Department of Animal Production

Location: Empirical center – Nong Lam University, HKP5, Linh Trung Ward, Thu Duc Dist., Ho Chi Minh city Tel number: +84 39 4444 790 (Ms. Nhân) Introduction The Department of Animal Production was established in 1977 based on its separation from the Department of Animal Genetics & Breeding and Animal Production. Since then, a head...

Department of Animal Nutrition

Location: Empirical center – Nong Lam University, HKP5, Linh Trung Ward, Thu Duc Dist., Ho Chi Minh cityTel/ Fax number: +84 28 3896 3353IntroductionEducationDespite the abbreviated name – Animal Nutrition, the rapid development of professional work and training demands have resulted in members of the Department teaching the following subjects:- Short-term training (Seminar): Basic animal...

Department of Animal Breeding

Address: Experimental Center – Nong Lam University – Hamlet 5, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh CityTel: +84 28 3896 3890IntroductionIn 1975, after the Liberation of South Vietnam, the name of Agriculture University – Thu Duc Polytechnic University was changed to Agricultural University No.IV, which is now Nong Lam University, with many...

Department Of Infectious Diseases And Veterinary Public Health

Location: Room No. 210 – Phuong Vy Building – Nong Lam University,  Ho Chi Minh City, VN – KP6, Linh Trung Ward, Thu Duc Dictrist , Ho Chi Minh City Phone: +84 28 3896 1709 Introductions In 2012, the Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine officially re-organized its departments and since then, Department of...

Department of Veterinary Biosciences

Location: Room 214-216-218 - 2nd floor - Phuong Vy lecture hall, Nong Lam University, HCMC Tel number: +84 3724 5192 Giới thiệu Department of Veterinary biology was established in 2012 based on the merging of 3 subunit departments (Internal medicine – Pharmacology, Pathology – Parasitology, and Physiology – Biochemistry) to meet with the Faculty’s demand...

Department of Veterinary Clinical Sciences

Location: Veterinary Experimental Center – Nong Lam University – Quarter 5, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh CityTel number: +84 28 3896 4211 Introduction:Department of Veterinary Clinical Sciences, which is established in the end of 2012, is based on a combination of Department of Veterinary Surgery and Department of Internal Medicine. Being...

Administration Office

Địa chỉ: P216, Nhà Phượng Vỹ – Trường ĐH Nông Lâm TP.HCMĐiên thoai/Fax: 028 3896 1711 Tổ chức nhân sự Bui Thi Phuong Thao Nguyen Nhu Nguyen Huong Đã tải xong tất cả giảng viên. Không còn giảng viên nào để tải.

Veterinary Hospital

Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Linh Trung, Thủ Đức TP. Hồ Chí MinhĐiện thoại/Fax: 028 3896 7596Website: http://vethospital.hcmuaf.edu.vn/Giới thiệu chungBệnh Viện Thú Y (BVTY) trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh chính thức được thành lập ngày 18-02-1998 trong khuôn khổ chương trình hợp tác đào tạo khóa Cao học Thú y Việt – Pháp...

Experimental Farm

Tổ chức nhân sự Nguyen Van Hiep Đã tải xong tất cả giảng viên. Không còn giảng viên nào để tải.
Close Menu