ThS. Trần Thanh Tiến

Ngày tháng năm sinh: 29/03/1989
Học hàm:
Học vị:
Nơi công tác:
Chức vụ: Giảng viên
Email: tien.tranthanh@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Sinh Hoá Đại Cương, Sinh Hoá Biến Dưỡng, Dược Phân Tích, Dược bào chế, Dược lâm sàng

Quá trình đào tạo

– Đại học: Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM, Việt Nam

– Thạc sĩ: Đại học New England, Úc

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Sinh hóa ứng dụng
 • Dược phân tích
 • Virus gây bệnh trên gia cầm (ILTV, IBV…)
 • Chiết xuất thực vật, probiotic ứng dụng thay thế kháng sinh trong lĩnh vực chăn nuôi thú y

Công trình nghiên cứu

TẠP CHÍ TRONG NƯỚC

 • Hoàng Trần Thúy An, Trần Thanh Tiến, Võ Thị Trà An, 2019. Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của cao thô từ lá dã quỳ đối với các vi khuẩn phân lập từ chất độn chuồng gà – Detection of antimicrobial activity of Tithonia diversifolia leaf extract against bacteria isolates from broiler bedding. Kỉ yếu hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc. Tp Hồ Chí Minh, 6-8 Sep 2019, p.274.
 • Đoàn Thị Hồng Hạnh, Trần Thanh Tiến và Võ Thị Trà An, 2019. Nghiên cứu sinh trưởng của vi khuẩn Bacillus subtilis – Study on the growth of Bacillus subtilis. Kỉ yếu hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc. Tp Hồ Chí Minh, 6-8 Sep 2019, p. 575.
 • Tran, T. T., Nguyen, N. T. T., Ha, T. T., & Tran, L. T. Q. (2018). Separation of active constituents in some medicinal plants by thin layer chromatography. The Journal of Agriculture and Development 17(5), 60-67. (in Vietnamese)
 • Pham, V. T., Nguyen, T. T., Tran, N. T. T., Tran V., Le, H. B. T., Tran, T. T., & Vo, A. T. T. (2018). Minimum inhibitory concentration (MIC) determination of herbal extracts against Escherichia coli, Salmonella Typhimurium, and Staphylococcus aureus. The Journal of Agriculture and Development 17(4), 62-67. (in Vietnamese)
 • Le Thi Ngoc Nga, Duong Thi My Linh, Ngo Ba Duy, Tran Thanh Tien and Vo Thi Tra An (2016). A preliminary study: Protective effect of Lonicera japonica Thunb.  crude tract against liver toxicity induced by CCl4 in mice. Journal of Agricultural Sciences and Technology, 6, 12 -19.
 • Trần Thanh Tiến, Vũ Kim Ngọc Khánh, Trần Thị Dân và Hồ Thị Kim Hoa, 2014. Phân lập và xác định một số tính chất có lợi của vi khuẩn lactobacilli từ phân heo con. Tạp chí KHKT Nông Lâm nghiệp. Số 1/2014, Đại học Nông Lâm TP. HCM, 27.

TẠP CHÍ NƯỚC NGOÀI

 • Thanh T. Tran, Shahid Nazir, Addisu A. Yegoraw, Awol M. Assen, Stephen W. Walkden-Brown, Priscilla F. Gerber (2021). Detection of infectious laryngotracheitis virus (ILTV) in tissues and blood fractions from experimentally infected chickens using PCR and immunostaining analyses. Research in Veterinary Science, 134, 64-68. https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2020.11.024
 • Thanh T. Tran, Addisu A. Yegoraw, Awol M. Assen, Stephen W. Walkden-Brown, and P. F. Gerber (2020). Genomic stability for PCR detection of infectious laryngotracheitis virus and infectious bronchitis virus in poultry dust samples stored under different conditions. Avian Diseases. Avian Diseases, 64(4), 565-570. https://doi.org/10.1637/0005-2086-64.4.565
 • Nopchulee Cheeveewattanagul, Tran Thanh Tien, Patsamon Rijiravanich, Werasak Surareungchai and Mithran Somasundrum (2019). Photostable methylene blue‐loaded silica particles used as label for Immunosorbent assay of Salmonella Typhimurium. Biotechnology and Applied Biochemistry. https://doi.org/10.1002/bab.1796
 • Tran Thanh Tien, Le Van Tai and Vo Thi Tra An (2019). The efficacy of guava leaf extract on treatment diarrhoea for piglets. Proceeding of The 9th Asian Pig Veterinary Society (APVS), Korea. (poster)
 • Pham Trong Vu, Nguyen Tri Tue, Tran Thi Thuy Nga, Tran Vu, Le Ba Thi Hien, Tran Thanh Tien and Vo Thi Tra An (2018). Minimum inhibitory concentration (MIC) determination of five crude herbal extracts against Escherichia coli, Salmonella Typhimurium, and Staphylococcus aureus. Proceeding of The 25th International Pig Veterinary Society Congress, China. (poster)

Thông tin khác

Chưa có thông tin