Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2012 – 2013

heo như công văn triển khai đánh giá điểm rèn luyện trong học kỳ 2/2012-2013 đã thông báo cho sinh viên trong email và webiste: Đợt 1: từ  23-26/9/2013 SV khoá 2009, 2010 Đợt 2: từ 27-30/9/2013 SV khoá 2011, 2012 Hiện nay do số lượng sinh viên truy cập quá lớn, hệ thống server của nhà trường không đáp ứng kịp các thao tác đánh giá của sinh viên trong cùng một thời điểm, vì vậy để tạo điều…

Chức năng bình luận bị tắt ở Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2012 – 2013
Đóng menu