KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y – KÝ KẾT HỢP TÁC NGHIÊN CỨU VACCIN CHO HEO CÙNG VỚI NHÀ KHOA HỌC CÁC NƯỚC VIỆT NAM-HOA KỲ – HÀN QUỐC

  • Post Category:Thông tin

Trong khuôn khổ Hội nghị khoa học Chăn Nuôi Thý Y toàn quốc 2019 – do Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm đăng cai tổ chức, đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác sản xuất vaccin giữa Khoa Chăn Nuôi Thú Y (Trường Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh) – HOa Kỳ và Hàn Quốc. Hợp tác sẽ mở ra những hướng đi mới cho ngành Chăn nuôi Việt Nam trong những năm về sau: