Thông báo – Hạn chót nộp đơn xin xét tốt nghiệp đợt bổ sung (3/2014)

Khoa Chăn nuôi - Thú y trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên có nguyện vọng xét tốt nghiệp vào tháng 3 năm 2014: Các bạn đến đăng ký tại văn phòng Khoa và hạn chót là 14-03-2014. Đơn xin xét tốt nghiệp các bạn có thể lấy từ mục Biểu mẫu/Download từ trang web của phòng Đào Tạo và kèm theo bảng điểm. Các bạn nên tự kiểm tra bảng điểm lấy từ phòng Đào Tạo, xem…

Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo – Hạn chót nộp đơn xin xét tốt nghiệp đợt bổ sung (3/2014)

Kế hoạch thi và báo cáo tốt nghiệp các lớp DH09TY-DY-DH10CN-TA-TC08TY-TC08CNNX – 2013-2014 (11/2013)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM                      Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y                                           Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Số: ..……/TB-CNTY                                              -------------------------------------- Ngày       tháng 11 năm 2013 THÔNG BÁO (V/v điều chỉnh kế hoạch phân công thực tập tốt nghiệp, thời gian báo cáo và thi tốt nghiệp các lớp DH09TY, DH09DY, DH10CN, DH10TA, TC08CNNX, TC08TY và các lớp bổ sung) Theo kế hoạch xét tốt…

Chức năng bình luận bị tắt ở Kế hoạch thi và báo cáo tốt nghiệp các lớp DH09TY-DY-DH10CN-TA-TC08TY-TC08CNNX – 2013-2014 (11/2013)

Thông báo – Lịch thi tốt nghiệp khoa (11/2013)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng 11  năm 2013   LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG   Stt Môn thi Thời gian Ngày thi Phòng thi 1 Dược lý 8g00 02/12/2013 PV 223 2 Sinh lý 8g00 02/12/2013 PV 225, PV 227 3 Dinh dưỡng 8g00 02/12/2013 PV 227 4 Nội – ngoại khoa 8g00 03/12/2013…

Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo – Lịch thi tốt nghiệp khoa (11/2013)

Thông báo – Lịch ôn tập môn thi tốt nghiệp các lớp bổ sung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hồ Chí Minh, ngày 29  tháng 10  năm 2013 THÔNG BÁO V/v: lịch ôn tập môn thi tốt nghiệp các lớp bổ sung LỊCH ÔN TẬP CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP: Khoa CNTY trân trọng thông báo lịch ôn tập các môn thi tốt nghiệp cho sinh viên các lớp bổ sung thi tốt nghiệp đợt ngày 02,…

Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo – Lịch ôn tập môn thi tốt nghiệp các lớp bổ sung

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2012 – 2013

heo như công văn triển khai đánh giá điểm rèn luyện trong học kỳ 2/2012-2013 đã thông báo cho sinh viên trong email và webiste: Đợt 1: từ  23-26/9/2013 SV khoá 2009, 2010 Đợt 2: từ 27-30/9/2013 SV khoá 2011, 2012 Hiện nay do số lượng sinh viên truy cập quá lớn, hệ thống server của nhà trường không đáp ứng kịp các thao tác đánh giá của sinh viên trong cùng một thời điểm, vì vậy để tạo điều…

Chức năng bình luận bị tắt ở Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2012 – 2013