Thông báo tuyển dụng – Công ty THE AICILA GROUP (06/2015)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – THE AICILA GROUP

Khách hàng của chúng tôi, là một trong những nhà phân phối đa quốc gia Châu Âu  về chất phụ gia thức ăn chăn nuôi, đứng đầu ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chúng tôi cần tuyển một số vị trí sau:

 

Title: Product Manager Swine and Poultry

Location: Binh Duong

Key role responsibilities:

 • Promoting the feed additives business strategies of the company that take the brand to the customers

 Đẩy mạnh các chiến lược kinh doanh chất phụ gia của công ty và quảng bá sản phẩm đến khách hàng.

 • Consulting existing and new customers and explaining specialty products

Tư vấn các khách hàng hiện tại và khách hàng mới về tính năng sản phẩm

 • Maintaining and establishing existing and new customer relationships

Duy trì và xây dựng mối quan hệ khách hàng hiện tại và khách hàng mới

 • Concluding sales-contracts, planning stock

Quản lý hợp đồng sales và đưa kế hoạch hàng tồn kho

 • Preparing business cases for new products

Chuẩn bị chiến lược kinh doanh cho các dòng sản phẩm mới

 • Doing reports & registration

Lập báo cáo và đăng ký sản phẩm

 • Identifying and implement market research opportunities/needs

Xác định nhu cầu và thực hiện các nghiên cứu thị trường

 • Managing the technical service provided to domestic Key

Hỗ trợ kỹ thuật đến khách hàng chủ chốt trong khu vực được giao

You will also possess the following attributes

 • 3-5 years of experiences in the animal nutrition industry with a specialization in feed additives business

3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dinh dưỡng vật nuôi, đặc biệt là các sản phẩm phụ gia thức ăn chăn nuôi.

 • Degree in animal science/ nutrition or veterinary or other related experiences

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao học các chuyên ngành bác sỹ thú y, dược thú y, chăn nuôi thú y và thức ăn gia súc. Hoặc các kinh nghiệm có liên quan.

 • At least 2 years technical and marketing experiences in the field and working with feed mills, home mixers.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm kỹ thuật và marketing trong ngành. Làm việc với nhà máy hoặc các trại tự trộn

 • Feed formulation skills will be an advantage.

Ưu tiên nếu có kỹ năng về làm công thức thức ăn.

 • Good networks and customer relations with feed mills and farms

Có mối quan hệ tốt với nhà máy và trại chăn nuôi gia súc gia cầm

 • Good English skills – written and spoken

Tiếng anh giao tiếp tốt

 • Teamwork & learning orientation skills

Kỹ năng làm việc nhóm và tự định hướng tốt

 • Self-starting with independent work organization

Có trách nhiệm và làm việc độc lập

 • Highest level of integrity

Tính trung thực cao

 • Ability to travel

Có khả năng đi công tác thường xuyên

 

Title: Aqua Marketing Manager

Location: Binh Duong

Key role responsibilities:

 • Developing current and future aquaculture strategies that take the brand to the customer.

Phát triển chiến lược hiện tại và tương lai cho sản phẩm thuỷ sản. Quảng cáo thương hiệu đến khách hàng.

 • Communicating and networking with customers and the sales team, in line with Vietnam regional marketing teams strategy.

Giao tiếp và kế nối với khách hàng và nhóm Sales để phù hợp với chiến lược marketing trong khu vực

 • Working in partnership with regional marketing team to develop new products, aligned with the business model and ensure effective communication and execution

Hợp tác với nhóm marketing Vùng để phát triển sản phẩm mới, phù hợp với mô hình kinh doanh nội địa một cách hiệu quả

