THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – CÔNG TY TNHH KIM LỢI ĐẠI THÀNH

12.-thông-báo-tuyển-dụng-kỹ-thuật-trại

13.-thông-báo-tuyển-dụng-công-nhânt-trại