TS. Quách Tuyết Anh

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm: Tiến sĩ
Học vị:
Nơi công tác:
Chức vụ: Trưởng Bộ Môn Giống Động Vật
Email: anh.quachtuyet@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Truyền Tinh Truyền Phôi, Di Truyền Đại Cương, Di Truyền phân tử và công tác giống Động Vật

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Đại học

Thạc sỹ

Tiến sỹ

Thực tập sinh

Nơi đào tạo

Đại học Nông Lâm TPHCM

Đại học Guelph, Canada

Đại học Guelph, Canada

Chuyên môn

Bác sỹ Thú Y

Thạc sỹ Y sinh học

Tiến sỹ Y sinh học

Năm tốt nghiệp

2003

2008

2015

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

1Prevalence and consequences of chromosomal abnormalities in Canadian commercial swine herdsQuach ATRevay TVillagomez DAMacedo MPSullivan AMaignel LWyss SSullivan BKing WAGenet Sel Evol. 2016 Sep 12;48(1):662016
2Copy number variations in high and low fertility breeding boarsTamas Revay, Anh T Quach, Laurence Maignel, Brian Sullivan, W. Allan KingBMC Genomics. 16(1):280

 

2015
3The porcine TSPY gene is tricopy but not a copy number variantAnh T Quach, Olutobi Oluwole, William Allan King, Tamas RevayPLOS ONE 10 (7)

 

2015
4The incidence of translocations in young breeding boars in CanadaAnh Quach, Tamas Revay, Mariana Macedo, Stefanie Wyss, Brian Sullivan and W. Allan King21st International Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping, June 7-10, 2014 Ischia, Naples, Italy.

 

2014
5Swine TSPY copy number in five different exonsQuach TA, Revay T, Oluwole O, King WAGraduate Student Research Symposium 14 Nov 2012. Guelph, Ontario, Canada2012
6Changes in testis specific protein Y encoded (TSPY) copy number during in vitro agingOluwole O, Quach TA, Revay T, King WAGraduate Student Research Symposium 14 Nov 2012. Guelph, Ontario, Canada2012
7Copy number of Testis- Specific Protein, Y- encoded (TSPY) in pigQuach TA, Hamilton CK, Revay T, Oluwole O, King W40th Annual Southern Ontario Reproductive Biology (SORB) Workshop, University of Guelph.  27 April 2012. Guelph, Ontario, Canada2012

Thông tin khác

Chưa có thông tin