Thông báo tuyển dụng – Công ty CP Thú Y Xanh Việt Nam (08/2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho kế hoạch phát triển kinh doanh trong thời gian tới, Công ty Cổ
Phần Thú Y Xanh Việt Nam đang cần tuyển nhân sự cho vị trí:

10 NHÂN VIÊN ĐẠI DIỆN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI (TSR)

thong-bao-tuyen-dung-cong-ty-cp-thu-y-xanh-viet-nam-082017-1

02 NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM (PHÒNG LAB)

thong-bao-tuyen-dung-cong-ty-cp-thu-y-xanh-viet-nam-082017-2