PGS. TS. Võ Thị Trà An

Ngày tháng năm sinh: 10/02/1974
Học hàm: Phó Giáo Sư
Học vị: Tiến Sĩ
Nơi công tác: Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại học Nông Lâm
Chức vụ: Điều phối viên CTTYTT
Email: an.vothitra@hcmuaf.edu.vn | Website: http://www.duoclythuy.jimdo.com

Môn giảng dạy

Dược lý thú y, Cơ chế tác động của thuốc, Trình bày báo cáo, Tiếng anh cho Thú y, Công nghệ sinh học, Viết dự án – luận án

Quá trình đào tạo

2003-2007: Nghiên cứu sinh, Bộ môn Truyền nhiễm và Miễn dịch, Khoa Thú Y, Đại học Utrecht, Vương quốc Hà Lan. 3/5/ 2007, bảo vệ luận án “Đề kháng kháng sinh của Salmonella” văn bằng Tiến sĩ (nghiên cứu và bảo vệ bằng tiếng Anh).

2000 – 2002: Cao học ngành Thú Y tại Đại học Nông Lâm Tp.HCM. 31/3/2002, nhận văn bằng Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp ngành Thú Y với luận văn “Sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi gà và tồn dư kháng sinh trong thịt gà tại Tp. Hồ Chí Minh”.

1991- 1996: Đại học tại Đại học Nông Lâm Tp.HCM. 25/7/1996 nhận bằng Bác sĩ Thú y với luận văn tốt nghiệp “Sử dụng Lactobacillus acidophilus như một probiotic phòng tiêu chảy trên heo con”

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Sử dụng kháng sinh, tồn dư kháng sinh, đề kháng kháng sinh
 • Các giải pháp thay thế kháng sinh (vaccine, probiotic, prebiotic, thảo dược)

