KHOA

CHĂN NUÔI THÚ Y

Khoa Chăn Nuôi Thú Y được thành lập vào năm 1955 với mục tiêu đào tạo những thế hệ Kỹ sư chăn nuôi và Bác sĩ thú y giỏi lý thuyết, thạo tay nghề ở trình độ đại học, và những Thạc Sĩ và Tiến Sĩ có khả năng nghiên cứu chuyên sâu ở trình độ sau đại học.

THÔNG BÁO MỚI

All articles loaded
No more articles to load
Đóng menu