THÔNG BÁO – VỀ VIỆC XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 9/2020

- Sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp nếu không đồng ý xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2020, phải làm đơn hoãn xét tốt nghiệp gửi về Văn phòng khoa ngày 21/9/2020. Sau thời gian trên nếu sinh viên không nộp đơn xin hoãn xét tốt nghiệp Khoa sẽ xét theo danh sách này.- Sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp nếu không có tên trong danh sách này thì liên hệ Văn phòng khoa ngày 21/9/2020.

Chức năng bình luận bị tắt ở THÔNG BÁO – VỀ VIỆC XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 9/2020

THÔNG BÁO – CHƯƠNG TRÌNH INTERSHIP ONLINE CỦA TRƯỜNG UNIVERSITY BRAWIJAYA – INDONESIA

1 suất tham gia chương trình internship online tại trường University of Brawaijaya - IndonesiaSinh viên có học lực giỏi, có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh (chỉ dành cho sinh viên khóa 2016)Thời gian học 30 buổi online từ 5/9- 30/10/2020 với nhiều chủ đề liên quan ngành nghề Cấp chứng chỉ cho người tham gia.  Các bạn sinh viên quan tâm gửi CV và bảng điểm (không cần đóng dấu) Liên hệ thầy Hiền qua email: hien.lethanh@hcmuaf.edu.vn.…

Chức năng bình luận bị tắt ở THÔNG BÁO – CHƯƠNG TRÌNH INTERSHIP ONLINE CỦA TRƯỜNG UNIVERSITY BRAWIJAYA – INDONESIA

"Chúc cho nhóm sinh viên K.CNTY - Nông Lâm tham dự Hội trại truyền thông nguy cơ bệnh dại tại Nghệ An (tổ chức bởi VOHUN) học được nhiều điều bổ ích"

Chức năng bình luận bị tắt

THÔNG BÁO – THỜI GIAN HẾT HẠN XÉT TỐT NGHIỆP

V/v: thời gian hết hạn xét tốt nghiệp lớp TC10TY là tháng 12/2020 và các lớp chính qui khóa 2010, 2012 (DH10TY, DH12TA, DH12CN) là tháng 9/2020 + Thời gian hết hạn xét tốt nghiệp lớp TC10TY là tháng 12/2020. + Thời gian hết hạn xét tốt nghiệp các lớp chính qui khóa 2010, 2012 (DH10TY, DH12TA, DH12CN) là tháng 9/2020.          Ghi chú: Sinh viên xem môn học còn nợ ở Văn phòng khoa.                                                     Ngày 09 tháng 6…

Chức năng bình luận bị tắt ở THÔNG BÁO – THỜI GIAN HẾT HẠN XÉT TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO – CUỘC THI THIẾT KẾ VIDEO CLIP GIỚI THIỆU VỀ KHOA CNTY

Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCMKhoa Chăn nuôi Thú yCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thủ Đức, ngày    tháng     năm 2020 PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THICUỘC THI THIẾT KẾ VIDEO CLIP GIỚI THIỆU VỀ KHOA CNTY Họ và tên tác giả/trưởng nhóm tác giả: ..................................................................Họ và tên đồng tác giả:............................................................................................ .................................................................................................................................. Lớp:...............................Thông tin liên lạcĐịa chỉ email:.................................................................................................Số điện thoại: ................................................................................................Tên file dự thi:..........................................................................................................Thời lượng:...............................................................................................................

Chức năng bình luận bị tắt ở THÔNG BÁO – CUỘC THI THIẾT KẾ VIDEO CLIP GIỚI THIỆU VỀ KHOA CNTY

THÔNG BÁO – LỊCH ÔN TẬP MÔN THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG

Khoa CNTY trân trọng thông báo lịch ôn tập các môn thi tốt nghiệp cho sinh viên các lớp bổ sung thi tốt nghiệp đợt ngày 16,17/6/2020 như sau: LỊCH ÔN TẬP CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP: SttMôn ôn thiThời gianPhòng học1Ngoại khoa8g00, ngày 09/6/2020Hội trường số 2 – Trung tâm thực nghiệm2Sinh lý10g00, ngày 09/6/2020Hội trường số 2 – Trung tâm thực nghiệm3Nội khoa13g30, ngày 09/6/2020  Trân trọng thông báo

Chức năng bình luận bị tắt ở THÔNG BÁO – LỊCH ÔN TẬP MÔN THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG

THÔNG BÁO – VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP – THI TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO (V/v kế hoạch phân công thực tập tốt nghiệp, thời gian báo cáo và thi tốt nghiệp)   Theo kế hoạch xét tốt nghiệp của nhà trường cũng như kế hoạch học tập của các lớp DH15TY, DH15DY, DH15TYGL, DH15TYNT, DH16CN, DH16TA, TC14TY. Nay khoa Chăn Nuôi Thú Y xin thông báo kế hoạch thi và báo cáo tốt nghiệp của các lớp như sau: Qui định chung Đến thời gian nộp khóa luận và thi tốt nghiệp,…

Chức năng bình luận bị tắt ở THÔNG BÁO – VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP – THI TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO – VỀ VIỆC XÉT TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN 03/2020

- Sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp nếu không đồng ý xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2020, phải làm đơn hoãn xét tốt nghiệp gửi về Văn phòng khoa ngày 17/3/2020. Sau thời gian trên nếu sinh viên không nộp đơn xin hoãn xét tốt nghiệp Khoa sẽ xét theo danh sách này. - Sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp nếu không có tên trong danh sách này thì liên hệ với Văn phòng khoa…

Chức năng bình luận bị tắt ở THÔNG BÁO – VỀ VIỆC XÉT TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN 03/2020

THÔNG BÁO – VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN NỘP TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO V/v: thay đổi thời gian nộp TIỂU LUẬN tốt nghiệp các lớp DH15TY, DH15DY, DH15TYGL, DH15TYNT, DH16CN, DH16TA, TC14TY và các lớp bổ sung   Khoa Chăn nuôi thú y thông báo đến sinh viên các lớp DH15TY, DH15DY, DH15TYGL, DH15TYNT, DH16CN, DH16TA, TC14TY và các lớp bổ sung về việc thay đổi thời gian nộp TIỂU LUẬN tốt nghiệp như sau: Thời gian đăng ký thi tốt nghiệp: 30/03/2020 – 01/04/2020 Thời gian nộp tiểu luận sẽ…

Chức năng bình luận bị tắt ở THÔNG BÁO – VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN NỘP TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO – VỀ VIỆC THAY ĐỔI KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, THỜI GIAN BÁO CÁO VÀ THI TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO (V/v thay đổi kế hoạch phân công thực tập tốt nghiệp, thời gian báo cáo và thi tốt nghiệp các lớp DH15TY, DH15DY, DH15TYGL, DH15TYNT, DH16CN, DH16TA, TC14TY và các lớp bổ sung)   Theo kế hoạch xét tốt nghiệp của nhà trường cũng như kế hoạch học tập của các lớp DH15TY, DH15DY, DH15TYGL, DH15TYNT, DH16CN, DH16TA, TC14TY. Nay khoa Chăn Nuôi Thú Y xin thông báo kế hoạch thi và báo cáo tốt nghiệp của các…

Chức năng bình luận bị tắt ở THÔNG BÁO – VỀ VIỆC THAY ĐỔI KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, THỜI GIAN BÁO CÁO VÀ THI TỐT NGHIỆP