Công trình nghiên cứu

Công trình công bố

 1. Vo Thi Tra An, 2019. AMR research in Nong Lam University, Ho Chi Minh City. Proceeding of One Health antimicrobial resistance coordinating workshop. Hanoi, Vietnam, 7-8 October, 2019. p20
 2. Seddon JM, Vo ATT, Kempster SR, Lee HJ, Nguyen TT, Munce K, del Bianco A, Chakitdee V, Le TQ, Shapter F,  2019. Simulated clinical skills for veterinary students supplement limited animal and clinical resources in developing countries. Journal of Veterinary Medical Education. DOI:10.3138/jvme.2019-0112
 3. Seddon JM, Cobbold, RN, Duong MC, Keates H, Hill J, Ho HTK, Mills PC, Herndon A, Le Thanh H, Schull D, Parke C, Nguyen TT, Kopp S, Wright JD, Le QT, Vo ATT, 2019. Sharing ideas and practice: Institutional partnership influences change in approaches to teaching to enhance Veterinary Education in Vietnam in conjunction with an OIE Veterinary Education Twinning Project. Journal of Veterinary Medical Education.https://doi.org/10.3138/jvme-2019-0111
 4. Ly, H. M., Nguyen, T. T. K., Dang, T. T. X., Vo, A. T. T. (2019). Application of PCR technique in diagnosis of four respiratory pathogenic bacteria in pigs at the slaughterhouse. The Journal of Agriculture and Development 18(3), 35-40
 5. Đặng Thị Xuân Thiệp, Bùi Nguyễn Hoàng Trang, Lê Thanh Tùng, Võ Thị Trà An, 2019. Phân lập, định danh vi khuẩn gây bệnh hô hấp trên heo – Isolation and identification of some respiratory pathogens from swine. Tạp chí khoa học Kỹ Thuật Thú y. Tập XXVI, số 6-2019. Trang 49-55.
 6. Hoàng Trần Thúy An, Trần Thanh Tiến, Võ Thị Trà An, 2019. Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của cao thô từ lá dã quỳ đối với các vi khuẩn phân lập từ chất độn chuồng gà – Detection of antimicrobial activity of Tithonia diversifolia leaf extract against bacteria isolates from broiler bedding. Kỉ yếu hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc. Tp Hồ Chí Minh, 6-8 Sep 2019, p.274
 7. Võ Thị Trà An, 2019. Bài học từ chương trình kết nghĩa trong giáo dục, tài trợ bởi Tổ chức Thú y Thế giới. Lesson learn from OIE veterinary Education Twinning Project. Kỉ yếu hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc. Tp Hồ Chí Minh, 6-8 Sep 2019, p.301
 8. Đoàn Thị Hồng Hạnh, Trần Thanh Tiến và Võ Thị Trà An, 2019. Nghiên cứu sinh trưởng của vi khuẩn Bacillus subtilis – Study on the growth of Bacillus subtilis. Kỉ yếu hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc. Tp Hồ Chí Minh, 6-8 Sep 2019, p. 575.
 9. Tran Thanh Tien, Le Van Tai and Vo Thi Tra An, 2019. The efficacy of guava leaf extract on treatment diarrhea for piglets. Poster presentation. Asian Pig Veterinary Society Congress Aug 25-28. Korea, p.109.
 10. Nguyen Ngoc Yen Minh, Erika Meler, Justine Gibson, Vo Thi Tra An, 2018. Presence of methicillin-resistant Staphylococcus spp carriage in dogs and cats from Brisbane area. Oral presentation in SEA conference, 14-15 Dec 2018, Ho Chi Minh City, Vietnam
 11. Pham Trong Vu, Nguyen Tri Tue, Tran Thi Thuy Nga, Tran Vu, Le Ba Thi Hien, Tran Thanh Tien and Vo Thi Tra An, 2018. MIC determination of some plant extracts against Escherichia coli, Salmonella Typhimurium and Staphylococcus aureus. Journal of Agriculture and Development , 4:82-87
 12. Songsak – Srisanga, Sunpetch – Angkititrakul, Patcharee – Sringam, Phuong – T. Le Ho, An T. T – Vo and Rungtip – Chuanchuen, 2017. Phenotypic and genotypic antimicrobial resistance and virulence genes of Salmonella enterica isolated from pet dogs and cats. Journal of Veterinary Science. 18(3), 273-281
