Giới thiệu chung

Khoa Chăn Nuôi Thú Y được thành lập vào năm 1955. Mục tiêu của khoa là đào tạo những thế hệ Kỹ sư chăn nuôi và Bác sĩ thú y giỏi lý thuyết, thạo tay nghề ở trình độ đại học, và những Thạc Sĩ và Tiến Sĩ có khả năng nghiên cứu chuyên sâu ở trình độ sau đại học. Qua hơn 60 năm hoạt động, Khoa đã đào tạo hàng vạn kỹ sư chăn nuôi và bác sĩ thú y ở cả hai hệ chính quy và vừa học vừa làm, cộng với nhiều Thạc sĩ và Tiến sĩ hiện đang làm việc trong các viện, trường, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, công ty sản xuất, các trại chăn nuôi, …trong khắp cả nước. Từ năm 2010, được sự cho phép từ Bộ giáo dục và Đào tạo, Khoa CNTY hợp tác với Khoa Thú Y, Đại học Queensland, Úc – đào tạo ngành Thú y theo chương trình tiên tiến. Khung chương trình Tiên tiến được thiết kế giống 80% so với chương trình đào tạo ngành Thú y bậc Đại học của Trường Thú Y, Đại học Queensland, Úc.

Hiện nay, khoa có 56 cán bộ viên chức, trong đó 48 viên chức tham gia giảng dạy gồm 12 viên chức có học hàm, học vị PGS. TS, 15 viên chức có học vị Tiến sĩ và 20 viên chức có học vị Thạc sĩ. Khoa đảm nhận đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ, và tiến sĩ cho hai ngành Chăn Nuôi và Thú Y. Khoa Chăn Nuôi Thú Y – trường Đại Học Nông Lâm Tp. HCM có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các trường đại học, các viện nghiên cứu, các cơ quan nhà nước cũng như các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trong cả nước. Khoa cũng là đối tác trong nhiều chương trình hợp tác, trao đổi nghiên cứu với một số tổ chức quốc tế như SIDA SAREC của Thụy Điển ; Đại Học Thú Y Lyons, Toulouse, Nantes của Pháp ; tổ chức ACIAR, trường Đại học Queensland của Australia ; tổ chức FAO ; UNDP của Liên Hiệp Quốc và nhiều chương trình hợp tác ngắn hạn với các trường đại học, viện nghiên cứu của Mỹ, Hà Lan, Australia, Thái lan, Philippines, Malaysia, v.v…

Khoa có nhiều công trình nghiên cứu thiết thực đã được hoàn thành và chuyển giao cho sản xuất như: nghiên cứu sản xuất và ứng dụng bột lá trong thức ăn chăn nuôi; sản xuất các premix vitamin khoáng, các chế phẩm bổ sung dùng trong thức ăn chăn nuôi; khảo sát và chọn lọc, ứng dụng sách lược nhân giống heo; ứng dụng các phương pháp hiện đại để chẩn đoán và điều trị bệnh gia súc, gia cầm; thiết kế lắp đặt túi ủ khí sinh học (biogas) sử dụng trong sinh hoạt để giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiết kiệm nhiên liệu; ứng dụng tin học vào quản lý chăn nuôi và xây dựng công thức thức ăn tối ưu; xác lập các mô hình chăn nuôi trong hệ thống nông nghiệp bền vững, … Các công trình nghiên cứu này cũng đã được công bố dưới dạng báo cáo tại hội nghị khoa học và/hoặc sách, giáo trình phục vụ cho chăn nuôi thú y cũng như chuyển giao khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất.

Cơ cấu tổ chức

Khoa Chăn nuôi thú y hiện nay gồm 56 cán bộ công chức, trong đó 48 cán bộ công chức tham gia giảng dạy. Lực lượng giảng dạy hiện nay gồm 12 Phó giáo sư, 15 tiến sỹ, 20 thạc sỹ và 6 trình độ đại học. Ngoài ra còn 9 giảng viên đang hoàn tất chương trình nghiên cứu sinh trong nước và nước ngoài. Khoa chăn nuôi thú y được chia làm 6 bộ môn, 1 bệnh viện thú y và 1 trại chăn nuôi. Cơ cấu tổ chức của khoa như sau:

