NCS. Nguyễn Vạn Tín

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm:
Học vị: Thạc Sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: GIảng viên
Email: tin.nguyenvan@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Sinh lý 1, Dược liệu

Quá trình đào tạo

– Đại học: Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM
– Thạc sĩ: Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

Đường Chi Mai, Nguyễn Vạn Tín, Nguyễn Thị Phương Bình và Lê Thanh Hiền, 2016. Thăm dò sự hiện diện của virus Torque teno sus trên heo. Khoa học Kỹ thuật Thú y (7): 24-29.

Nguyen Van Tin, Le Thanh Hien, Phan Dinh Truong, Duong Chi Mai and Nguyen Van Nha, 2017. Detection of a porcine boca-like virus in combination with torque teno sus virus in retarded pigs. Federation of Asian Veterinary Associations Congress: 326.

Hồ Thị Nga và Nguyễn Vạn Tín, 2017. Khảo sát phẩm chất và tình trạng tinh trùng trong liều tinh heo theo thời gian bảo quản tại các cơ sở chăn nuôi thuộc địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn quốc Chăn nuôi Thú y: 152-157.

Thông tin khác

Chưa có thông tin