 13. Tran Thi My Phuc, Vu Kim Chien, Le Thanh Hien and Vo Thi Tra An, 2017. The efficacy of Phylanthus amarus syrup in prevention and treatment of canine urothiliasis. Journal of Veterinary Science and Techniques (4/2017). 24: 30-34. (in Vietnamese)
 14. Duong Duy Dong and Vo Thi Tra An, 2017. Swine production and diseases in Vietnam, country report. Oral presentation in the proceedings of APVS congress (8th), Wuhan, China, 12-15 May 2017. p16.
 15. Vo Thi Tra An, Ha Huong Giang, Nguyen Van Khanh and Tran Ngoc Uyen, 2017. Accurate diagnosis is a key factor for antibiotic proper use in swine farm. Oral presentation in the proceedings of APVS congress (8th), Wuhan, China, 12-15 May 2017. P285
 16. Trần Thị Mỹ Phúc, Vũ Kim Chiến, Lê Thanh Hiền, Võ Thị Trà An, 2017. Đánh giá hiệu quả của si-rô diệp hạ châu đắng (Phyllanthus amarus) trong phòng trị sỏi niệu ở chó. Oral presentation in the proceedings of AVS congress, Can Tho, Vietnam, 11-12 Mar 2017. P440-444
 17. Võ Thị Trà An (chủ biên), Lê Thanh Hiền, Trần Thị Dân, Dương Duy Đồng, Hồ Thị Kim Hoa, Nguyễn Tiến Thành, 2016. Research in animal science and veterinary medicine. Ho Chi Minh City National University Publisher. 235 pages.
 18. Phạm Ngọc Duy, Võ Thị Trà An, Preston T.R, Dương Nguyên Khang, 2016. Effect of cassava leaf meal in diets to reduce methane emissions from beef cattle. Tạp chí KHKT Nông Lâm Ngư. 1/2016.
 19. Dang Thị Xuan Thiep, Vo Thi Tra An, 2016. Antimicrobial resistance of Staphylococcus aureus isolated from pork. Proceeding of SEA -AMR Links 2016in Bangkok,Thailand. Page 13.
 20. Đặng Thị Xuân Thiệp, Nguyễn Quốc Thắng,Võ Thị Trà An, 2015. Đề kháng kháng sinh của Staphylococcus aureus phân lập từ sữa bò. Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ khối Nông Lâm Ngư Thủy toàn quốc năm 2014.
 21. An Vo TT, Nhat Truong H, Han Tran TN, Bao Tran T and Chayomchai Ampol. 2015. The effect of Lactobacillus acidophilus fermentation product as an antibiotic alternative on fecal bacteria and performance of weaned pigs. Poster presentation in the proceedings of APVS congress (7th), Manila, 25-27 October 2015. P120
 22. Dang Thi Xuan Thiep, Hoang Thi Kim Ngan, Vo Thi Tra An, 2013. Antimicrobial resistance of Staphylococcus aureus isolated from pork. Journal of Agriculture sciences and technology. Vol 4. pages 53-58
 23. Nguyễn Thị Bích Liên, Võ Thị Trà An, Trần Thị Ngọc Hân, Hồ Hoàng Dũng, Niwat Chansiripornchai, 2014. Isolation and antibiotic susceptibility determination of ORT isolates from chicken. Journal of Veterinary Science and Techniques. (7/2014)
 24. Võ Thị Trà An và Nguyễn Thị Kim Yến. 2014. Comparison on the three vaccination programs against infectious bronchitis virus in chickens. Journal of Veterinary Science and Techniques. 5:21-25. (in Vietnamese)
 25. Võ Thị Trà An, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Ngọc Tuân, Văn Bích và Nguyễn Sử Minh Tuyết. 2014. Antibiotic resistance among E.coli isolated from human and pork. Journal of Veterinary Science and Techniques (1/2014). 1:56-62. (in Vietnamese)
 26. Võ Thị Trà An , Võ Minh Tân. 2013. Efficacy of Primos 25 on performance of pigs from 70 day old to slaughter time. Journal of Veterinary Science and Techniques. 7:52-56.
 27. Vo Thi Tra An, Lam Thị Ai Linh and Tran Ngoc Uyen. Clinical efficacy of Alplucine Pig Premix in prevention on swine respiratory diseases. Poster presentation in the proceedings of the 6th APVS congress. Ho Chi Minh City. 23-15 Sep, 2013.
