BSTY. Trần Thanh Tiến

Ngày tháng năm sinh: 29/03/1989
Học hàm:
Học vị:
Nơi công tác:
Chức vụ: Giảng viên
Email: tien.tranthanh@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Sinh Hoá Đại Cương, Sinh Hoá Biến Dưỡng, Dược Phân Tích, Dược bào chế, Dược lâm sàng

Quá trình đào tạo

– Đại học: Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM, Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Sinh hóa ứng dụng
  • Dược phân tích
  • Các chiết xuất thực vật, probiotic dùng thay thế kháng sinh trong lĩnh vực chăn nuôi thú y

Công trình nghiên cứu

  • Trần Thanh Tiến, Vũ Kim Ngọc Khánh, Trần Thị Dân và Hồ Thị Kim Hoa, 2014. Phân lập và xác định một số tính chất có lợi của vi khuẩn lactobacilli từ phân heo con. Tạp chí KHKT Nông Lâm nghiệp. Số 1/2014, Đại học Nông Lâm TP. HCM, 27.
  • Tran Thanh Tien, Patsamon Rijiravanich, 2015. Optical method for Salmonella Typhimurium detection based on redox-silica particles.
  • Le Thi Ngoc Nga, Duong Thi My Linh, Ngo Ba Duy, Tran Thanh Tien, Vo Thi Tra An, 2016. A preliminary study: Protective effect of Lonicera japonica Thunb.  crude extract against liver toxicity induced by CCl4 in mice. Journal of Agricultural Science and Technology. No 06/2016. Nong Lam University HCMC, 12.
  • Pham Trong Vu, Nguyen Tri Tue, Tran Thi Thuy Nga, Tran Vu, Le Ba Thi Hien, Tran Thanh Tien and Vo Thi Tra An, 2018. Minimum inhibitory concentration (MIC) determination of five crude herbal extracts against Escherichia coli, Salmonella Typhimurium, and Staphylococcus aureus. Proceeding of The 25th International Pig Veterinary Society Congress 2018, 919.
  • Trần Thanh Tiến, Nguyễn Trần Thảo Nhân, Hà Thị Tiền, Nguyễn Thị Họa Mi, Nguyễn Thị Ngân Giang, Trần Thị Quỳnh Lan, 2018. Phân tách thành phần hoạt chất một số cây dược liệu bằng phương pháp sắc ký bản mỏng. Tạp chí KHKT Nông Lâm nghiệp.

Thông tin khác

Chưa có thông tin
Đóng menu