 • Developing a solid understanding of the Vietnam aqua market

Phát triển sự hiểu biết thuần tuý về thị trường thủy sản trong nước

 • Preparing business cases for new products

Chuẩn bị chiến lược kinh doanh cho các dòng sản phẩm mới

 • Identifying and implement market research opportunities/needs

Xác định nhu cầu và thực hiện các nghiên cứu thị trường

 • Understanding pricing strategies

Hiểu rỏ về chiến lược về giá

 • Maintaining marketing budgets and product forecasting

Duy trì và dự đoán ngân sách cho phòng Marketing

 • Managing technical team activities to ensure customer needs are met

Quản lý nhóm kỹ thuật để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

You will also possess the following attributes

 • Strong commercial acumen, mature thinker

Có tính nhạy bén về thị trường

 • A solid aquaculture understanding of in the animal nutrition industry in Vietnam highly desirable

Sự hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực phụ gia cho loài thuỷ sản là một ưu thế

 • MUST have an extensive marketing background

Nền tảng chuyên sâu về SP phụ gia cho nhà máy SX thức ăn thủy sản

 • Ability to manage promotions and manage operational expenditure

Có khả năng quản lý các chương trình khuyến mãi và chi phí hoạt động

 • Ability to identify customer needs & deliver them accordingly via strategy development and execution

Có khả năng xác định nhu cầu khách hàng và thực hiện chúng phù hợp

 • Excellent planning and reporting skills

Kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo giỏi

 • The ability to work closely with supply to chain in order to ensure product supply

Có khả năng làm việc chặt chẽ với nhà cung cấp để đảm bảo sản phẩm được cung cấp đúng hẹn

 • Experienced people management skills

Kỹ năng quản lý nhân lực giỏi

 • A background in animal science or Aquaculture degree in marketing

Nền tảng về lĩnh vực Marketing trong ngành chăn nuôi thú ý hoặc thuỷ sản tốt

 

Title: Senior Sales Executive

Location: HCMC

As a Senior Sales Executive, your primary responsibilities will include:

 • Experience with feed mill/ farm management and feed formulation will be an advantage

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đã làm việc với nhà máy SX thức ăn chăn nuôi hoặc làm công thức thức ăn chăn nuôi.

 • Visiting existing and new customers and explaining specialty products

Chăm sóc các khách hàng hiện tại và mở rộng khách hàng mới về sản phẩm phụ gia thức ăn chăn nuôi.

 • Concluding sales-contracts

Theo dõi hợp đồng.

 • Planning stock, controlling outstanding

Kiểm tra hàng kho và theo dõi công nợ.

 • Liaising with principals and taking care of them during visits

Tạo mối quan hệ với Giảng Viên và Trưởng Khoa trong ngành.

 • Doing market surveys and reports to managers, highlighting new developments.

Tập hợp và báo cáo thông tin thị trường cho Quản Lý. Đánh giá sự phát triển mới trong ngành.

 • Doing weekly & monthly reports

Viết báo cáo tuần/ tháng

 • Doing registration and filing documents.

Chuẩn bị hồ sơ và theo dõi việc đăng ký sản phẩm mới.

 • Delivering on sales objectives

Thực hiện mục tiêu bán hàng được phân công.

 

The successful candidate will possess the following:

 • Degree in animal science or Veterinary

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao học các chuyên ngành bác sỹ thú y, dược thú y, chăn nuôi thú y và thức ăn gia súc.

 • 2-5 years sales working experiences within farms and feed mills and home mixers with excellent sales record.

2-5 kinh nghiệm Sales cho trại tự trộn/ nhà máy SX thức ăn.

 • Strong commercial acumen and technical knowledge skills

Nhạy bén về kinh doanh và kiến thức kỹ thuật trong ngành phụ gia.

 • Good networks and customer relations with feed mills and farms.

Mối quan hệ tốt với nhà máy SX thức ăn chăn nuôi và trại chăn nuôi.

 • Ability to identify customer needs & deliver according to them

Nhạy bén trong xác định nhu cầu khách hàng.

 • Good English communication skills

Tiếng anh giao tiếp khá tốt.

 • Service mind & customer focus

Tinh thần trong việc chăm sóc khách hàng.

 • Teamwork & learning orientation skills

Kỹ năng làm việc nhóm và tự định hướng.

 • Ability to travel

Có khả năng đi công tác thường xuyên.

 • Highest level of integrity

Có tính trung thực trong công việc cao.

