Hồ sơ

ThS. Cao Phước Uyên Trân

Ngày sinh: Chưa có thông tin
Học hàm: Chưa có thông tin
Học vị: Thạc Sĩ
Nơi công tác: Chưa có thông tin
Chức vụ: Giảng viên
Email: tran.caophuocuyen@hcmuaf.edu.vn
Website: Chưa có thông tin

Tran Cao Phuoc Uyen, MSc.

Date of Birth: N/A
Academic Rank: No information provided
Academic Degree: Master of Science
Work Location: No information provided
Position: Lecturer
Email: tran.caophuocuyen@hcmuaf.edu.vn
Website: No information provided

Môn giảng dạy

Chưa có thông tin

Quá trình đào tạo

Chưa có thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu

Chưa có thông tin

Công trình nghiên cứu

Chưa có thông tin

Thông tin thêm

Chưa có thông tin

Teaching Subjects

No information provided

Educations

No information provided

Fields of Scientific research

No information provided

Research Works

No information provided

Additional Information

No information provided