HỘI THẢO KHOA HỌC – BỆNH KÝ SINH TRÙNG TRUYỀN QUA THỰC PHẨM CHO NGƯỜI

Chào mọi người,
Thân mời mọi người tham gia hội thảo về bệnh ký sinh trùng truyền qua thực phẩm cho người. Hội thảo được tổ chức online vào 19:00 ngày 27/5/2021, bằng tiếng Anh để thảo luận về việc hợp tác trong giải quyết vấn đề.
Xin vui lòng đăng ký theo link hay scan Q-bar
Cảm ơn
z2475461972094_6581d43f6bba3dc852e993dfebc5e934