 1. Ban chủ nhiệm khoa
 2. Các bộ môn:
  • Bộ môn Bệnh truyền nhiễm và Thú y cộng đồng
  • Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa
  • Bộ môn Thú Y lâm sàng
  • Bộ môn Giống động vật
  • Bộ môn Dinh dưỡng
  • Bộ môn Khoa học Sinh học Thú Y
 3. Hội đồng khoa học Khoa
 4. Văn phòng khoa
 5. Bệnh viện thú y
 6. Trại chăn nuôi
 7. Các tổ chức đoàn thể
  • Chi bộ khoa
  • Công đoàn khoa
  • Đoàn thanh niên/Hội sinh viên

Ban chủ nhiệm Khoa

PGS. TS.  Lê Quang Thông

Phó Trưởng Khoa Chăn Nuôi Thú Y
Môn giảng dạy

Ngoại Khoa

PGS. TS.  Nguyễn Quang Thiệu

Phó Trưởng Khoa Chăn Nuôi Thú Y
Môn giảng dạy

Dinh dưỡng, Thực tế chăn nuôi, Độc chất học

PGS. TS.  Nguyễn Tất Toàn

Trưởng Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Bí Thư Chi Bộ
Môn giảng dạy

Nội khoa, Chẩn đoán phòng thí nghiệm, Miễn dịch (Cao học)

Chi bộ Khoa

PGS. TS.  Lê Quang Thông

Phó Trưởng Khoa Chăn Nuôi Thú Y
Môn giảng dạy

Ngoại Khoa

ThS.  Lê Hữu Ngọc

Trợ lý quản lý sinh viên
Môn giảng dạy

Thực hành Vệ sinh an toàn thực phẩm, Thực hành Vi sinh đại cương, Thực hành Vi sinh chăn nuôi

PGS. TS.  Nguyễn Tất Toàn

Trưởng Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Bí Thư Chi Bộ
Môn giảng dạy

Nội khoa, Chẩn đoán phòng thí nghiệm, Miễn dịch (Cao học)

 1. PGS. TS. Nguyễn Tất Toàn – Bí thư chi bộ
 2. PGS. TS. Lê Quang Thông – Phó Bí thư chi bộ
 3. ThS. Lê Hữu Ngọc – Chi uỷ viên
 4. PGS. TS. Dương Duy Đồng
 5. TS. Nguyễn Kiên Cường
 6. PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hải
 7. ThS. Đoàn Trần Vĩnh Khánh
 8. TS. Bùi Thị Trà Mi
 9. ThS. Nguyễn Thị Mỹ Nhân
 10. ThS. Nguyễn Thị Thu Năm
 11. ThS. Đặng Thị Xuân Thiệp
 12. PGS. TS Chế Minh Tùng

Thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhà trường, Chi bộ khoa Chăn nuôi – Thú y (CNTY) luôn là hạt nhân đoàn kết, giữ vững sự ổn định và phát triển, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch – vững mạnh với tinh thần đấu tranh xây dựng cao, phát huy tính dân chủ và sáng tạo, xây dựng khoa CNTY vững mạnh toàn diện về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học cùng những ứng dụng nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất. Với mục tiêu lâu dài, Chi bộ lãnh đạo khoa Chăn Nuôi – Thú Y, Đại Học Nông Lâm TP. HCM phát triển ngang tầm với khu vực, nằm trong Trường Đại học Nông nghiệp đa ngành. Khoa đã, đang và sẽ đào tạo đội ngũ bác sĩ thú y và kỹ sư chăn nuôi giỏi lý thuyết và thạo tay nghề, cùng với đào tạo nguồn nhân lực bậc cao (thạc sĩ và tiến sĩ) vững vàng trong nghiên cứu. Hiện tại, Chi bộ khoa CNTY có 8 đảng viên trong đó có 3 đảng viên là nữ. Tất cả đảng viên trong chi bộ luôn gương mẫu và có tâm huyết xây dựng và phát triển chi bộ khoa cũng như khoa ngày càng vững mạnh.

