Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2013 – 2014

Nhà trường thông báo chi tiết về việc tổ chức đánh giá Điểm rèn luyện Sinh viên cho học kỳ 2 năm học 2013 – 2014 như sau: 1. Nội dung đánh giá mới được áp dụng từ đợt đánh giá điểm rèn luyện cho học kỳ 2 năm học 2013 – 2014 (xem file đính kèm) Lưu ý: Nội dung mới có bổ sung phần điểm cho việc hoàn thành học phí đúng thời hạn. Danh sách nợ học…

Chức năng bình luận bị tắt ở Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2013 – 2014

Tthông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện sinh viên (09/2014)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y   Thời gian đánh giá: -         Đối với sinh viên tự đánh giá bắt đầu từ ngày 10/10 đến 12/10/2014 -         Tổ chức lớp duyệt điểm rèn luyện cho sinh viên từ ngày 17/10 đến 18/10/2014 -         Khoa – Bộ môn duyệt điểm rèn luyện cho sinh viên từ ngày 21/10 đến 23/10/2014 -         Phòng công tác sinh viên duyệt từ ngày 24/10 đến ngày 27/10/2014…

Chức năng bình luận bị tắt ở Tthông báo về việc đánh giá điểm rèn luyện sinh viên (09/2014)

Thông báo về việc hướng dẫn học viên cao học

Căn cứ thông tư số 10/2011/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Qui chế đào tạo trình độ thạc sỹ (Chương 2, Điều 6, Khoản 2) và qui định số 1906/QĐ-ĐHNL-SĐH, ngày 21 tháng 09 năm 2011, của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh cho khoá 2013 trở về trước.

Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo về việc hướng dẫn học viên cao học

Thông báo – Lịch thi và báo cáo tốt nghiệp (TC09TY, DH10TY, DH10DY, DH11TA, DH11CN và các lớp bổ sung)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM                          Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y                                            Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Số: ..……/TB-CNTY                                             …

Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo – Lịch thi và báo cáo tốt nghiệp (TC09TY, DH10TY, DH10DY, DH11TA, DH11CN và các lớp bổ sung)

Dự Tuyển Chương Trình Tiên Tiến Ngành Thú Y 2014

Dự tuyển chương trình tiên tiến ngành thú y 2014 Tất cả các thí sinh dự kỳ thi Tuyển sinh Đại học năm 2014 đã trúng tuyển nguyện vọng 1 ngành Bác sỹ Thú Y trường Đại học Nông Lâm và các thí sinh có điểm thi từ 18 (khối A, A1); 20 (khối B) trở lên (áp dụng cho thí sinh nhóm 3 khu vực 3) có thể đăng kí dự tuyển Chương trình tiên tiến ngành Thú Y của Khoa…

Chức năng bình luận bị tắt ở Dự Tuyển Chương Trình Tiên Tiến Ngành Thú Y 2014

Lịch thi các lớp học lại – Học kỳ 2 (2013-2014)

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Khoa Chăn Nuôi Thú Y LỊCH THI CÁC LỚP HỌC LẠI - HỌC KỲ 2/2013-2014 Stt Ngày thi Giờ thi Môn thi MMH nhóm f_to Sĩ số P.thi Giáo viên f_dvht Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2 1 11/6/2014 9g30 Dược lý cơ bản 203404 3 3 1 PV337 Đặng Thị Xuân Thiệp 4 Trịnh Thị Phấn Lê Vĩnh Linh 2 11/6/2014 12g15 Mô học 203508 1 1 3 PV219…

Chức năng bình luận bị tắt ở Lịch thi các lớp học lại – Học kỳ 2 (2013-2014)

Thông báo – Danh sách sinh viên bị xoá tên và cảnh báo học vụ 2014

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ XOÁ TÊN - HỌC KỲ 1/2013-2014 STT f_masv f_holotvn f_tenvn f_ngaysinh f_tenlop f_makh 1 8612001 Trần Nguyễn Thư ái 17/10/86 BH08TY CN 2 8612002 Vũ Kim Bình An 14/08/86 BH08TY CN 3 8612008 Nguyễn Mạnh Cường 10/10/1986 BH08TY CN 4 8612005 Trương Lê Huế Chi 9/9/1986 BH08TY CN 5 8612010 Lê Khắc Hải 5/5/1982 BH08TY CN 6 8612013 Trần Thị Nhung 1/8/1984 BH08TY CN 7 8612014 Trần Quang Thiệt 1/5/1985 BH08TY CN 8 4112043 Ngô…

Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo – Danh sách sinh viên bị xoá tên và cảnh báo học vụ 2014

Thông báo – Lịch thi tốt nghiệp tháng 6/2014

LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG   Stt Môn thi Thời gian Ngày thi Phòng thi 1 Dược lý 9g00 23/6/2014 PV 225 2 Sinh lý 9g00 23/6/2014 PV 223 3 Nội – ngoại khoa 9g00 24/6/2014 PV 325 4 Chăn nuôi chuyên khoa 9g00 24/6/2014 PV 337

Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo – Lịch thi tốt nghiệp tháng 6/2014

Thông báo về việc mở lớp BSTY chuyển tiếp năm 2014

Khoa Chăn Nuôi Thú Y thông báo về việc mở lớp BSTY chuyển tiếp năm 2014, các anh chị, và các bạn sinh viên quan tâm vui lòng xem thêm thông tin link bên dưới.

Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo về việc mở lớp BSTY chuyển tiếp năm 2014

Thông báo – Sinh viên kiểm tra danh sách tốt nghiệp

Khoa Chăn nuôi - Thú y thông báo đến sinh viên trong Khoa về việc kiểm tra kết quả học tập cá nhân để xét tốt nghiệp ra trường. Các sinh viên có sai sót dữ liệu liên hệ với phòng Đào Tạo để được chỉnh sửa (Thầy Tâm).

Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo – Sinh viên kiểm tra danh sách tốt nghiệp

Thông báo – Hạn chót nộp đơn xin xét tốt nghiệp đợt bổ sung (3/2014)

Khoa Chăn nuôi - Thú y trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên có nguyện vọng xét tốt nghiệp vào tháng 3 năm 2014: Các bạn đến đăng ký tại văn phòng Khoa và hạn chót là 14-03-2014. Đơn xin xét tốt nghiệp các bạn có thể lấy từ mục Biểu mẫu/Download từ trang web của phòng Đào Tạo và kèm theo bảng điểm. Các bạn nên tự kiểm tra bảng điểm lấy từ phòng Đào Tạo, xem…

Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo – Hạn chót nộp đơn xin xét tốt nghiệp đợt bổ sung (3/2014)

Kế hoạch thi và báo cáo tốt nghiệp các lớp DH09TY-DY-DH10CN-TA-TC08TY-TC08CNNX – 2013-2014 (11/2013)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM                      Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y                                           Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Số: ..……/TB-CNTY                                              -------------------------------------- Ngày       tháng 11 năm 2013 THÔNG BÁO (V/v điều chỉnh kế hoạch phân công thực tập tốt nghiệp, thời gian báo cáo và thi tốt nghiệp các lớp DH09TY, DH09DY, DH10CN, DH10TA, TC08CNNX, TC08TY và các lớp bổ sung) Theo kế hoạch xét tốt…

Chức năng bình luận bị tắt ở Kế hoạch thi và báo cáo tốt nghiệp các lớp DH09TY-DY-DH10CN-TA-TC08TY-TC08CNNX – 2013-2014 (11/2013)

Thông báo – Lịch thi tốt nghiệp khoa (11/2013)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng 11  năm 2013   LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG   Stt Môn thi Thời gian Ngày thi Phòng thi 1 Dược lý 8g00 02/12/2013 PV 223 2 Sinh lý 8g00 02/12/2013 PV 225, PV 227 3 Dinh dưỡng 8g00 02/12/2013 PV 227 4 Nội – ngoại khoa 8g00 03/12/2013…

Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo – Lịch thi tốt nghiệp khoa (11/2013)

Thông báo – Lịch ôn tập môn thi tốt nghiệp các lớp bổ sung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hồ Chí Minh, ngày 29  tháng 10  năm 2013 THÔNG BÁO V/v: lịch ôn tập môn thi tốt nghiệp các lớp bổ sung LỊCH ÔN TẬP CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP: Khoa CNTY trân trọng thông báo lịch ôn tập các môn thi tốt nghiệp cho sinh viên các lớp bổ sung thi tốt nghiệp đợt ngày 02,…

Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo – Lịch ôn tập môn thi tốt nghiệp các lớp bổ sung
Đóng menu