THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – HUYỆN ĐỨC HÒA – TỈNH LONG AN

TB_TUYỂN_DỤNG_CÔNG_CHỨC.doc.signed
Thong_bao_chi_tieu_tuyen_dung_cong_chuc_nam_2020.docx.signed
UBND TỈNH LONG AN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ NỘI VỤ
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
DANH SÁCH CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2020
(Kèm theo Thông báo số             /TN-SNV ngày        /02/2020 của Sở Nội vụ)
STTTên cơ quan, đơn vịVị trí cần tuyểnĐiều kiện khácGhi chú
Tên vị trí việc làm cần tuyểnNơi bố trí công tác (phòng, ban chuyên môn)Số lượng cần tuyểnNgạch công chứcTrình độ cần tuyển (tối thiểu)Ngành cần tuyểnTin họcNgoại ngữĐiều kiện khác theo yêu cầu vị trí việc làm
9UBND huyện Đức Hòa4
Hành chính tổng hợp (nghiên cứu khối nội chính)VP.HĐND-UBND101.003Đại học trở lênNgành LuậtCông nghệ thông tin cơ bảnA2
Hành chính tổng hợp (nghiên cứu khối sản xuất, nông nghiệp)VP.HĐND-UBND101.003Đại học trở lênNgành Tài nguyên môi trường, nông lâm, kiến trúc, thủy lợi, quản lý đô thịCông nghệ thông tin cơ bảnA2
Giải quyết khiếu nại tố cáoThanh tra huyện101.003Đại họcNgành luật, tài chính kế toán, xây dựng, kế toán kiểm toánCông nghệ thông tin cơ bảnA2
Quản lý về chăn nuôiPhòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn101.003Đại học trở lênNgành chăn nuôi, thú ýCông nghệ thông tin cơ bảnA2