 28. Nguyen Thanh Tam, Le Thanh Hien and Vo Thi Tra An. 2013. Agreement between PCR and conventional culture method for the detection of Salmonella on pork. Poster presentation in the proceedings of the 6th APVS congress. Ho Chi Minh City. 23-15 Sep, 2013.
 29. Nguyễn Thị Lan Hương, Võ Thị Trà An, Lê Minh Trí. 2012. Preparation and testing tablet of fenbendazole and praziquantel as canine anthelmintic. Journal of Veterinary Science and Techniques (8/2012). 46-52. (in Vietnamese)
 30. Hồ Phước Thành, Võ Thị Trà An, Lê Minh Trí. 2012. Preparation syrup of Phyllanthus amarus and testing in dogs as canine hepatitis treatment. Journal of Veterinary Science and Techniques (8/2012). 53-58. (in Vietnamese)
 31. Ngô Bá Duy, Trần Thụy Nhã Thi, Nguyễn Tất Toàn, Võ Thị Trà An. 2012. Efficacy of canine hepatitis treatment using extract of Phyllanthus amarus. Journal of Veterinary Science and Techniques (8/2012). 59-65. (in Vietnamese)
 32. An T.T. Vo, Tung T. Nguyen, Bich Van, Tuyet S.M. Nguyen, Tuan N. Nguyen, 2012. Antimicrobial resistance in Escherichia coli isolated from human and pork in Ho Chi Minh City, Vietnam. Poster presentation in the proceedings of IPVS, Jeju, Korea, 10-13 June 2012.
 33. Võ Thị Trà An, Nguyễn Thị Kim Yến và Hồ Hoàng Dũng, 2012. Isolation, serotype determination of Infectious Brochitis virus from broiler. Journal of Veterinary Science and Techniques. (3/2012) (in Vietnamese).
 34. Huỳnh Thúy Huyền, Võ Ngọc Bảo và Võ Thị Trà An, 2012. Efficacy of F Vax-MG vaccine on the prevention of CRD in layers. Journal of Veterinary Science and Techniques. (1/2012) (in Vietnamese).
 35. Lê Hoàng Thanh My, Lê Minh Trí và Võ Thị Trà An. Preparation of oral suspension of albendazole. Journal of Veterinary Science and Techniques. (2/2011) (in Vietnamese).
 36. Vo Thi Tra An and Vo Ngoc Bao, 2011. Veterinary vaccine. Agriculture Publisher, 105 pages. (in Vietnamese). Reprint in 2017, 2020
 37. An TT Vo, Tan D Phan, Bich N Pham. 2011. Efficacy of florfenicol premix in weaning pigs for prevention swine respiratory disease. Poster presentation in the proceedings of APVS, Thailand, 7-9 March 2011. P113
 38. Võ Thị Trà An, 2010. Additional information on veterinary antibiotics. Journal of Veterinary Science and Techniques. 17 (6): 55. (in Vietnamese).
 39. Alexander A. Eggen, Nguyen Tat Toan, Tran Thi Dan, Nguyen T. Nam, Le V. Huy, Nguyen P. Nam, Vo T. T. An, Ho T. Nga, Nguyen T. P. Ninh, Le H. Ngoc. 2010. Evaluation of the efficacy of an adjuvanted subunit vaccine (Circumvent PCV) in the prevention of PMWS under field conditions in Vietnam. Proceedings of the 21st IPVS congress, Vancouver, Canada.
 40. Võ Thị Trà An, Đào Thị Thúy Hà, Vũ Kim Chiến. 2010. Study of canine cystolithiasis and classification the stones. Journal of Veterinary Science and Techniques. 17 (5): 40-44. (in Vietnamese).
 41. Marshall B.M., S.B.Levy, D.Ochieng, D.Gur, A. Nanuashvili, Y.S. Kim, D.K.Byrugaba, A.Okoh, T. Vo, S.K.Kashyap, H. Endtz, A.Sosa, 2010. Surveillance of antibiotic resistance determinants in commensal and environmental bacteria from international sources. Poster presentation. Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy. Boston 12-15 Sep 2010.
 42. Võ Thị Trà An, Đào Thị Phương Lan, Lê Hữu Ngọc và Nguyễn Ngọc Tuân. 2010. Antibiotic resistance in Escherichia coli isolated from animals and the presence of extended-spectrum beta-lactamase, ESBL. Journal of Veterinary Science and Techniques. 17 (4): 60-53. (in Vietnamese).
 43. Võ Thị Trà An, Nguyễn Hữu Tín và Bùi Văn Đông. 2010. Determination on the antimicrobial activity of florfenicol against bacteria isolated from porcine respiratory disease. Journal of Veterinary Science and Techniques. 17 (3): 71-74. (in Vietnamese).
