vet-logo

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y

Văn phòng: P216, Nhà Phượng Vỹ – Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
Điện thoại: (+84) 028 3896 1711
Email:
 kcnty@hcmuaf.edu.vn