Danh sách các lớp sắp hết thời gian đào tạo

Phòng Đào tạo trường ĐH Nông Lâm TP. HCM thông báo về thời gian hết hạn xét tốt nghiệp các lớp như sau: Thời gian hết hạn xét tốt nghiệp các lớp chính quy khóa 2009 (DH09CN, DH09TA) là tháng 12/2017 Thời gian hết hạn xét tốt nghiệp lớp TC07TY là tháng 12/2017 Thời gian hết hạn xét tốt nghiệp lớp TC08CNNX là tháng 03/2017    

Chức năng bình luận bị tắt ở Danh sách các lớp sắp hết thời gian đào tạo

Danh sách xét tốt nghiệp (09/2017)

  Sinh viên có tên trong danh sách xét tốt nghiệp này, nếu không đồng ý xét tốt nghiệp đợt này thì phải làm đơn tạm dừng xét tốt nghiệp gửi về Văn phòng khoa vào ngày 25/9/2017. Sau thời gian này Khoa sẽ nộp danh sách lên Phòng Đào tạo. Trân trọng cảm ơn

Chức năng bình luận bị tắt ở Danh sách xét tốt nghiệp (09/2017)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2016 – 2017

Thời gian đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 như sau: Từ ngày Đến hết ngày Sinh viên các Khoa – Bộ môn – Phân hiệu tự đánh giá điểm rèn luyện 25/09/2017 27/09/2017 Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Thủy sản 28/09/2017 30/09/2017 Khoa Cơ khí công nghệ, Bộ môn Công nghệ hóa học 01/10/2017 03/10/2017 Khoa Môi trường tài nguyên, Bộ môn Công nghệ sinh học 04/10/2017…

Chức năng bình luận bị tắt ở Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2016 – 2017

Lịch báo cáo tốt nghiệp (08/2017)

  THÔNG BÁO V/v: thay đổi ngày báo cáo Khóa luận tốt nghiệp các lớp DH10TY, DH10DY, DH11TA, DH11CN Khoa Chăn nuôi thú y thông báo đến sinh viên các lớp DH12TY, DH12DY, DH13TA, DH13CN về việc thay đổi thời gian báo cáo khóa luận như sau: Ngày báo cáo khóa luận sẽ báo cáo vào: ngày 01 tháng 9 năm 2017 (thay vì báo cáo ngày 29, 30/8/2017 như lịch trước đây đã thông báo). Trân trọng thông báo!…

Chức năng bình luận bị tắt ở Lịch báo cáo tốt nghiệp (08/2017)

Danh sách buộc thôi học (07/2017)

Các bạn sinh viên có tên trong danh sách nếu bạn sinh viên nào muốn học lại thì phải làm đơn gấp, vì sáng thứ 5 họp xét lưu ban và buộc thôi học.

Chức năng bình luận bị tắt ở Danh sách buộc thôi học (07/2017)

Hội thảo đánh giá chất lượng đào tạo và tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi (06/2017)

THÔNG BÁO Khoa Chăn nuôi Thú y tổ chức hội thảo đánh giá chất lượng đào tạo và hội thảo về tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi. Trân trọng kính mời các anh chị cựu sinh viên, các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, các bạn sinh viên quan tâm đến tham dự. Thư mời đã chuyển qua đường bưu điện cho quí công ty, nếu quí công ty chưa nhận được mà muốn tham dự vui lòng…

Chức năng bình luận bị tắt ở Hội thảo đánh giá chất lượng đào tạo và tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi (06/2017)

Lịch thi tốt nghiệp các lớp bổ sung (05/2017)

LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG   Stt Môn thi Thời gian Ngày thi Phòng thi 1 Sinh lý, Dinh dưỡng 9g30 08/5/2017 PV219 2 Nội – ngoại khoa 9g30 09/5/2017 PV223 3 Chăn nuôi chuyên khoa 9g30 09/5/2017 PV223 4 Báo cáo khóa luận 12/5/2017 PV223 - Dành cho sinh viên làm khóa luận BCN K.CNTY

Chức năng bình luận bị tắt ở Lịch thi tốt nghiệp các lớp bổ sung (05/2017)

Lịch ôn tập và thi tốt nghiệp các lớp bổ sung (03/2017)

Khoa CNTY trân trọng thông báo lịch ôn tập các môn thi tốt nghiệp cho sinh viên các lớp bổ sung thi tốt nghiệp đợt ngày 08-09/05/2017 như sau: Khoa CNTY trân trọng thông báo lịch ôn tập các môn thi tốt nghiệp cho sinh viên các lớp bổ sung thi tốt nghiệp đợt ngày 08-09/05/2017 như sau: LỊCH ÔN TẬP CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP Stt Môn ôn thi Thời gian Phòng học 1 Chăn nuôi Thú nhai lại 8g30, ngày 04/4/2017 Phòng…

Chức năng bình luận bị tắt ở Lịch ôn tập và thi tốt nghiệp các lớp bổ sung (03/2017)

Danh sách xét tốt nghiệp (03/2017)

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT TỐT NGHIỆP   Trong tháng 03/2017 Khoa sẽ xét tốt nghiệp cho các sinh viên có tên trong danh sách. Nếu có thắc mắc hay khiếu nại gì vui lòng liên hệ VPK trước ngày 24/03. Trân trọng cảm ơn.

Chức năng bình luận bị tắt ở Danh sách xét tốt nghiệp (03/2017)

Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 1 Năm Học 2016 – 2017

Thời gian đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 như sau:   Từ ngày Đến hết ngày Sinh viên các Khoa – Bộ môn – Phân hiệu tự đánh giá điểm rèn luyện 21/02/2017 23/02/2017 Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Thủy sản 24/02/2017 26/02/2017 Khoa Cơ khí công nghệ, Bộ môn Công nghệ hóa học 27/02/2017 01/03/2017 Khoa Môi trường tài nguyên, Bộ môn Công nghệ sinh học…

Chức năng bình luận bị tắt ở Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 1 Năm Học 2016 – 2017
Đóng menu