 44. Vo AT, van Duijkeren E, Gaastra W, Fluit AC. 2010. Antimicrobial resistance, class 1 integrons, and genomic island 1 in Salmonella isolates from Vietnam. PLoS One. 26;5(2):e9440.
 45. Eggen A.A., Nguyen T. Toan, Tran T. Dan, Nguyen T.T. Nam, Le V. Huy, Nguyen P. Nam, Vo T.T. An, Ho T. Nga, Nguyen T.P. Ninh, Le H. Ngoc, 2010. Evaluation of the efficacy of an adjuvanted subunit vaccine (Circumvent PCV) in the prevention of PMWS under field conditions in Vietnam. Proceedings of the 21st IPVS Congress, Vancouver, Canada, July 18-21.
 46. Trần Thị Dân, Nguyễn Tất Toàn, Nguyễn Thị Thu Năm, Võ Thị Trà An, Hồ Thị Nga, Nguyễn Thị Phước Ninh, Lê Hữu Ngọc, Nguyễn Đình Hòa, Bùi Văn đông và Nguyễn Hữu Tín. 2010. Changes of blood parameters and lessions from pigs vaccinated by ORF2 PCV2 vaccine. Journal of Veterinary Science and Techniques. 17 (3): 14-20. (in Vietnamese).
 47. Võ Thị Trà An (Editor), Lê Văn Thọ, Trần Thị Dân, Nguyễn Văn Nghĩa, Lê Quang Thông, Võ Tấn Đại, Đặng Thị Xuân Thiệp và Vũ Kim Chiến, 2010. Veterinary Pharmacology. Agriculture Publisher, 320 pages. (in Vietnamese). Reprint in 2014, 2017 (second edition)
 48. Võ Thị Trà An, Trần Thị Mỹ Viên, Trần Thị Diệu Hoàng và Võ Ngọc Bảo, 2010. Clinical efficacy of Nobilis Corvac 4 vaccine in the prevention of infectious coryza for the commercial layers in Dong Nai province. Proceedings of the seventh Youth Scientist congress. Nong Lam University, TP.HCM. pp 456-461. (in Vietnamese).
 49. Nguyen Tat Toan, Tran Thi Dan, Nguyen Thi Thu Nam, Le Van Huy, Nguyen Phuong Nam, Vo Thi Tra An, Ho Thi Nga, Nguyen Thi Phuoc Ninh, Le Huu Ngoc. 2010. New PMWS vaccine performs well in Vietnam. Asian Pork.
 50. Văn Bích, Dương Anh Dũng, Bùi Ngọc An Pha, Nguyễn Sử Minh Tuyết, Võ Thị Trà An và Nguyễn Thanh Tùng. Khảo sát về đề kháng kháng sinh của coli ở Bệnh viện Nhân dân Gia định. Tạp chí Y học TP.HCM. tập 13, phụ bản 6. 2009.
 51. Võ Thị Trà An, Đào Thị Phương Lan, Nguyễn Thị Thúy Huyền, Huỳnh Thị Xuân Phương, Phạm Châu Giang và Lê Hữu Ngọc. 2009. Susceptibility to florfenicol of some pathogenic bacteria isolated from farm animals. Journal of Veterinary Science and Techniques. 8: 53-57. (in Vietnamese).
 52. Vo Thi Tra An. 2008. Antibiotics for animals. Danang Publisher. 184 pages. (in Vietnamese).
 53. Võ Thị Trà An, Đào Thị Phương Lan, Nguyễn Thị Thúy Huyền, Huỳnh Thị Xuân Phương, Phạm Châu Giang. 2007. Adjuvant/ Excipient. Journal of Science and Techniques in Agriculture and Forestry. 1&2/2007:219-228. (in Vietnamese).
 54. An T.T. Vo, Engeline van Duijkeren, Ad C. Fluit, Wim Gaastra. Characteristics of extended-spectrum cephalosporin-resistant Escherichia coli and Klebsiella pneumoniaeisolates from horses. Veterinary Microbiology. 124:248-55.
 55. An T.T. Vo, Engeline van Duijkeren, Ad C. Fluit, Wim Gaastra. A novel Salmonella Genomic Island 1 and rare integron types in Salmonella Typhimurium isolates from horses in The Netherlands. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 59:594-9
 56. An T.T. Vo, Engeline van Duijkeren, Ad C. Fluit, Henno G.C.J.M. Hendriks, Peter C.J. Tooten, Wim Gaastra. Comparison of the in vitro pathogenicity of two Salmonella Typhimurium phage types. Comparative Immunology, Microbiology & Infectious Diseases. 30:11-18.
 57. An T.T. Vo, Engeline van Duijkeren, Ad C. Fluit, Wim Gaastra. Characterization of resistance genes associated with class 1 integrons in non-typhoid Salmonella. In Proceedings of Workshop of Biotechnology in Agriculture, Ho Chi Minh City, Vietnam.
