Thông báo tuyển dụng – Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Phú Phát (02/2017)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÚ PHÁT

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Nơi làm việc: Đồng Nai, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long

thong-bao-tuyen-dung-cong-ty-tnhh-dau-tu-thuong-mai-phu-phat-022017