Kết quả xét học bổng (11/2016)

DANH SÁCH CÁC BẠN SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG TRONG DỊP 20/11   Các bạn sinh viên lưu ý: -   Thời gian trao học bổng là 08 giờ ngày 18/11/2016 -   SV được trao học bổng không được vắng mặt tại buổi lễ trao học bổng nếu không có lý do chính đáng, sinh viên không đến nhận sẽ không được trao lại. -       SV phải ăn mặt lịch sự, chỉnh tề, không mặt áo thun, không mang dép lê…

Chức năng bình luận bị tắt ở Kết quả xét học bổng (11/2016)