Chi bộ khoa Chăn nuôi- Thú y luôn thể hiện tinh thần đoàn kết và gắn bó các thành viên trong khoa thành một khối, ổn định tư tưởng trong tập thể khoa, nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình. Với tinh thần xây dựng và phát triển, đội ngũ đảng viên và cán bộ viên chức luôn gắn kết với nhau tạo môi trường tốt và ổn định để yên tâm công tác tại đơn vị, nỗ lực làm tốt chuyên môn, tích cực nghiên cứu, học tập và rèn luyện nâng cao trình độ, chuẩn bị cho quá trình đổi mới trong thời đại hội nhập.

Trong công tác lãnh đạo Khoa, chi bộ luôn phát huy tính dân chủ, tính chủ động sáng tạo của từng cá nhân và tập thể, cán bộ lãnh đạo từ Bộ môn, Ban chủ nhiệm Khoa, Công đoàn và Đoàn thanh niên khoa.Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn: chất lượng đào tạo tiếp tục được nâng lên, phát triển chương trình đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế, hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế được đẩy mạnh và ngày càng phát triển, góp phần nâng cao vị thế của Khoa CNTY không chỉ trong nước mà cả quốc tế.

Nhìn chung, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ qua nhiều nhiệm kỳ, khoa CNTY đã ngày càng phát triển, từ công tác giáo dục đào tạo đến công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và hội nhập, công tác nhân sự, công tác đoàn thể, tập thể khoa CNTY đã đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc trong nhiều năm, được Bộ Giáo dục & Đào tạo và Ủy ban nhân dân Tp. HCM và một số tỉnh tặng nhiều bằng khen. Chi bộ khoa đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh trong nhiều năm liền. Kết quả trên là đáng biểu dương và đó là sự nỗ lực của Chi bộ trong suốt quá trình hoạt động, xứng đáng với niềm tin của bao thế hệ Đảng viên của khoa cho sự trường tồn và phát triển trong suốt 60 năm qua.

Công Đoàn Khoa

TS.  Nguyễn Kiên Cường

Chủ tịch Công Đoàn
Môn giảng dạy

Sinh Lý Động Vật, Tập Tính Động Vật

ThS.  Lê Hữu Ngọc

Trợ lý quản lý sinh viên
Môn giảng dạy

Thực hành Vệ sinh an toàn thực phẩm, Thực hành Vi sinh đại cương, Thực hành Vi sinh chăn nuôi

ThS.  Nguyễn Thị Mỹ Nhân

Quản lý phòng thí nghiệm và quản lý các dự án nghiên cứu, Thư ký AUN, UV BCH Công Đoàn
Môn giảng dạy

Quản lý phòng thí nghiệm

CÔNG ĐOÀN KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y QUAN TÂM VÀ CHIA SẺ

Một chặng đường lịch sử đã đi qua, 60 năm khoa Chăn Nuôi Thú Y hình thành và phát triển. Bên cạnh những thành quả đạt được trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, người thầy người cô trong khoa chúng tôi cũng có những việc lo toan rất đời thường, về những nhu cầu thiết thực trong cuộc sống, những niềm vui nỗi buồn cần sự chung tay chia sẻ. Đồng thời, chúng tôi còn có những hoạt động góp  phần san sẻ với những người kém may mắn trong xã hội, với hy vọng làm cho họ vơi bớt  thiếu thốn về mặt vật chất và mong muốn mang lại cho họ niềm vui, niềm tin về tình đồng loại, tình đồng bào. Đó chính là những điểm nỗi bật của hoạt động Công Đoàn Khoa Chăn Nuôi Thú Y trong nhiều năm qua.

Với tinh thần đó, chúng tôi đã cùng chia sẻ với nhau những nỗi đau khi thầy cô có người thân là bạn đời, là cha mẹ ra đi vĩnh viễn, chia nỗi đau mất mát và gánh vác bớt những lo toan. Rồi cũng có những người thầy,  người cô đáng kính của chúng tôi lần lượt ra đi, bên cạnh nỗi đau là sự chung tay để tiễn đưa thầy cô về cõi vĩnh hằng một cách trọn tình vẹn nghĩa.  Rồi hàng năm, cứ đến dịp Thanh Minh là chúng tôi và các em sinh viên trong khoa lại cùng nhau thăm viếng mộ phần để tưởng nhớ những thầy cô của bao thế hệ đã ra đi.

