PGS. TS. Võ Tấn Đại

Ngày tháng năm sinh:
Học hàm: Phó Giáo Sư
Học vị: Tiến Sĩ
Nơi công tác:
Chức vụ: Trưởng BM Thú Y Lâm Sàng, Trưởng BV Thú Y
Email: dai.votan@hcmuaf.edu.vn | Website:

Môn giảng dạy

Sản khoa, Thực tập BVTY

Quá trình đào tạo

Lĩnh vực nghiên cứu

Công trình nghiên cứu

Thông tin khác

Đóng menu