TS. Quách Tuyết Anh

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm: Tiến sĩ
Học vị:
Nơi công tác:
Chức vụ: Giảng viên
Email: anh.quachtuyet@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Truyền Tinh Truyền Phôi, Di Truyền Đại Cương, Di Truyền phân tử và công tác giống Động Vật

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Đại học

Thạc sỹ

Tiến sỹ

Thực tập sinh

Nơi đào tạo

Đại học Nông Lâm TPHCM

Đại học Guelph, Canada

Đại học Guelph, Canada

Chuyên môn

Bác sỹ Thú Y

Thạc sỹ Y sinh học

Tiến sỹ Y sinh học

Năm tốt nghiệp

2003

2008

2015

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

1 Prevalence and consequences of chromosomal abnormalities in Canadian commercial swine herds Quach ATRevay TVillagomez DAMacedo MPSullivan AMaignel LWyss SSullivan BKing WA Genet Sel Evol. 2016 Sep 12;48(1):66 2016
2 Copy number variations in high and low fertility breeding boars Tamas Revay, Anh T Quach, Laurence Maignel, Brian Sullivan, W. Allan King BMC Genomics. 16(1):280

 

2015
3 The porcine TSPY gene is tricopy but not a copy number variant Anh T Quach, Olutobi Oluwole, William Allan King, Tamas Revay PLOS ONE 10 (7)

 

2015
4 The incidence of translocations in young breeding boars in Canada Anh Quach, Tamas Revay, Mariana Macedo, Stefanie Wyss, Brian Sullivan and W. Allan King 21st International Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping, June 7-10, 2014 Ischia, Naples, Italy.

 

2014
5 Swine TSPY copy number in five different exons Quach TA, Revay T, Oluwole O, King WA Graduate Student Research Symposium 14 Nov 2012. Guelph, Ontario, Canada 2012
6 Changes in testis specific protein Y encoded (TSPY) copy number during in vitro aging Oluwole O, Quach TA, Revay T, King WA Graduate Student Research Symposium 14 Nov 2012. Guelph, Ontario, Canada 2012
7 Copy number of Testis- Specific Protein, Y- encoded (TSPY) in pig Quach TA, Hamilton CK, Revay T, Oluwole O, King W 40th Annual Southern Ontario Reproductive Biology (SORB) Workshop, University of Guelph.  27 April 2012. Guelph, Ontario, Canada 2012

Thông tin khác

Chưa có thông tin
Đóng menu