Ai trong cuộc sống cũng có những lúc hoạn nạn, thầy cô trong chúng tôi cũng vậy, bệnh tật, tai nạn, mất mát,  có khi làm cho thầy cô rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Nhưng họ không cô đơn, họ luôn được tất cả chúng tôi quan tâm và chia sẻ thông qua tổ chức Công Đoàn. Trong cái không may mắn đó, họ lại cảm nhận được sự ấm áp của tình đồng nghiệp.

Những thành tựu trong cuộc sống, trong lao động, trong học tập, trong sự nghiệp trồng người và hoạt động khoa học của nhiều thầy cô đơm hoa kết trái. Niềm vui từ những mảnh bằng, học vị, bằng khen,  huân chương, ngôi nhà mới, đứa con chào đời…  đến với thầy cô cũng như đến với tập thể khoa, trong niềm vui chung đó, chúng tôi đã cùng chung tay để có được những món quà vừa thiết thực lại vừa mang nhiều ý nghĩa về sự đoàn kết.

Chúng tôi không chỉ nghĩ đến mình, bên cạnh chúng tôi còn có những em sinh viên nghèo và khó khăn, ngoài xã hội còn có những hoàn cảnh đáng thương và rất cần sự chia sẻ. Tấm lòng không thiếu nhưng kinh phí thì có giới hạn. Chúng tôi mong muốn có được nguồn kinh phí từ các hoạt động mang tính tập thể để hoạt động từ thiện mang  ý nghĩa cao hơn. Công đoàn khoa đã xây viên đá đầu tiên cho ý tưởng đó, và sau đó nhiều viên đá tiếp tục được đặt lên và cuối cùng tập thể chúng tôi đã hình thành được mô hình:

=>Vận động quyên góp vật dụng cũ, không sử dụng của CBVC trong khoa, => Bán rẻ cho sinh viên và công nhân nghèo trong trường => gây quỹ từ thiện => chuyển  thành hàng hóa, tiền mặt giúp đở trẻ em mồ côi, học sinh và người nghèo khổ,…

Sự thành công trong những năm qua khi áp dụng mô hình này là phần thưởng có giá trị tinh thần vô giá cho tập thể thầy cô khoa CNTY.

Những thành tựu trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, học tập nâng cao trình độ, tưởng chừng làm cho thầy cô chúng tôi già đi trước tuổi. Nhưng không phải vậy, chúng tôi rất trẻ trung. Trên sân khấu, chúng tôi có thể hóa thân thành một Thi Sách với tư thế chết hiên ngang, hoặc một Tô Định đang tìm đường tháo chạy, một chiến sĩ hy sinh trên chiến trường, hoặc một bà mẹ già có con là liệt sĩ, một ông đồ đang vẽ tranh xuân hay một cô gái  hát bên cạnh nhánh mai vàng….. chúng tôi đều thể hiện tốt.

Chúng tôi là vậy, không thể nói hết được, 60 năm – một chặng đường khá dài, nhiều thế hệ thầy cô, sinh viên đã qua đi. Quá khứ là sự âm vang, hiện tại là những thành tựu đáng khích lệ, tương lai là sự nối bước không mệt mỏi.

Một điều khẳng định luôn luôn đúng trong 60 năm qua để kết thúc bài viết này:

“Khoa CNTY là một tập thể Đoàn kết”.

Đoàn Thanh Niên – Hội Sinh Viên

ThS.  Nguyễn Văn Chánh

Bí thư Đoàn Khoa
Môn giảng dạy

Chăn nuôi thú nhai lại

ThS.  Nguyễn Vạn Tín

Phó Bí thư Đoàn Khoa
Môn giảng dạy

Sinh lý 1, Dược liệu

 1. ThS. Nguyễn Văn Chánh     – Bí thư Đoàn khoa
 2. ThS. Nguyễn Vạn Tín          – Phó Bí thư Đoàn khoa
 3. SV. Huỳnh Hồng Phúc         – Phó Bí thư Đoàn khoa

