TS. Nguyễn Thị Thương

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Tiến sĩ
Nơi công tác: Bộ môn Thú y Lâm sàng
Chức vụ: Giảng viên
Email: thuong.nguyenthi@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Cơ thể học 2

Quá trình đào tạo

– Đại học: Bác sĩ Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
– Thạc sĩ: Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
– Tiến sĩ: Trường Đại học Okayama, Nhật Bản

 

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

Chưa có thông tin

Thông tin khác

Chưa có thông tin