Hội thảo đánh giá chất lượng đào tạo và tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi (06/2017)

THÔNG BÁO Khoa Chăn nuôi Thú y tổ chức hội thảo đánh giá chất lượng đào tạo và hội thảo về tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi. Trân trọng kính mời các anh chị cựu sinh viên, các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, các bạn sinh viên quan tâm đến tham dự. Thư mời đã chuyển qua đường bưu điện cho quí công ty, nếu quí công ty chưa nhận được mà muốn tham dự vui lòng…

Chức năng bình luận bị tắt ở Hội thảo đánh giá chất lượng đào tạo và tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi (06/2017)