Hồ sơ

TS. Bùi Thị Trà Mi

Ngày sinh: Chưa có thông tin
Học hàm: Chưa có thông tin
Học vị: Tiến Sĩ
Nơi công tác: Bộ môn Giống động vật, Khoa Chăn nuôi Thú y - Đại học Nông Lâm TP.HCM
Chức vụ: Giảng viên, Trợ lý Sau ĐH Khoa
Email: mi.buithitra@hcmuaf.edu.vn
Website: Chưa có thông tin

Mi Bui Thi Tra, PhD.

Date of Birth: N/A
Academic Rank: No information provided
Academic Degree: Doctor of Philosophy
Work Location: Department of Animal Breeding, Faculty Of Animal Science And Veterinary Medicine - Nong Lam University
Position: Lecturer
Email: mi.buithitra@hcmuaf.edu.vn
Website: No information provided

Môn giảng dạy

Di Truyền Đại Cương, Di Truyền phân tử và công tác giống Động Vật

Quá trình đào tạo

 1. Đại học:

Hệ đào tạo:    chính qui

Nơi đào tạo: Đại học Nông Lâm TP. HCM

Ngành học:    Chăn Nuôi

Nước đào tạo:  Việt Nam                                         Năm tốt nghiệp: 2005

2.Sau đại học

 • Thạc sĩ chuyên ngành: Chăn nuôi                              Năm cấp bằng: 2010

Nơi đào tạo: Đại học Nông nghiệp Tokyo, Nhật Bản

 • Tiến sĩ chuyên ngành: Chăn nuôi                              Năm cấp bằng: 2017

Nơi đào tạo: Đại học Okayama, Nhật Bản

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

Tạp chí nước ngoài

 1. Ferré PBui TMWakai TFunahashi H. Effect of removing cumulus cells from porcine cumulus-oocyte complexes derived from small and medium follicles during IVM on the apoptotic status and meiotic progression of the oocytes. Theriogenology.2016 Oct 15;86(7):1705-10
 2. Bui, T.M.T., Nguyen, K.X., Karata, A., Ferre, P., Tran, M.T., Wakai, T., and Funahashi, H. Presence of vascular endothelial growth factor during the first half of IVM improves the meiotic and developmental competence of porcine oocytes from small follicle. Reproduction, Fertility and Developmenthttp://dx.doi.org/10.1071/RD16321

Hội thảo chuyên ngành

 1. Bui Thi Tra Mi, Nguyen Thuy Đoan Trang, Nomura Koh, Takahashi Yukimizu, Sawada Kazuhiko, Yokaichiya Toshio, Otani Yasusi , Vo Thi Tuyet, Bui Van Mien, Hanada Hirofumi, Amano Takashi. Phylogenetic relationships among indigenous pig populations in Vietnam revealed by mtDNA (in Japanese). Japanese Society of Animal Science 2010
 2. Nguyen Thuy Đoan Trang, Bui Thi Tra Mi, Nomura Koh, Takahashi Yukimizu, Sawada Kazuhiko, Yokaichiya Toshio, Otani Yasusi , Vo Thi Tuyet, Bui Van Mien, Hanada Hirofumi, Amano Takashi. Phylogenetic relationships among indigenous pig populations in Vietnam revealed by Microsatellite (in Japanese). Japanese Society of Animal Science 2011
 3. Tra Mi Thi Bui, Asako Karata, Takuya Wakai, Hiroaki Funahashi. Supplementation of vascular endothelial growth factor (VEGF) increases the maturation of porcine COCs derived from small follicles. The 5th International Conference on Sustainable Animal Agricultural for Developing Countries (SAADC 2015)
 4. Ferré P., Bui T. T. M., Tran M. T., Wakai T., and Funahashi H. Characterization of prepubertal gilt ovaries with different patterns in the follicular morphology on the surface and the meiotic competence of the oocytesThe 5th International Conference on Sustainable Animal Agricultural for Developing Countries (SAADC 2015). October 27 – 30, Pattaya, Thailand
 5. Yuichi Okudaira, Osamu Takayama, Bui Thi Tra Mi, Pilar Ferre, Hideyuki Motohashi, Takuya Wakai, Mikiya Nakatsuka and Hiroaki Funahashi. In vitro maturation competence of human cumulus-oocyte complexes derived from small and middle follicles (in Japanese). 18thAnnual Meeting of Japan Society of Assisted Reproduction., 2015, Fukuoka, Japan.
 6. Bui T. T. M, Ferré P. P, Tran M. T, Wakai T., Funahashi H. Inadequacy of vacular endothelial growth factor in culture medium reduces the viability of cumulus cells and prevents in vitro maturation of porcine oocytes. 42nd Annual Conference of the International Embryo Transfer Society (IETS 2016)
 7. P. Ferré, T. T. M. Bui, M. T. Tran, T. Wakai, and H. Funahashi. Effect of addition follicular fluid or growth differentiation factor-9 on in vitro maturation of porcine oocytes denuded 20 h after the start of in vitro maturation.(2016) 42nd Annual Conference of the International Embryo Transfer Society (IETS) Kentucky, USA
 8. Tra Mi Thi BUI, Hong Dung Thi NGUYEN, Minh Tung TRAN, Takuya WAKAI, Hiroaki FUNAHASHI. Effect of VEGF on expression of PTGS-2, TNFAIP-6, HAS-2 genes in cumulus cells derived from small follicles. 122th Annual Meeting of Japanese Society of Animal Science, Kobe, Japan
 9. Minh Tung TRAN, Tra Mi Thi BUI, Hong Dung Thi NGUYEN, Pilar Ferre PUJOL, Takuya WAKAI, Hiroaki FUNAHASHI. Effect of BDNF on the meiotic competence of porcine oocytes derived from small follicles (2017). 122th Annual Meeting of Japanese Society of Animal Science, Kobe, Japan
 10. Hong Dung Thi NGUYEN, Tra Mi Thi BUI, Minh Tung TRAN, Takuya WAKAI, Hiroaki FUNAHASHI. Effect of VEGF on cumulus expansion and apoptosis of porcine COCs from small follicles. (2017) 122th Annual Meeting of Japanese Society of Animal Science, Kobe, Japan

Thông tin thêm

Chưa có thông tin

Teaching Subjects

No information provided

Educations

No information provided

Fields of Scientific research

No information provided

Research Works

No information provided

Additional Information

No information provided