Thú Y Tiên Tiến

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN NGÀNH THÚ Y Website của chương trình (advet.hcmuaf.edu.vn) Tại sao chương trình tiên tiến ngành Thú Y là sự lựa chọn của bạn? CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP RỘNG MỞ Đào tạo Bác Sĩ Thú Y hoàn toàn bằng tiếng Anh, có năng lực chuyên môn cao, sử dụng thông thạo...

Vừa học vừa làm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM CT-DT-khoa-Chan-nuoi-Thu-Y-tai-chuc-2016