PGS. TS. Võ Tấn Đại

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm: Phó Giáo Sư
Học vị: Tiến Sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: Trưởng Bô Môn Thú Y Lâm Sàng, Giám đốc BV Thú Y
Email: dai.votan@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Sản khoa, Thực tập BVTY

Quá trình đào tạo

Chưa có thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

Chưa có thông tin

Thông tin khác

Chưa có thông tin