, khung xương và tiêu bản động vật
 • Bệnh viêm tử cung, bệnh sinh sản trên bò/bò sữa
 • Hệ vi sinh vật trong sữa, an toàn thực phẩm sữa, mối liên quan hệ vi sinh chuồng nuôi và sữa bò, chỉ tiêu sinh hóa máu và sữa trên bò
 • Phương pháp chẩn đoán phòng thí nghiệm: sinh lý, sinh hóa, nuôi cấy vi sinh, kháng sinh đồ, ELISA, cloing, PCR, DGGE, sequencing.
 • Công nghệ sinh học ứng dụng trong chăn nuôi thú y.

Công trình nghiên cứu

 • The relationship between uterine, fecal, bedding, and airborne dust microbiota from dairy cows and their environment: A pilot study. Thuong T. Nguyen, Ayumi Miyake, Tu T.M. Tran, Takeshi Tsuruta and Naoki Nishino. Animals 2019, 9 (12), 1007; DOI: https://doi.org/10.3390/ani9121007.
 • An investigation of seasonal variations in the microbiota of milk, feces, bedding, and airborne dust. Thuong Thi Nguyen, Haoming Wu, Naoki Nishino. Asian-Australas Journal Animal Science 2019. DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.19.0506.
 • Correlation between uterine microbiota and nutritional status in postpartum dairy cows. Nguyen Thi Thuong and Nishino Naoki. The 3rd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, SAE 2020, proceeding ISBN 978-604-73-7775-6, 2020, page 461-468.
 • Uterine microbiota of dairy cows as influenced by season and postpartum period. Thuong Thi Nguyen, Miyake Ayumi, Tanabe Yuji, Tsuruta Takeshi, and Nishino Naoki. Japanese Society of Animal Science, proceeding ISSN 1342-4688, 2019.
 • Sự ổn định và biến đổi của hệ vi sinh trong tử cung bò sữa sau khi sinh. Nguyễn Thị Thương, Trần Thị Minh Tú, Tsuruta Takeshi và Nishino Naoki. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc, proceeding ISBN 978-604-60-3059-1, 2019, trang 181-185.
 • Khảo sát hệ vi sinh vật đường ruột, trong sữa và dịch tử cung tại các trang trại chăn nuôi bò sữa ở Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Trần Thị Minh Tú, Nguyễn Thị Thương, Lê Ngọc Mẫn, Tsuruta Takeshi và Nishino Naoki. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc, proceeding ISBN 978-604-60-3059-1, 2019, trang 523-526.
 • An investigation of fecal, uterus and milk microbiota of dairy cows after calving. Thuong Thi Nguyen, Miyake Ayumi, Tanabe Yuji, Tsuruta Takeshi, and Nishino Naoki. Japanese Society of Animal Science, proceeding ISSN 1342-4688, 2018.
 • Relationship between fecal, uterus and milk microbiota in dairy farm in the south of Vietnam. Tran Thi Minh Tu, Thuong Thi Nguyen, Tran Hoang Diep, Diep Tan Toan, Tsuruta Takeshi, and Nishino Naoki. Japanese Society of Animal Science, proceeding ISSN 1342-4688, 2017.
 • Xác định hiệu quả bảo hộ của Vắc-xin La-sota đối với chủng vi-rut Newcastle phân lập từ các ổ dịch tại Tỉnh Đồng Nai. Phan Chí Thông và Nguyễn Thị Thương. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y Việt Nam, ISSN 1859-4751, tập 24, số 6, 2017, trang 16-26.
 • Một số yếu tố liên quan tình trạng bảo hộ đối với virus Lở mồm long móng, type O trên trâu, bò sau tiêm phòng tại 2 huyện của tỉnh Tây Ninh. Nguyễn Thị Thương, Trần Thị Dân, Lê Thanh Hiền, Nguyễn Thành Thúc.Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y Việt Nam, ISSN 1859-4751, tập 21, số 2, 2014, trang 1-15.

Thông tin khác

 • Research Grant, 2018-2019, Okayama University, Okayama, Japan
 • English Presentation Award, 125th Annual Meeting of Japanese Society of Animal Science, Kanagawa, Japan (2019).
 • English Presentation Award, 124th Annual Meeting of Japanese Society of Animal Science, Tokyo, Japan (2018).
 • Conference Grant, 33rd World Veterinary Congress, Incheon, Korea (2017).
 • Research Grant, 2012-2013, Department of Animal Science, Tay Ninh, Viet Nam
 • Research Grant, 2009-2010, Department of Animal Science, Dong Nai, Viet Nam