HỘI TRẠI SINH VIÊN MỘT SỨC KHỎE – TRUYỀN THÔNG NGUY CƠ VỀ BỆNH DẠI

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG “Hội trại sinh viên Một sức khỏe – Truyền thông nguy cơ về bệnh Dại” Giới thiệu Trong 10 năm vừa qua, số ca tử vong do bệnh Dại chiếm phần lớn tổng số ca tử vong của tất cả các bệnh truyền nhiễm ở Việt Nam. Từ năm 2013 – T7/2019, đã có 563 ca tử vong do Dại xảy ra ở hầu khắp các tỉnh trong cả nước, trong đó miền Bắc chiếm tỷ…

Chức năng bình luận bị tắt ở HỘI TRẠI SINH VIÊN MỘT SỨC KHỎE – TRUYỀN THÔNG NGUY CƠ VỀ BỆNH DẠI

CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN SINH VIÊN THÚ Y ASEAN

Chương trình tình nguyện sinh viên thú y ASEAN được thực hiện từ năm 2013 với sự tham gia của sinh viên Thái Lan và sinh viên của các nước ASEAN khác cũng như các nước đối tác quan tâm nhằm trao đổi ý kiến và đối thoại. Năm nay, Khoa Chăn Nuôi Thú Y- Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh sẽ đồng phối hợp với trường đại học Kasetsart tổ chức chương trình tình nguyện sinh viên…

Chức năng bình luận bị tắt ở CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN SINH VIÊN THÚ Y ASEAN

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN

    Các bạn sinh viên theo dõi cá mốc thời gian và tiến hành đánh giá nghiêm túc nhe. - Tải file hướng dẫn đánh giá [tại đây] - Đánh giá điểm rèn luyện tại địa chỉ: http://sv.hcmuaf.edu.vn/diemrenluyen/ - Đối tượng tham gia đánh giá: sinh viên chính quy các khóa 2015, 2016, 2017, 2018 và ngành Dược y, Thú y khóa 2014

Chức năng bình luận bị tắt ở THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN