Thông báo tuyển dụng – Công ty TNHH MENON (03/2015)

Công ty TNHH MTV TM SX ME NON được thành lập từ năm 2000, vốn đầu tư nước ngoài, là công ty chuyên cung cấp chất phụ gia thức ăn gia súc. Do nhu cầu mở rộng và phát triển cần tuyển các vị trí sau:

1. GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT VÀ TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC (CHĂN NUÔI – THÚ Y)

thong-bao-tuyen-dung-cong-ty-tnhh-menon-032015-1

2. NHÂN VIÊN KINH DOANH

thong-bao-tuyen-dung-cong-ty-tnhh-menon-032015-2