The 6th International Summer Course Bio-tech Applications in Animal Science and Sustainable Livestock

ORGANIZED BY: Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine, Nong Lam University, Hochiminh City, Vietnam Graduate School of Environmental and Life Science, Okayama University, Japan IMPORTANT DATE: - Registration deadline: February 22th, 2019 - Course period: March 11 - 19th, 2019 BENEFITS OF SUMMER COURSE: Study with Japanese professors Tend to your specific educational needs Understand independent learning Upgrade to an impressive CV Develop language skills Make new friends WHO CAN APPLY? Candidates are students at least in 3rd year,…

Comments Off on The 6th International Summer Course Bio-tech Applications in Animal Science and Sustainable Livestock

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ BẢO TỒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ (SAVE VIETNAM’S WILDLIFE)

Vị trí: Bác sỹ thú y Địa điểm làm việc:Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn động vật hoang dã, Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An. Ngoài ra còn thực hiện tập huấn và hỗ trợ công việc tại trụ sở Trung Tâm ở vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình. Trách nhiệm báo cáo: Báo cáo cho Quản lý thú y và trao đổi công việc với các bác sĩ thú y khác trong đội. Về Trung…

Comments Off on THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ BẢO TỒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ (SAVE VIETNAM’S WILDLIFE)
Close Menu