 

Title: Sales Manager

Location: HCMC

Key role responsibilities:

 • Manage a key account team and strategically lead the business unit by establishing and executing the business plans in line with regional/global marketing

Quản lý nhóm Sales và chiến lược kinh doanh công ty bằng cách thiết lập và thực hiện kế hoạch phù hợp với khu vực được phân công.

 • Achieve sales targets

Hoàn thành mục tiêu doanh số đưa ra.

 • Build and maintain strong relationships within the animal nutrition industry

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với những chuyên gia trong ngành dinh dưỡng vật nuôi.

 • Develop team members through targeted recruitment, continuous coaching and development

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển các thành viên trong nhóm

 • Ensure the running of efficient internal processes to track sales, product demand and market dynamics.

Đảm bảo về doanh số bán hàng, nhu cầu khách hàng về sản phẩm và tính biến động của thị trường một cách hiệu quả

You will also possess the following attributes

 • 3-5 years sales experiences in the field with excellent sales record or more in a similar role highly regarded.

3-5 năm kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh phụ gia thức ăn chăn nuôi

 • Degree in animal science/ animal husbandry or animal nutrition.

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao học các chuyên ngành bác sỹ thú y, dược thú y, chăn nuôi thú y và thức ăn gia súc.

 • Good relationships with feed mills/ home mixers/ farmers

Có mối quan hệ tốt với nhà máy SX thức ăn chăn nuôi/ trại tự trộn/ trại chăn nuôi gia súc, gia cầm

 • Excellent interpersonal and communication skills – both written and verbal

Kỹ năng giao tiếp tốt

 • Teamwork and learning orientation skills

Kỹ năng làm việc nhóm và tự định hướng tốt

 • Service mind and customer focus

Tinh thần trong việc chăm sóc khách hàng

 • Must be proficient in English – written and verbal

Tiếng anh giao tiếp tốt cả kỹ năng viết và nói

 • Regular overnight travel is required for this position to service the expected territory

Có khả năng thường xuyên đi công tác qua đêm.

 

Job title: Key Account Manager ( Poultry and Swine)

Report to: Country Director

Based: HCM city

The Key Account Manager will be responsible for the following:

 • Strategically lead the responsible business unit by executing the business plans in line with regional / global marketing
 • Cultivating customer relationship in order to increase customer value proposition
 • Building and maintaining a high level performance culture allowing people and ideas to excel
 • Ensuring internal and external process discipline to track sales, product demand and market dynamics
 • Adverse Event/Pharmacovigilance reporting – Report adverse events and product complaints as per global and local regulatory requirements
 • Adhering to company policies and procedures when interacting and promoting products to customers, to protect the company brand and business
 • Adhering to safe working practices and taking reasonable care of self and others

The successful candidate will have the following:

 • At least 2- 5 years of sales experience in animal health and nutrition business
 • Degree in animal nutrition, animal science, veterinary or other related experiences
 • Good business acumen and results driven
 • Good relationships with key players
 • Good communication skills both English and Vietnamese: verbal, written and interpersonal
 • Computer literate
 • Empathy or passion for agricultural business
 • Strategic Account Management experience
 • Organizational and implementation skills
 • Leadership and management skills
 • Personal accountability
 • Travel will be required- approximately 50%
 • Significant field time, including overnights

Please contact Kim Lam at The Aicila Group at klam@aicila.com , on + 84 90 133 8990 or visit www.aicila.com, quoting reference VRN0383. When applying, please ensure you address the above criteria in your cover letter. Only candidates who meet the above criteria will be contacted. Thank you.

Vui lòng liên hệ Ms. Kim qua Email klam@aicila.com hoặc điện thoại + 84 90 133 8990 hoặc vào websitewww.aicila.com, mã công việc VRN0383. Khi nộp hồ sơ, vui lòng thể hiện các tiêu trí bên trên trong thư tự giới thiệu của các bạn. Chỉ những ứng viên đáp ứng các tiêu chí trên sẽ được quan tâm cho vị trí. Cám ơn các bạn đã quan tâm.