 58. An T.T. Vo, Engeline van Duijkeren, Ad C. Fluit, Wim Gaastra. Antibiotic Resistance, integrons and Genomic Island SGI1 among non-typhoid Salmonella serovars in The Netherlands. International Journal of Antimicrobial Agents. 28:172-179.
 59. An T.T. Vo, Engeline van Duijkeren, Ad C. Fluit, Max E.O.C. Heck, Anjo Verbruggen , Kim van der Zwaluw, Wim Gaastra. 2006. Class 1 integrons in Dutch Salmonella enterica serovar Dublin isolates from clinical cases of bovine salmonellosis. Veterinary Microbiology. 117:192-200.
 60. An T.T. Vo, Engeline van Duijkeren, Ad C. Fluit , Max E.O.C. Heck, Anjo Verbruggen, Kim van der Zwaluw, Wim Gaastra. 2006. Class 1 integrons and the genetic diversity of Salmonella enterica serovar Dublin. In Proceedings of International Symposium Salmonella and Salmonellosis, Saint-Malo, France, 10-12 May 2006. 235-236.
 61. An T.T. Vo, Engeline van Duijkeren, Ad C. Fluit, Max E.O.C. Heck, Anjo Verbruggen, Henny M.E. Maas, Wim Gaastra. Antimicrobial resistance, class 1 integrons and Salmonella Genomic Island 1 among Salmonella enterica serovars in Vietnam. In Proceedings of International Symposium Salmonella and Salmonellosis, Saint-Malo, France, 10-12 May 2006. 161-164.
 62. An T.T. Vo, Engeline van Duijkeren, Ad C. Fluit, Wim Gaastra. High potential on transfer of antimicrobial resistance determinants among integron-carrying Salmonella Typhimurium strains from horses in The Netherlands. European Veterinary Conference Amsterdam. Abstract Voorjaarsdagen. 91.
 63. J.A. Veldhuizen, H. Hendriks, S. Kallhove, A. Vo, W. Gaastra, P. Tooten, H.P. Haagsman. 2006. Salmonella Typhimurium causes upregulation of porcine beta-defencins in a porcine intestinal cell line. Dutch Magazine for Medical Microbiology. 14:S32.
 64. T.T. Vo, E. van Duijkeren, A.C. Fluit, W. Wannet, A. Verbruggen, H.M.E. Maas, W. Gaastra. 2006. Phenotypic and genotypic characterization of antimicrobial resistance among Dutch Salmonella isolates. Dutch Magazine for Medical Microbiology. 14:S75.
 65. An T.T. Vo, Engeline van Duijkeren, Ad C. Fluit, Max E.O.C. Heck, Anjo Verbruggen, Henny M.E. Maas, Wim Gaastra. 2006. Distribution of Salmonella enterica serovars from humans, livestock and meat in Vietnam and the dominance of Salmonella Typhimurium phage type 90. Veterinary Microbiology.113:153-158.
 66. Vo Thi Tra An, Nguyen Ngoc Tuan, Le Huu Ngoc. 2006. Prevalence of Salmonella in feces and carcasses of cattle, pigs and chickens in some provinces of South Vietnam. Journal of Veterinary Science and Techniques. 13: 37-42. (in Vietnamese).
 67. Vo Thi Tra An. 2005. Some molecular techniques for studying antimicrobial resistance in Salmonella. Journal of Science and Techniques in Agriculture and Forestry. 2: 249-255. (in Vietnamese).
 68. Dinh Thien Thuan, Nguyen Ngoc Tuan, Vo Thi Tra An, Le Thanh Hien, Vo Ba Lam, Khuong Thi Ninh. 2003. Initial survey on the use of antibiotics on farms and their residues in pork and chicken meat in Binh Duong Province. Journal of Veterinary Science and Techniques. 10, 50-58. (in Vietnamese).
 69. Vo Thi Tra An, Nguyen Ngoc Tuan, Nguyen Nhu Pho. 2002. Survey on chicken production in Ho Chi Minh City. Journal of Animal Husbandry. 2, 11-13. (in Vietnamese).
 70. Vo Thi Tra An, Nguyen Ngoc Tuan, Nguyen Nhu Pho. 2002. Antibiotic use and antibiotic residues in chicken meat in Ho Chi Minh City. Journal of Veterinary Science and Techniques. 9, 53-57. (in Vietnamese).

