TS. Đỗ Tiến Duy

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm: Tiến sĩ
Học vị:
Nơi công tác:
Chức vụ: Giảng viên
Email: duy.dotien@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Bệnh truyền nhiễm heo

Quá trình đào tạo

Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình nghiên cứu

Thông tin khác

Đóng menu