Hồ sơ

NCS. Đặng Thị Xuân Thiệp

Ngày sinh: 19/05/1982
Học hàm: Chưa có thông tin
Học vị: Thạc sĩ
Nơi công tác: Bộ môn Khoa học Sinh học Thú y, Khoa Chăn nuôi Thú y - Đại học Nông Lâm TP.HCM
Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Khoa Học Sinh Học Thú Y
Email: thiep.dangthixuan@hcmuaf.edu.vn
Website: Chưa có thông tin

Thiep Dang Thi Xuan, PhD. (Candidate)

Date of Birth: 05/19/1982
Academic Rank: No information provided
Academic Degree: Doctor of Philosophy (Candidate)
Work Location: Department of Veterinary Biosciences, Faculty Of Animal Science And Veterinary Medicine - Nong Lam University
Position: Deputy Head of Veterinary Biosciences
Email: thiep.dangthixuan@hcmuaf.edu.vn
Website: No information provided

Môn giảng dạy

Dược lý cơ bản, Hóa dược, Thực tập Xí nghiệp dược

Quá trình đào tạo

– Đại học: Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM
– Thạc sĩ: Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM
– NCS: Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Đánh giá đề kháng kháng sinh của vi khuẩn phân lập từ vật nuôi.
 • Các biện pháp giảm sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi.

Công trình nghiên cứu

Bài báo đã công bố

 1. Đặng Thị Xuân Thiệp*, Vũ Đình Thành Lộc, Đinh Võ Gia Linh, Huỳnh Hồ Minh Nhã, Lâm Ánh Tuyết, Võ Thị Trà An, 2021. Phân lập và đánh giá mức độ đề kháng kháng sinh của các chủng Actinobacillus pleuropneumoniae phân lập từ heo. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc 2021. Trang 294-301.

 2. Đặng Thị Xuân Thiệp, Võ Thị Trà An, 2021. Các phương pháp đánh giá mức độ mẫn cảm của vi khuẩn đối với kháng sinh. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, tập XXVIII, số 5-2021, trang 88-97.

 3. Đang Thị Xuan Thiep, 2020. Advantages in the prevention and treatment of the respiratory disease in pigs caused by Actinobacillus pleuropneumoniae. The Third International Conference on Suistainable Agriculture and Environment, Ho Chi Minh city, Vietnam, November 18th, 2020.
 4. Đặng Thị Xuân Thiệp, Bùi Nguyễn Hoàng Trang, Lê Thanh Tùng, Lâm Ánh Tuyết, Võ Thị Trà An, 2020. Mức độ nhạy cảm kháng sinh của các gốc Haemophilus parasuis phân lập từ heo. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y. Tập XXVII, số 3-2020. Trang 48-55.
 5. Đặng Thị Xuân Thiệp, Bùi Nguyễn Hoàng Trang, Lê Thanh Tùng, Võ Thị Trà An, 2019. Phân lập, định danh một số vi khuẩn gây bệnh hô hấp trên heo. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y. Tập XXVI, số 6-2019. Trang 49-55.
 6. Vo Thi Tra An, Ho Thi Kim Hoa, Tran Thi Quynh Lan, Dang Thi Xuan Thiep and Nguyen Thi My Nhan, 2019. Antimicrobial resistance research in Nong Lam University, Ho Chi Minh city. One health antimicrobial resistance research coordinating workshop. Ha Noi, Vietnam.
 7. Han Ly, Trinh T. K. Nguyen, Thiep T. X. Dang & An T. T. Vo, 2019. Application of PCR technique in diagnosis of respiratory pathogenic bacteria in pigs at the slaughter house. The Journal of Agriculture and Development, Volume 18, Issue 3. Pages 27-34.
 8. Ngô Đức Vũ, Hà Thanh Dương, Đặng Thị Xuân Thiệp và Lê Thanh Hiền, 2017. Đề kháng kháng sinh từ năm 2000 đến nay và cách thức sử dụng kháng sinh của người chăn nuôi gà. Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y tháng 03/2017 tại trường Đại học Cần Thơ.
 9. Dang Thị Xuan Thiep, Vo Thi Tra An, 2016. Antimicrobial resistance of Staphylococcus aureus isolated from pork. Proceeding of SEA -AMR Links 2016 in Bangkok,Thailand. Page 13.
 10. Đặng Thị Xuân Thiệp, Nguyễn Quốc Thắng, Võ Thị Trà An, 2015. Đề kháng kháng sinh của Staphylococcus aureus phân lập từ sữa bò. Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ khối nông lâm ngư thủy toàn quốc năm 2014.
 11. Đặng Thị Xuân Thiệp, Nguyễn Quốc Thắng, Võ Thị Trà An, 2015. Đề kháng kháng sinh của Staphylococcus aureus phân lập từ sữa bò. Kỷ yếu hội nghị khoa học Khoa Chăn nuôi Thú y năm 2015. Trang 126-133.
 12. Dang T.X.Thiep, Hoang T.K. Ngan, Vo T.T. An, 2013. Antimicrobial resistance of Staphylococcus aureus isolated from pork. Proceeding of 6th Asian Pig Veterinary Society Congress Ho Chi Minh city, Vietnam.
 13. Dang Thi Xuan Thiep, Hoang Thi Kim Ngan, Vo Thi Tra An, 2013. Antimicrobial resistance of Staphylococcus aureus isolated from pork. Journal of Agriculture sciences and technology. Vol 4. Pages 53-58.

Đề tài nghiên cứu khoa học

     1. Mẫn cảm kháng sinh của một số vi khuẩn gây bệnh hô hấp trên heo (Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, Haemophillus parasuis, Actinobacillus pleuropneumoniae) và cải thiện việc sử dụng kháng sinh tại một số trang trại chăn nuôi heo khu vực Đông Nam Bộ. Mã số CS-CB17-CNTY-02. Đề tài NCKH cấp cơ sở trường ĐH Nông Lâm TP.HCM năm 2017. Đã nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài.

      

 

Thông tin thêm

Chưa có thông tin

Teaching Subjects

No information provided

Educations

No information provided

Fields of Scientific research

No information provided

Research Works

No information provided

Additional Information

No information provided