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của Thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động viên Đoàn viên, thanh niên cả nước đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Hoạt động của Đoàn và phong trào của Hội sinh viên Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại học Nông Lâm TP HCM luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình, sự chỉ đạo sâu sát của Ban Chủ nhiệm Khoa, Chi Bộ, Công Đoàn, và quý thầy cô trong Khoa. Đồng thời, các hoạt động và phong trào của Đoàn và Hội ở khoa cũng luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Ban Thường Vụ Đoàn Trường, Ban Thư Ký Hội sinh viên trường, giúp cho Đoàn – Hội Khoa Chăn Nuôi Thú Y đạt được những kết quả quan trọng, luôn giữ vững danh hiệu Đoàn khoa xuất sắc, Liên chi Hội xuất sắc và hoàn thành nhiệm vụ.

Đặc biệt, Đoàn TNCS và Hội SV Khoa CNTY đã và đang gắn bó, hỗ trợ mật thiết với nhau trong các hoạt động, tạo được một đoàn thể mạnh, cùng chung một lòng nhiệt huyết, một tinh thần “thép”, tạo một môi trường thanh niên theo lời Bác dặn: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Lực lượng không nhỏ là tập thể Đoàn viên – Hội viên – sinh viên của Khoa luôn năng động, trẻ trung và nhiệt tình tham gia các phong trào Đoàn – Hội, góp phần không nhỏ vào sự thành công của Đoàn – Hội với phương châm trong thời kỳ mới “Tuổi trẻ sinh viên Khoa Chăn Nuôi Thú Y -xung kích tình nguyện xây dựng nông thôn mới”.  Chính vì thế, Đoàn – Hội Khoa Chăn Nuôi Thú Y luôn là lá cờ đầu của trường trong các hoạt động công tác giáo dục chính trị – tư tưởng; giáo dục đạo đức – lối sống; giáo dục nâng cao tri thức; hoạt động phong trào; các hoạt động xung kích tình nguyện, các cuộc vận động và luôn đạt được những thành tích cao.

Đoàn – Hội Khoa Chăn Nuôi Thú Y có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công tác tổ chức các hoạt động, đoàn kết nội bộ, thống nhất trong chỉ đạo và triển khai, phối hợp hoạt động chặt chẽ với cố vấn và giáo viên trong Khoa và các đơn vị phòng ban. Sự giúp đỡ, ủng hộ của Thầy Cô luôn là chỗ dựa vững chắc cho các Chi Đoàn – Chi Hội và Đoàn viên – Hội viên – sinh viên.

Nhìn chung, quá trình 60 năm xây dựng, phát triển và đạt những thành quả của công tác Đoàn – Hội Khoa CNTY nói riêng và trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh nói chung là kết quả của sự gắn bó đoàn kết một lòng của các thế hệ đàn anh đi trước, sự tiếp bước phát huy những tuyền thống tốt đẹp các thế hệ sau này. Đoàn – Hội Khoa CNTY hàng năm luôn giữ vững danh hiện Đoàn Khoa xuất sắc và Liên Chi Hội vững mạnh, là Đoàn Khoa – Liên chi Hội sinh viên tiêu biểu của trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng khoa học

STTHọ và tênGhi chú
1PGS.TS. Nguyễn Tất ToànChủ tịch
2PGS.TS. Võ Thị Trà AnThư ký
3PGS. TS. Nguyễn Quang ThiệuThành viên
4PGS. TS. Lê Quang ThôngThành viên
5TS. Trần Văn ChínhThành viên
6PGS.TS. Dương Duy ĐồngThành viên
7PGS.TS. Võ Tấn ĐạiThành viên
8PGS.TS. Lê Thanh HiềnThành viên
9PGS. TS. Chế Minh TùngThành viên
10PGS.TS Trần Thị DânThành viên
11PGS.TS Lâm Thị Thu HươngThành viên
12PGS.TS Nguyễn Văn KhanhThành viên
13PGS.TS Nguyễn Ngọc TuânThành viên

Văn phòng Khoa Chăn nuôi Thú y

Kỹ sư  Nguyễn Như Nguyên Hương

Giáo vụ
Môn giảng dạy

Chưa có thông tin

Cử nhân  Bùi Thị Phương Thảo

Thư ký Khoa
Môn giảng dạy

Chưa có thông tin