Thông tin khác

Học bổng và tài trợ

2019, Newton Fund – Royal Academy of Engineering, UK. The Asia Innovates Summit in Kuala Lumpur on the 15-18 October 2019.

2019, Newton Fund – Royal Academy of Engineering, UK, The Leader for Innovation Fellowship. Training Course on technology commercialize, London, 11-27 Jan 2019. First Place in the Pitching for Swine Herbal Medicine.

2018, Ghent University – Team leader. Vietnamese Translation Project for the book entitled “8 myths on antibiotic resistance disproved” by Jeroen Dewulf

2018, SEA-EU network grant for key speaker in workshop “The role of technology for ASEAN food security”. Bangkok, Thailand, 20-21 Mar 2018

2018, GREASE grant to present a research in PENAPH conference in Khonkhen, Thailand, 10-12 Jan 2018

2017, SEA-EU network grant for key speaker in workshop “Tackling Antimicrobial Resistance in the Food Chain”. Bangkok, Thailand, 3-4 Apr 2017

June 2017, visited UQ, Gatton campus for OIE Twinning project (2 weeks)

May 2017, presented as country representative in APVS congress, Wuhan, China 12- 15 May.

Apr 2017, SEA-EU network grant to present in workshop “Tackling Antimicrobial Resistance in the Food Chain”. Bangkok, Thailand, 3-4 Apr 2017

June 2016, OIE grant to join the meeting “4th Global Conference in Veterinary Education”. Bangkok, Thailand, 22-24June

Oct, 2015. Congress granted by Diamond V, Asian Pig Veterinary Society Congress 7th. Philippines, 2015.

Oct 2015, Congress granted by MOET, 9th M-I-T Student Mobility Program Review Meeting. Tsukuba University, Japan, 21st -24th Oct 2015

2015, project grant from VHI for the study named Liver protection capability of Lonicera japonica Thunb. in Mus  musculus var. albino intoxicated by carbon tetrachloride (CCl4)

2015, project grant from Diamond V (USA) for the study named “The effect of Lactobacillus acidophilus fermentation product (SynGenX™) on Piglet Health and Performance in Viet Nam”

2014, grant from OIE to join the meeting “Strategic Action Plan on Control, Prevention and Containment of Antimicrobial Resistance associated with Food Animals in ASEAN countries”. Bangkok, Thailand.  2-5 Sep.

May, 2014. Congress granted by MOET, 7th M-I-T Student Mobility Program Review Meeting. Manila, Phillipines. 8-9 May 2014.

Oct, 2013. International collaboration trip to Huazhong University, Hubei province, China. Financial support by Prof. Qigai He (The State Key Laboratory of Agricultural Microbiology

The Veterinary Medicine College). 16-18 Oct, 2013.

July, 2013. Short training Grant by UAF (UAF), Veterinary School, University of Queensland, Australia. July 21-August 21, 2013.

June, 2012. Congress granted by UAF (partly), IPVS congress, Jeju, Korea. 10-13 June 2013.

Mar, 2012. Congress granted by MOET, 3 rd M-I-T Student Mobility Program Review Meeting, Penang, Malaysia. 15-16 Mar, 2012.

Mar, 2011. Congress granted by Virbac Vietnam, Asian Pig Veterinary Society Congress 5th. Pattaya, Thailand. 7-9 Mar, 2011.

Mar, 2010. UQ Visit, granted by MOET, Co-operation between NLU and UQ in Vet. Med Advanced Program. 8-12 Mar 2010.

Jan, 2011. MEKARN project titled “Effect of cassava foliage levels in diets to reduce methane emissions from cattle fed rice straw”.

Nov, 2011. IFS Grant B/4464-2 titled “Antimicrobial resistance in Staphylococcus aureus isolated from pig and cattle in Ho Chi Minh City”

Apr, 2011. Project CS-CB11CNTY05: Phân lập, định serotype virus gây bệnh viêm phế quản truyền nhiễm trên gà thịt. MOET

Feb, 2010. APUA project titled “Reservoirs of Antibiotic Resistance International Surveillance Project”(continued)

Sep, 2009. APUA project titled “Reservoirs of Antibiotic Resistance International Surveillance Project”. Tufts University, USA

Sep, 2008. IFS Grant, project titled “Antimicrobial resistance in Escherichia coli isolated form human and pork in Ho Chi Minh City“

May, 2006, granted by Utretch University, International Symposium Salmonella and Salmonellosis, Saint-Malo, France, 10-12 May 2006.

Apr, 2007. Congress grant by Utrecht University, Voorjaarsdagen 2007, 26-29 Apr, 2007. Amsterdam.

Sep, 2003. The Government of Vietnam, PhD study. 4 years in The Netherlands.

Jun, 2003. The Government of Thailand, “Faculty and Student Exchange Program”. 3 months in Thailand.

Khen thưởng

 • Climate LaunchPad (The Netherlands). National Round. Third place 2019
 • Royal Academy of Engineering (UK) First Place in the Final Pitching 2019
 • Khen thưởng giảng viên hướng dẫn sinh viên đoạt giải (2009)
 • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2010, 2011, 2012
 • Lao động tiên tiến, 1997-2003, 2008, 2009
 • Sinh viên cao học xuất sắc, 2003
 • Sinh viên đại học xuất sắc, 1992-1996
 • Học sinh giỏi Văn toàn quốc (1984, 1987, 1991)

Kỹ năng và khả năng

 • Microsoft Office, Internet
 • Tiếng Anh
 • Tổ chức và quản lý dự án