Khoa Chăn Nuôi Thú Y

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Văn phòng Khoa: P216, Nhà Phượng Vỹ – Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

Điện thoại/Fax: (+84) 028 3896 1711

Email: kcnty@hcmuaf.edu.vn