Báo cáo chuyên đề: “Siêu âm đánh giá chất lượng thịt” và “Miễn dịch trên bệnh Viêm gan do virus trên vịt”

Thân gởi các bạn cao học thú y, Trong tháng 2 này, khoa tổ chức 2 buổi sinh hoạt học thuật như sau Ngày 21/2/2014: Chủ đề: SIÊU ÂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THỊT Người báo cáo: TS. Nguyễn Thị Kim Loan Thời gian: 8g30 - 11g Địa điểm: Phòng seminar 1 (phòng di truyền cũ), Khu Trung tâm Thực nghiệm. Ngày 27/2/2014: Chủ đề: Miễn dịch trên bệnh Viêm gan do virus trên vịt Người báo cáo: NCS. Nguyễn…

Chức năng bình luận bị tắt ở Báo cáo chuyên đề: “Siêu âm đánh giá chất lượng thịt” và “Miễn dịch trên bệnh Viêm gan do virus trên vịt”
  • 1
  • 2
Đóng menu